OPZuid start subsidieronde voor transitiegerichte innovaties

Het regionale EFRO-programma ‘OPZuid’ voor de drie provincies in Zuid-Nederland verdeelt dit jaar liefst 50 miljoen euro aan subsidies. Het geld is bestemd voor innovaties op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, landbouw/voeding en gezondheid. In dit artikel geven we aan waar de subsidiekansen liggen, en hoe u het aanpakt.

Wat is het regionale subsidieprogramma ‘OPZuid’?

‘OPZuid’ is de naam van een groot Europees subsidieprogramma voor de regio Zuid-Nederland (de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland). Doel van het programma is het aanjagen van sterke ’transitiegerichte’ innovaties. Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. Recent zijn de twee rondes voor 2023 bekendgemaakt. De eerste ronde is deze week gestart met een subsidiebudget van 21 miljoen euro. Later dit jaar volgt een tweede ronde met een budget van 29 miljoen euro.

Kort gezegd zijn dit de vier belangrijkste subsidievoorwaarden:

 • Het aanvragen van deze subsidie is alleen mogelijk voor samenwerkingsprojecten (met minimaal twee partijen).
 • De aanvragers moeten gevestigd (of actief) zijn in het hierboven genoemde programmagebied van OPZuid.
 • Het project moet niet alleen relevant zijn voor de aanvragers, maar óók een regionale impact hebben.
 • Het project moet goed passen binnen één of meer van de aangewezen thema’s (zie hieronder).

Subsidiethema’s van het OPZuid-programma

Het aanvragen van een OPZuid-subsidie kan alleen voor projecten binnen de volgende transitiegerichte innovatiethema’s:

 1. Energie. Hierbij gaat het om duurzame energie-opwekking (met opslag, conversie of slimme uitwisseling met het net), en de realisatie van een duurzaam en smart lokaal of regionaal energiesysteem (gericht op het matchen van vraag en aanbod op het gebied van energie).
 2. Klimaat. Binnen het thema klimaat ligt de nadruk op projecten op het gebied van water.
 3. Grondstoffen. Dit thema betreft de circulaire bouw- en infrasector (met de focus op materialen/grondstoffen en bouwmethoden), en de circulaire maakindustrie/gebruikscyclus (met de focus op materialen/grondstoffen en ‘smart industry’ voor grondstoffenreductie).
 4. Landbouw en voeding. Dit betreft het ‘verwaarden’ van reststromen (en het tegengaan van verspilling), naast technologieontwikkeling en opschaling in de voedselverwerkingsindustrie (‘eiwittransitie’) en toekomstgerichte landbouw (zoals smart farming en alternatieve teelten).
 5. Gezondheid. Dit thema omvat: Predictie (van gezondheidsrisico’s), Preventie (via ICT, artificial intelligence of life science), Personalisatie (behandelmethoden/technieken voor gepersonaliseerde zorg) en Participatie (samenwerking rondom participatie-bevorderende ontwikkelingen).

Zoals gezegd, is subsidie alleen mogelijk voor samenwerkingsprojecten rondom deze thema’s. Bijvoorbeeld voor projecten in de vorm van proeftuinen, fieldlabs en living labs, shared facilities, het ontwikkelen/doorontwikkelen van innovaties (binnen en tussen mkb’s), of de ontwikkeling/doorontwikkeling van vernieuwende interregionale en internationale waardeketens van bedrijven. Begunstigden kunnen bijvoorbeeld zijn: bedrijven (primair mkb), kennisinstellingen, overheden, campussen en andere organisaties.

Subsidiebedragen, aanvraagtermijnen en criteria

De OPZuid-subsidie vergoedt doorgaans maximaal 35% van de projectkosten en kan oplopen tot een subsidiebedrag van 1 miljoen euro. Het indienen van projecten kan alleen binnen officiële subsidierondes (‘openstellingen’). De eerste ronde loopt van 24 april tot en met 26 mei 2023 (17:00 uur). Later dit jaar volgt nog een tweede ronde, die loopt van 2 oktober tot en met 17 november 2023 (17:00 uur).

Beide rondes werken volgens het tender-principe: ingezonden projecten worden onderling vergeleken en alleen de beste projecten krijgen subsidie. Als tip: de beste kansen zijn voor projecten die goed scoren op zaken als ‘innovatiegehalte’, economische perspectieven, en regionale impact. Ook de mate waarin het project bijdraagt aan de verdere prioriteiten van OpZuid (en RIS3) weegt mee. Zo kan een project extra punten scoren als het is gericht op digitalisering, creatief design of skills-ontwikkeling.

Meer weten?

De regionale subsidie-experts van PNO hebben veel ervaring met het OPZuid-programma. Zij kunnen u meer vertellen over de subsidiekansen voor uw project, en u helpen om uw projectplannen optimaal te laten aansluiten op de programmadoelen, voorwaarden en prioriteiten. Belangstelling? Stuur uw vraag of een korte omschrijving van uw plannen via onderstaand formulier, of bel 088-838 13 81.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement