DEI+ subsidie

Steeds meer bedrijven werken aan nieuwe energie-innovaties. Dat is goed voor het klimaat, en het verbetert de kansen van Nederlandse bedrijven op internationale markten. Voor projecten waarbij zo’n innovatie als eerste wordt toegepast kan DEI+ subsidie worden aangevraagd. Een subsidie die zijn waarde voor deze zogenaamde ‘first users’ al ruimschoots heeft bewezen én die bovendien fors is verruimd in 2019.

DEI-subsidie aanvragen doe je zo

DEI+ subsidie vernieuwd in 2019

Nieuw in 2019 is dat de DEI+ regeling zich steeds meer richt op de doelen van het Klimaatakkoord. De volgende thema’s kunnen daarom in aanmerking komen voor financiering:

 • CO2-reductie in de industrie: onder andere recycling, CCUS, infrastructuur
 • aardgasloze bebouwing: innovaties gericht op aardgasloze wijken, gebouwen en woningen
 • flexibilisering van het elektriciteitssysteem: transport- en distributienetten, grootschalige opslag/conversie met groene waterstof, batterijen of chemische componenten (zoals ammoniak of methanol)
 • ruimtelijke inpassing: grootschalige energieopwekking via wind en zon (op land), bij verkeersinfrastructuur (zoals spoor- en waterwegen), en grote PV-projecten in de gebouwde omgeving
 • energie-innovaties kunnen ook nog altijd aangevraagd worden in het kader van de DEI-regeling!

NB Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is van plan om op korte termijn projecten met een duur van maximaal vier jaar toe te staan voor de volgende thema’s:

 • flexibilisering van het elektriciteitssysteem en
 • ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking

DEI+ subsidie ondersteunt nieuwe innovaties CO2-reductie

DEI+ staat voor de subsidie Demonstratie energie- en klimaatinnovatie en is bedoeld voor innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie. Het moet gaan om een pilot- of demonstratieproject. Bij een pilotproject test doorgaans de ontwikkelaar innovatieve CO2-reducerende maatregelen in een praktijkomgeving. In een demonstratieproject draait het om het in de praktijk demonstreren van een nieuwe technologie of nieuwe toepassing (met investeringen door een eindgebruiker). Energieproducten die al goed verkrijgbaar zijn in de markt vallen dus buiten de criteria van de DEI+ subsidie. Ook energie-innovaties die nog volop in de R&D-ontwikkelfase zitten vallen er buiten – want die zijn nog te pril.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De DEI+ komt binnen bereik zodra de ontwikkelaar een geïnteresseerde eerste toepasser heeft gevonden. Deze ‘first user’ of eerste toepasser is de partij die de subsidie kan aanvragen. Meestal gaat het om een industriële marktpartij die van plan is om te investeren in de betreffende innovatie, en deze daarvoor in de eigen praktijk wil toepassen en demonstreren. Zijn voordeel is dus tweeledig: hij kan de DEI+ subsidie aanvragen voor de kosten van het demonstratieproject, en daarnaast heeft hij de energievoordelen van de betreffende innovatie. Ook voor de betrokken ontwikkelaar is de DEI+ subsidie zeer interessant, zij het wat meer indirect. Zo zal de ontwikkelaar er door de subsidie eerder in slagen om een geïnteresseerde eerste toepasser te overtuigen het product af te nemen, en het product (bijvoorbeeld het nieuw ontwikkelde prototype) op een praktijklocatie te demonstreren, testen en te perfectioneren. Dit is een belangrijke stap op weg naar een succesvolle uitrol van het product op internationale markten.

Interessante subsidiebedragen

De nieuwe DEI+ regeling en daarmee de exacte subsidiebedragen zijn in februari gepubliceerd. Het subsidiepercentage ligt doorgaans tussen de 25 en 30% van de projectkosten (voor mkb’s zijn soms verhogingen mogelijk). De subsidie kan oplopen tot 6 miljoen euro per project. Voor flexibiliseringsprojecten bedraagt dit maximum zelfs 15 miljoen euro.

Voorbeelden van succesvolle projecten

Om u een indruk te geven van het soort projecten dat voor deze subsidie in aanmerking kan komen volgen hieronder enkele succesvolle DEI-projecten waaraan PNO heeft meegewerkt:

 • Lagerwey Crane – een innovatieve klimmende kraan voor de installatie van windturbines
 • Innovatieve luier-recycling – een installatie voor de verwerking van luiers naar nieuwe grondstoffen.
 • De bewaarschuur van de toekomst – een state-of-the-art systeem voor het energieneutraal opslaan en bewaren van landbouwproducten.
 • SASensor 2.0 – energiebesparend smart grid systeem voor MS/HS onderstations van Locamation.

Bent u ontwikkelaar of gebruiker van een nieuwe energie-innovatie? PNO kan u helpen met een succesvolle DEI+ aanvraag

Nieuw dit jaar is dat bedrijven het hele jaar door DEI+ subsidie kunnen aanvragen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De subsidieverstrekker beoordeelt volledige projectvoorstellen op volgorde van binnenkomst. Leg uw plannen daarom tijdig voor aan onze energie-experts want op is op! Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht


* = verplicht veld | Het PNO Privacy Statement is van toepassing