LIFE subsidie

Werkt u aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor LIFE subsidie binnen een van de EU LIFE programma’s. Hierin stelt de Europese Unie 3,4 miljard euro beschikbaar over de periode 2014 – 2020. Bedrijven, publieke organisatie en NGO’s kunnen aantrekkelijke subsidies krijgen voor demonstratie- en pilotprojecten. De subsidie is opgeknipt in twee subprogramma’s: LIFE Environment en LIFE Climate action. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over LIFE subsidie.

Afvalinzameling kan worden gestimuleerd door betere communicatie en gedragsprikkels.

LIFE subsidie Environment: voor wie is het?

Binnen het onderdeel LIFE Environment – qua budget verreweg het grootste onderdeel van LIFE – is ruimte voor projecten op gebieden als:

  • milieu- en grondstoffenbesparing
  • behoud van natuur en biodoversiteit
  • bewustwording en verspreiding

Projecten kunnen uiteenlopen van:

  • best-practice-projecten, waarbij een bewezen methode verder wordt ontwikkeld
  • demonstratie- en pilotprojecten waarbij nieuwe methoden en benaderingen verder worden getest en ontwikkeld
  • communicatieprojecten, die bijvoorbeeld zijn bedoeld voor bewustwording

LIFE subsidie Environment aanvragen

Een belangrijke wijziging in LIFE Environment ten opzichte van voorgaande jaren is dat de aanvraag uit twee fasen bestaat. De eerste fase bestaat uit een ‘concept note’ waarbij u in feite het hele project duidelijk en overtuigend in 10 pagina’s moet aanbieden. Alleen na goedkeuring in deze ronde kunt u het project in de tweede fase met een uitgebreide aanvraag indienen. Het voordeel van twee fasen is dat u na goedkeuring in de eerste fase mogelijk aanwijzingen meekrijgt waarmee u de aanvraag in de tweede fase kunt verbeteren. Nadeel is dat er vaak veel concurrentie is van aanvragende partijen. Dat betekent dat de concept-note eigenlijk al moet voldoen. De EU nodigt alleen de beste concept notes uit voor het indienen van een volledige uitgebreide aanvraag.

Wilt u weten hoe u een succesvolle concept note schrijft? Download de gratis whitepaper A LIFE’s Guide to Grant Success 2018 – 2020“.

LIFE subsidie Climate action: voor wie is het?

Ook het LIFE-subprogramma Climate action bestaat uit meerdere onderdelen, zoals projecten op het gebied van het afremmen van of aanpassen aan klimaatverandering. Ook hier geldt dat u voor diverse typen projecten subsidie kunt aanvragen.

LIFE subsidie Climate action aanvragen

De aanvraagprocedure bij LIFE Climate action bestaat uit één fase: de volledige uitgebreide fase. Omdat het budget van LIFE Climate Action aanmerkelijk kleiner is, speelt ook hier onderlinge concurrentie een rol bij het aanvragen. In alle gevallen is een ‘excellente aanvraag’ dus de kortste route naar LIFE subsidiesucces.

Expert view nodig op uw klimaat- en milieu-ideeën?

Heeft u (ideeën voor) projecten op het gebied van klimaat of milieu? Bespreek deze dan eens vrijblijvend met een van onze LIFE-experts. Wilt u meer weten over LIFE subsidie? Neem gerust contact met ons op.