LIFE start subsidieronde voor Europese milieuprojecten

 

Het Europese subsidieprogramma LIFE gaat waarschijnlijk in juni weer open voor subsidieaanvragen. Het gaat om de allereerste call van het nieuwe LIFE programma 2021-2027. Lees hier meer over de vooraankondiging, doelgroep en subsidiekansen.

Over het LIFE-programma

LIFE is het belangrijkste Europese subsidieprogramma op het gebied van milieu en klimaat. Het LIFE-programma 2014-2020 heeft vele mooie projecten opgeleverd. Dit jaar start een geheel nieuw LIFE-meerjarenprogramma voor de periode 2021-2027. Met een subsidiebudget van in totaal liefst 5,45 miljard euro, dat verdeeld wordt via verschillende subsidierondes (‘calls for proposals’). Het nieuwe LIFE-meerjarenprogramma bestaat uit vier afzonderlijke deelprogramma. Het gaat om:

 • Natuur en biodiversiteit
 • Circulaire economie en kwaliteit van leven
 • Klimaatadaptatie en -mitigatie
 • Schone energietransitie (‘clean energy transition’ of CET).

Eerste LIFE-subsidiecall verwacht in juni

Wat weten we al over de LIFE-subsidiecall van 2021? Op 14 juni wordt eerst het meerjarige LIFE-werkprogramma officieel bekrachtigd. Kort daarna verschijnt de publicatie van de LIFE-call 2021, met de verdere details over de onderwerpen voor dit jaar. Verwachting is dat deze subsidiecall medio juni opengaat voor aanvragen. Hoewel er dus nog geen exacte details bekend zijn over de onderwerpen, is al wel duidelijk dat het zal gaan om:

 • een brede call voor ‘traditionele projecten’ binnen de eerste drie deelprogramma’s (bij dit type projecten gaat het om onder meer pilots en demonstratieprojecten)
 • een gerichte call voor het nieuwe vierde deelprogramma ’schone energietransitie’ (een nieuw onderdeel, dat bovendien een verbreding inhoudt van de eerdere LIFE-doelstellingen)
 • een extra call die specifiek is gericht op NGO’s die actief zijn op het gebied van milieu en/of klimaat (zij kunnen een ‘operational grant’ aanvragen voor bureaukosten).

Doelgroep van het LIFE-programma

Het LIFE-programma staat in principe open voor bedrijven, kennisinstellingen, overheidsorganisaties en NGO’s die in de EU werken aan innovaties op het gebied van milieu en klimaat. De lat ligt hier echter hoog: kleine innovaties of gewone milieu-investeringen vallen buiten het LIFE-programma. Kansen zijn er alléén voor innovatieve projecten met een forse positieve milieu-impact (minimaal op Europees niveau), die verder ook goed repliceerbaar zijn op andere locaties in Europa. Doorgaans zijn dit meerjarige innovatieprojecten rondom pilots, demonstraties en ‘best practises’. Hoewel een LIFE-aanvraag in principe kan worden ingediend door een enkele partij, worden LIFE-projecten vaak uitgevoerd door samenwerkingsverbanden met meerdere Europese partners.

Meer weten?

Werkt uw organisatie aan belangrijke milieu-innovaties met een forse Europese impact? En zoekt u daarvoor subsidies, zoals het nieuwe LIFE-programma? De energie- en innovatie-experts van PNO en EGEN (onderdeel van de PNO Groep) hebben hier veel ervaring mee en zijn als eerste op de hoogte van de nieuwste subsidieregelingen en aanvraagrondes. Meer weten?
Leg uw plannen voor via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement