MDIEU

De tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gaat over duurzame inzetbaarheid van werkenden. De regeling moet eraan bijdragen dat mensen hun pensioen gezond en vitaal werkend kunnen bereiken. Ook degenen die zwaar werk verrichten. In 2024 zijn de laatste vier aanvraagrondes van het programma.

MDIEU

Doel MDIEU-subsidie

Het doel van de MDIEU-regeling is het duurzaam inzetbaar houden van werkenden en het faciliteren van langer doorwerken, het wegnemen van knelpunten bij het realiseren van regelingen die vrijgesteld zijn van RVU-heffing (Regeling voor Vervroegde Uittreding) en het introduceren van faciliteiten voor werkenden om inzicht te krijgen in de effecten op inkomen en pensioenuitkering bij het gebruik maken van diverse regelingen.

Voor wie is de subsidie?

De MDIEU-regeling is bedoeld voor:

 • individuele arbeidsorganisaties (werkgevers)
 • een groep verbonden arbeidsorganisaties (holding)
 • een samenwerking tussen ten minste een of meer werknemersorganisaties en een of meer werkgeversorganisaties in een sector.

Welke activiteiten komen voor MDIEU-subsidie in aanmerking?

Een activiteit heeft betrekking op een of meer van de onderstaande thema’s:

 • bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
 • bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
 • stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
 • bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan
 • treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden (RVU).

NB Individuele arbeidsorganisaties moeten bij hun subsidieaanvraag een bedrijfsanalyse voegen. Deze analyse geeft inzicht in de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk en de inzet die nodig is om te zorgen dat werkenden in het bedrijf in de toekomst zoveel mogelijk gezond werkend hun pensioen bereiken.

Subsidie, deadlines en budget

De vier laatste subsidierondes van het MDIEU-programma zijn de volgende:

Arbeidsorganisaties:

 • van 8 april tot en met vrijdag 26 april 2024:
  • voor het uitvoeren van een activiteitenplan
  • minimaal aan te vragen subsidiebedrag: 75.000 euro
  • 50% subsidie voor duurzame inzetbaarheid
  • 25% subsidie voor eerder stoppen met werken
  • 5.000 euro voor de bedrijfsanalyse
  • het beschikbare budget is 100 miljoen euro.
 • van 2 september tot en met 27 september: idem

Sectorale samenwerkingsverbanden:

 • van 5 februari tot en met 29 maart 2024:
  • voor het uitvoeren van een sectoranalyse: de subsidie bedraagt 20.000 euro
  • voor het updaten van een al gemaakte sectoranalyse: de subsidie bedraagt 10.000 euro
  • het beschikbare budget is 2 miljoen euro.
 • van 8 april tot en met 27 september 2024:
  • voor het uitvoeren van een activiteitenplan
  • het beschikbare budget is 200 miljoen euro.

Beoordeling van (volledige) subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst en zolang er budget is (first come first serve). Dus wacht niet af en kom tijdig in actie!

Meer weten?

Bent u een bedrijf, brancheorganisatie of O&O-fonds en heeft u plannen of ideeën voor het opstellen van een activiteitenplan voor duurzame inzetbaarheid? De specialisten van PNO en Nehem (onderdeel PNO Group) denken graag met u mee. Naast het aanvragen van subsidies helpen zij ook bij de uitvoering van projectactiviteiten zoals het stimuleren van een leven lang ontwikkelen (LLO) of de arbeidsmobiliteit van werkenden, het voeren van projectmanagement en het bieden van administratieve en/of financiële ondersteuning. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement