EFRO

EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, stimuleert projecten op het gebied van innovatie en koolstofarme economie. Een brede definitie, die in de Nederlandse EFRO-regio’s verschillend wordt ingevuld. Het Europese herstelpakket REACT-EU stelt extra geld beschikbaar voor de bestaande EFRO-fondsen om de lidstaten te helpen uit de COVID-19 crisis te komen. Contact met PNO Consultants in uw regio kan u helpen te bepalen of u voor uw project gebruik kunt maken van EFRO-subsidie.

Topsector Energie subsidierondes 2019 TSE subsidies

EFRO-subsidie verschillend per Nederlandse regio

In Nederland zijn er vier EFRO-regio’s – de landsdelen Noord, Oost, Zuid en West – die dit Europese subsidiebudget inzetten zoals zij dat passend vinden. In grote lijnen sluit het ‘landsdelenbeleid’ aan op de regionale uitwerking van het Nederlandse topsectorenbeleid. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen, bij voorkeur in een regionaal samenwerkingsverband, EFRO-subsidie aanvragen voor projecten. Voorwaarde is dus wel dat deze projecten aansluiten op de focusgebieden van de betreffende EFRO-subsidieregio en bovendien passen binnen de overkoepelende thema’s innovatie en koolstofarme economie. Samenwerking is niet verplicht, maar vergroot zonder twijfel de kans op een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag. Meer nog dan voorheen ziet de subsidieverstrekker graag dat mkb’s in dergelijke projecten deelnemen. De verwachting is dat er voor elke regio twee subsidierondes per jaar zijn.

PNO werkt vanuit uw regio

Voor het beste gebruik van EFRO-subsidie is samenwerken en kennis van de regio dus essentieel. En daarvoor bent u bij PNO aan het goede adres! Al is het maar omdat PNO in Nederland vanuit verschillende, over het land verspreide vestigingen werkt, en omdat wij beschikken over uitgebreide netwerken in alle regio’s. Dus, meer weten over EFRO? Onze expert in uw regio staat voor u klaar. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement