DEI+ subsidie

Steeds meer bedrijven werken aan nieuwe energie-innovaties. Dat is goed voor het klimaat, en het verbetert de kansen van Nederlandse bedrijven op internationale markten. Voor projecten waarbij zo’n innovatie als eerste wordt toegepast kan DEI+ subsidie worden aangevraagd. Een subsidie die zijn waarde voor deze zogenaamde ‘first users’ al ruimschoots heeft bewezen.

DEI subsidie aanvragen doe je zo

DEI+ subsidie en de bijbehorende thema’s

DEI+ staat voor de subsidie Demonstratie energie- en klimaatinnovatie en is bedoeld voor innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie. De volgende thema’s komen in 2021 in aanmerking voor financiering:

 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCS/CCU)
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
 • Circulaire economie (grote projecten vanaf 3 miljoen euro)
 • Energie-efficiëntie
 • Flexibiliering van het energiesysteem
 • Hernieuwbare energieproductie
 • Lokale infrastructuur

DEI+ subsidie ondersteunt nieuwe innovaties CO2-reductie

De DEI+ subsidie is specifiek bedoeld voor pilot- of demonstratieprojecten. Bij een pilotproject test doorgaans de ontwikkelaar innovatieve CO2-reducerende maatregelen in een praktijkomgeving. In een demonstratieproject draait het om het in de praktijk demonstreren van een nieuwe technologie of nieuwe toepassing (met investeringen door een eindgebruiker). Energieproducten die al goed verkrijgbaar zijn in de markt vallen dus buiten de criteria van de DEI+ subsidie. Ook energie-innovaties die nog volop in de R&D-ontwikkelfase zitten vallen er buiten – want die zijn nog te pril.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De DEI+ komt binnen bereik zodra de ontwikkelaar een geïnteresseerde eerste toepasser heeft gevonden. Deze ‘first user’ of eerste toepasser is de partij die de subsidie kan aanvragen. Meestal gaat het om een industriële marktpartij die van plan is om te investeren in de betreffende innovatie, en deze daarvoor in de eigen praktijk wil toepassen en demonstreren. Zijn voordeel is dus tweeledig: hij kan de DEI+ subsidie aanvragen voor de kosten van het demonstratieproject, en daarnaast heeft hij de energievoordelen van de betreffende innovatie.

Ook voor de betrokken ontwikkelaar is de DEI+ subsidie zeer interessant, zij het wat meer indirect. Zo zal de ontwikkelaar er door de subsidie eerder in slagen om een geïnteresseerde eerste toepasser te overtuigen het product af te nemen, en het product (bijvoorbeeld het nieuw ontwikkelde prototype) op een praktijklocatie te demonstreren, testen en te perfectioneren. Dit is een belangrijke stap op weg naar een succesvolle uitrol van het product op internationale markten.

Interessante subsidiebedragen

DEI+ 2021

Het subsidiepercentage ligt doorgaans tussen de 25 en 30% van de projectkosten (voor mkb’s zijn soms verhogingen mogelijk). De subsidie kan oplopen tot 15 miljoen euro per project. Het indienen van ‘reguliere’ DEI-subsidieaanvragen is mogelijk van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022. Het beschikbare budget is ruim 85 miljoen euro.

DEI+ Circulaire economie

De DEI+ regeling treft voorbereidingen voor een nieuwe subsidieronde voor projecten op het gebied van ‘circulaire economie’. Het gaat daarbij om ‘kleinere’ circulaire innovatieprojecten tot en met 3 miljoen euro subsidie. De ronde biedt extra kansen voor innovatieprojecten rondom afvalrecycling, hergebruik van materialen en pilots met biobased grondstoffen. Het indienen van DEI+ subsidieaanvragen is mogelijk tot en met 7 januari 2022. Het beschikbare budget is 19 miljoen euro.

Voorbeelden van succesvolle projecten

Om u een indruk te geven van het soort projecten dat voor deze subsidie in aanmerking kan komen volgen hieronder enkele succesvolle DEI-projecten waaraan PNO heeft meegewerkt:

 • Lagerwey Crane – een innovatieve klimmende kraan voor de installatie van windturbines
 • Innovatieve luier-recycling – een installatie voor de verwerking van luiers naar nieuwe grondstoffen.
 • De bewaarschuur van de toekomst – een state-of-the-art systeem voor het energieneutraal opslaan en bewaren van landbouwproducten.
 • SASensor 2.0 – energiebesparend smart grid systeem voor MS/HS onderstations van Locamation.

Bent u ontwikkelaar of gebruiker van een nieuwe energie-innovatie? PNO kan u helpen met een succesvolle DEI+ aanvraag

Het aanvragen van een DEI+ subsidie kan alleen binnen officiële indieningsrondes. De indieningstermijnen verschillen per thema. De subsidies worden verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en zolang het budget reikt. Dit vraagt niet alleen om een snelle indiening van de subsidieaanvraag, maar ook om een tijdige start van de voorbereidingen. Leg uw plannen daarom tijdig voor aan onze energie-experts want op is op! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement