Scholing en arbeid subsidies

Overheden zijn zich bewust van het belang van een goed opgeleide en gezonde beroepsbevolking. Zij sluiten daarom het Sociaal Akkoord of het Techniekpact, passen wetten aan en introduceren subsidieregelingen op gebieden als jeugdwerkloosheid, praktijkleren, werkgelegenheid, employability en duurzame inzetbaarheid. Bent u als werkgever op zoek naar de juiste regeling? Dan helpen wij u graag alvast op weg.

De SLIM-regeling is bedoeld voor ondernemingen die investeren in een leven lang ontwikkelen (LLO).
Met het STAP-budget stimuleert de overheid personen een opleiding te volgen die hun positie op de arbeidsmarkt ten goede komt.
De Regeling compensatie transitievergoeding compenseert werkgevers voor het beƫindigen van slapende dienstverbanden.
Het ESF+ programma (Europees Sociaal Fonds Plus) voor 2021-2027 is volledig gericht op mensen met een slechte arbeidsmarktpositie.
Met de Subsidie praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. Het voordeel kan oplopen tot 2.700 euro per leerwerkplaats per schooljaar.