LIFE-subsidie aanvragen? Ga nú al aan de slag!

Werkt u aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? En waarmee u bijdraagt aan de ambitieuze Europese doelstellingen op dit gebied? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie uit het Europese LIFE-programma. Op 17 mei is een nieuwe reeks LIFE-subsidieoproepen gepubliceerd. Belangrijk om te weten: alleen de beste projecten krijgen subsidie – genoeg reden om onze LIFE-experts in te schakelen voor úw project!

LIFE stimuleert klimaat- en milieu-innovatie

LIFE staat voor L’Instrument Financier pour l’Environnement, sinds 1992 het belangrijkste Europese subsidieprogramma om innovatie op het gebied van klimaat en milieu te stimuleren. Uniek aan dit programma zijn de thematische ‘bottom-up’ benadering en de flexibiliteit. Een project mag klein of groot zijn, kort of lang duren, het mag gaan om een nieuwe methode of juist om communicatie en bewustmaking – alles past binnen de ‘scope’ van het programma. En laten we vooral ook de relatief hoge subsidiebedragen en -percentages niet vergeten. Dit alles maakt LIFE tot een aantrekkelijk subsidie-instrument dat mooie kansen biedt.

Voor de periode 2021-2027 kent LIFE vier deelprogramma’s:

 • Nature and Biodiversity
  • natuurbescherming en -herstel, bijvoorbeeld in Natura 2000-gebieden
  • bescherming van bedreigde soorten
  • faciliteren van gedragsverandering, veranderen van beheer en onderhoud, beschermen van natuurlijke hulpbronnen
  • verbeteren van naleving van Europese regelgeving, borgen van toepassing, vergroten van de toegang tot justitie
 • Circular Economy and Quality of Life
  • efficiënter gebruik van hulpbronnen, circulair ontwerp, hergebruik van afval
  • verbeteren van lucht-, water-, bodemkwaliteit, chemicaliënbeheer, verminderen van geluidsoverlast
 • Climate Change Mitigation and Adaptation
  • terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld via wetgeving/beleid of met behulp van innovatieve technologieën/methoden
  • aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie)
  • werken aan beleid en bewustwording rond het klimaat, bijvoorbeeld via communicatie, samenwerking of verspreiding van kennis
 • Clean Energy Transition
  • bouwen aan een nationaal, regionaal en lokaal beleidskader dat de overgang naar hernieuwbare energie ondersteunt
  • versnellen van technologie, digitalisering, nieuwe diensten en bedrijfsmodellen en verbeteren van de gerelateerde beroepsvaardigheden in de markt
  • aantrekken van particuliere financiering voor duurzame energie
  • ondersteunen van de ontwikkeling van lokale en regionale investeringsprojecten
  • betrekken en mondig maken van burgers bij de overgang naar hernieuwbare energie.

Het eerstgenoemde deelprogramma richt zich dus op natuurbescherming en -herstel. Bij de andere drie deelprogramma’s gaat het vooral om het faciliteren van de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie.

Waar is LIFE-subsidie voor bestemd?

Bedrijven, kennisinstellingen, overheidsorganisaties en NGO’s die in de EU werkzaam zijn, kunnen aantrekkelijke LIFE-subsidies krijgen voor:

 • best-practice projecten waarin beproefde methoden worden ontwikkeld
 • demonstratie- en pilotprojecten waarbij nieuwe methoden en werkwijzen verder moeten worden getest en ontwikkeld
 • communicatieprojecten, bijvoorbeeld bedoeld om de bewustwording te vergroten.

Vaak worden LIFE-projecten uitgevoerd door samenwerkingsverbanden (consortia) met meerdere Europese partners.

Subsidiebedragen zijn afhankelijk van de maximale subsidiepercentages die voor de specifieke oproepen gelden. Bij de zogenoemde ‘traditionele projecten’, de Standard Action Projects (SAPs), zijn er voor het projectbudget geen specifieke bepalingen. Wel merken wij op dat zeer kleine projecten van minder dan 500.000 euro zelden worden geselecteerd voor subsidie.

Nieuwe LIFE-subsidieoproepen

Via verschillende subsidieoproepen (‘calls for proposals’) stelt de EU voor de periode 2021-2027 circa 5,5 miljard euro beschikbaar. Op 17 mei zijn alle LIFE-subsidieoproepen voor 2022 gepubliceerd:

 • Standard Action Projects (SAPs) voor de deelprogramma’s Nature and Biodiversity, Circular Economy and Quality of Life en Climate Change Mitigation and Adaptation, open tot en met 4 oktober 2022
 • Action Grants (AGs) voor het deelprogramma Clean Energy Transition, open tot en met 16 november 2022
 • Projects for addressing ad hoc Legislative and Policy priorities (PLPs), open tot en met 7 september 2022
 • Strategic Integrated Projects (SIPs) en Strategic Nature Projects (SNAPs), open tot en met 30 maart 2023
 • Technical Assistance for Preparation of SIPs/SNAPs, open tot en met 8 september 2022.

Maak uw LIFE-project tot een succes!

Binnen het LIFE-programma is er sterke concurrentie om het beschikbare budget. De EU beloont alleen de (aller)beste aanvragen met subsidie. Belangrijk dus om uw project goed te ‘ontwerpen’ en uw keuzes te onderbouwen! En al lijken de deadlines misschien nog ver weg, het is niet verkeerd om rond de zomer (of al eerder) klaar te zijn met de concrete uitwerking van uw projectidee. Zodat een tijdige indiening gewaarborgd is.

De LIFE-experts van PNO en EGEN zijn u graag van dienst. Samen met u kijken we hoe we uw projectidee optimaal kunnen afstemmen op de doelstellingen van LIFE. En zoals we al aangaven, vele thema’s vallen onder die doelstellingen – van natuurbescherming tot vermindering van geluidsoverlast, van efficiënter grondstoffengebruik tot nieuwe recyclingtechnieken en afvalhergebruik, van klimaatadaptatie en emissiereductie tot een bewuster energieverbruik… Uiteraard helpen wij u ook bij het opstellen en indienen van een kansrijke subsidieaanvraag. Aarzel niet, bel ons via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement