DEI-subsidie

Steeds meer bedrijven werken aan nieuwe energie-innovaties. Dat is goed voor het klimaat, en het verbetert de kansen van Nederlandse bedrijven op internationale markten. Voor projecten waarbij zo’n innovatie als eerste wordt toegepast kan binnenkort weer DEI-subsidie worden aangevraagd. Een subsidie die zijn waarde voor deze zogenaamde ‘first users’ al ruimschoots heeft bewezen.

Energielabel kantoren is vanaf 2023 verplicht: kantoren moeten minimaal energielabel C hebben

DEI-subsidie voor energie-innovaties en -demonstraties

DEI staat voor subsidieregeling Demonstratieprojecten Energie-Innovatie en is bedoeld voor demonstratieprojecten. Het gaat daarbij om projecten waarbij een nieuwe energie-innovatie voor het eerst in een praktijkomgeving wordt toegepast en getest. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • het betreft een technisch innovatief product (denk aan apparaten, systemen, processen, technieken, diensten, of combinaties hiervan);
  • is gericht op energiebesparing en/of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
  • ontwikkeld en (zo-goed-als-klaar) voor een commerciële marktintroductie.

Energieproducten die al goed verkrijgbaar zijn in de markt vallen dus buiten de criteria van de DEI-subsidie. Ook energie-innovaties die nog volop in de R&D-ontwikkelfase zitten vallen er buiten – want die zijn nog te pril. Naast energiedemonstratieprojecten kan de subsidie ook worden aangevraagd voor pilotprojecten die zich richten op energiebesparing/energie-efficiency bij de industrie, en voor biobrandstof-pilots voor de transportsector.

Wie kan de DEI-subsidie aanvragen?

De DEI komt binnen bereik zodra de ontwikkelaar een geïnteresseerde eerste toepasser heeft gevonden. Deze ‘first user’ of eerste toepasser is de partij die de subsidie kan aanvragen. Meestal gaat het om een industriële marktpartij die van plan is om te investeren in de betreffende innovatie, en deze daarvoor in de eigen praktijk wil toepassen en demonstreren. Zijn voordeel is dus tweeledig: hij kan de DEI-subsidie aanvragen voor de kosten van het demonstratieproject, en daarnaast heeft hij de energievoordelen van de betreffende innovatie.

Ook voor de betrokken ontwikkelaar is de DEI-subsidie zeer interessant, zij het wat meer indirect. Zo zal de ontwikkelaar er door de subsidie eerder in slagen om een geïnteresseerde eerste toepasser te overtuigen het product af te nemen, en het product (bijvoorbeeld het nieuw ontwikkelde prototype) op een praktijklocatie te demonstreren, testen en te perfectioneren. Dit is een belangrijke stap op weg naar een succesvolle uitrol van het product op internationale markten.

Interessante subsidiebedragen

De exacte subsidiebedragen voor 2019 moeten nog bekend worden gemaakt. Ter indicatie: in 2018 ging het om bijdragen van 25 tot 45% aan de investeringskosten, en subsidiebijdragen tot 6 miljoen euro per project. Verdere verhogingen in 2019 zijn zeker niet ondenkbaar, gezien de groeiende aandacht voor de klimaatdoelstellingen en de rol die de DEI daarbij kan spelen.

Voorbeelden van succesvolle DEI-projecten

Om u een indruk te geven van het soort projecten dat voor deze subsidie in aanmerking kan komen volgen hieronder enkele succesvolle DEI-projecten waaraan PNO heeft meegewerkt:

Bent u ontwikkelaar of gebruiker van een nieuwe energie-innovatie? PNO kan u helpen met een succesvolle DEI-aanvraag

De DEI-subsidie werkt met officiële indieningsrondes. In 2019 verwachten we, net als in 2018, weer twee aanvraagrondes. Leg uw plannen tijdig voor aan onze energie-experts want per ronde ontvangen alleen de beste projecten subsidie. Tijdig starten met de voorbereiding kan de slaagkansen van een DEI-subsidieaanvraag dus aanzienlijk vergroten. Bespreek uw project met een PNO energie-expert.