EFRO

EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, stimuleert projecten op het gebied van innovatie en koolstofarme economie. Een brede definitie, die in de Nederlandse EFRO-regio's verschillend wordt ingevuld. Contact met PNO Consultants in uw regio kan u helpen te bepalen of u voor uw project gebruik kunt maken van EFRO subsidie.

EFRO verschillend per Nederlandse regio

In Nederland zijn er vier EFRO-regio’s – de landsdelen West, Oost, Noord en Zuid – die dit Europese subsidiebudget inzetten zoals zij dat passend vinden. In grote lijnen sluit het ‘landsdelenbeleid’ aan op de regionale uitwerking van het Nederlandse topsectorenbeleid. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen, bij voorkeur in een regionaal samenwerkingsverband, EFRO-subsidie aanvragen voor projecten. Voorwaarde is dus wel dat deze projecten aansluiten op de focusgebieden van de betreffende EFRO-regio en bovendien passen binnen de overkoepelende thema’s innovatie en koolstofarme economie. Samenwerking is niet verplicht, maar vergroot zonder twijfel de kans op een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag. Meer nog dan voorheen ziet de subsidieverstrekker graag dat mkb’s in dergelijke projecten deelnemen.

PNO werkt vanuit uw regio

Voor het beste gebruik van EFRO-gelden is samenwerken en kennis van de regio dus essentieel. En daarvoor bent u bij PNO aan het goede adres! Al is het maar omdat PNO in Nederland vanuit negen verschillende, over het land verspreide, vestigingen werkt, en omdat wij beschikken over uitgebreide netwerken in alle regio’s. Dus, meer weten over EFRO-subsidie? Onze EFRO-expert in uw regio staat voor u klaar. Neem gerust contact op.