DEI demonstratieproject: een mooi voorbeeld met Luierrecycling


Afvalenergiecentrale ARN steekt veel energie in de ontwikkeling van nieuwe recyclingmethoden. Het DEI-demonstratieproject luierrecycling is daar een goed voorbeeld van. Samen met PNO heeft het bedrijf daar succesvol DEI- subsidie voor aangevraagd.

Energie door opwerking van afvalstoffen

Het dertig jaar oude afvalenergiebedrijf ARN B.V. in Weurt is gespecialiseerd in energieproductie op basis van louter secundaire brandstoffen die het grotendeels zelf produceert door de opwerking van afvalstoffen. Daartoe verwerkt het bedrijf jaarlijks zo’n 600.000 ton afval, en levert het ongeveer 150.000 MWh elektriciteit aan het openbare net en ruim 800 Tj warmte aan externe afnemers. Naast het winnen van duurzame energie richt ARN haar energie sinds een aantal jaren op het genereren van secundaire grondstoffen uit afval.

Zo werd in 2013 een vergistingsinstallatie in gebruik genomen waarin het gft van de omliggende gemeenten wordt vergist. Tijdens dit proces komt biogas vrij dat wordt opgewerkt tot groen gas. Dit groene gas wordt gebruikt als transportbrandstof in het openbaar vervoer en de vrijkomende CO2 als meststof door glastuinbouwbedrijven. Wat resteert wordt afgezet als hoogwaardige compost. Daarnaast is gestart met de bouw van een luierrecyclinginstallatie, die op dit moment uitvoerig wordt getest.

Opbouw en werking van de luierrecyclinginstallatie

De luierrecyclingsinstallatie bestaat uit meerdere onderdelen, die als een ‘keten’ aan elkaar zijn gekoppeld: de slibdosering voor het juiste mengsel, verkleiningsapparatuur, een pomp om het mengsel in de reactor te brengen, de reactor – waarbinnen de luiers aan hoge temperatuur en druk worden blootgesteld – een stoomsysteem en een zeefinstallatie voor de nabewerking. De gehele installatie wordt elektrisch, dus zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen, aangedreven.

Luiergeur wordt ook afgevangen

Deze in eigen beheer bedachte samenstelling van installatie-onderdelen is de eerste installatie in zijn soort; er wordt dan ook gespannen gekeken of het luiermateriaal zich gedraagt zoals verwacht. Ook de geautomatiseerde procesbesturing is geheel in eigen beheer door ARN-medewerkers opgezet. En passant is er ook een koppeling gemaakt naar de vergistingsinstallatie waardoor de uit de luierhal af te zuigen lucht in die installatie als proceslucht wordt toegepast. Op deze wijze ontstaat er in de luierrecyclingshal een onderdruksituatie en kunnen geen geuren naar buiten ontsnappen.

Testresultaten zijn veelbelovend

De testresultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Op dit moment kijken technici naar naar allerlei variabelen, zoals de juiste mix van baby- en volwassenenluiers, de optimale mengsnelheid van de smurrie en hoe snel moet worden opgewarmd en afgekoeld om de materialen te scheiden. Het doel is om niets anders over te houden dan bruikbare kunststof en een ‘slurrie’ van slib en uitwerpselen. De uiteindelijke definitieve opstelling met drie reactoren moet een CO2-besparing opleveren die gelijk staat aan de uitstoot van 5.000 auto’s per jaar!

Na succesvolle demonstratie worden twee extra reactoren besteld

De demonstratie is dus in volle gang. Als de test in april succesvol kan worden afgerond, verwacht het bedrijf twee extra reactoren te bestellen. Voor het demonstratieproject heeft ARN samen met PNO Consultants succesvol DEI-subsidie aangevraagd – Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie. Deze subsidie is bedoeld voor het testen van innovatieve CO2-reducerende maatregelen in een praktijkomgeving en dat is precies wat ARN met deze luieropstelling in de praktijk brengt.

Wilt u meer weten over het subsidietraject rond dit ARN-project of over de DEI, bel ons dan op 088-8381381 of stuur ons een berichtje:






    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement