Derde aanvraagronde Interreg Europe in aantocht

Bent u een beleidsmaker en draagt u bij aan regionale ontwikkeling door uw eigen beleidsinstrumenten te verbeteren? Wanneer u in Europees verband samenwerkt, komt u in aanmerking voor subsidie vanuit Interreg Europe. De derde ronde gaat in maart van start.

Wat is Interreg Europe?

Interreg is een Europese subsidieregeling, bedoeld om de samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het programma verstrekt subsidies aan grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten die gericht zijn op innovatie en duurzaamheid. De beschikbare gelden zijn afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Interreg stelt subsidie beschikbaar door middel van een aantal programma’s, elk met hun eigen aandachtsgebied.

Hoewel de derde aanvraagronde officieel nog gepubliceerd moet worden – wat naar verwachting op korte termijn gebeurt – schetsen we alvast op hoofdlijnen het programma. Het Interreg Europe-programma ondersteunt de uitwisseling en overdracht van ervaringen, innovatieve benaderingen en capaciteitsopbouw tussen overheden en andere beleidsrelevante organisaties in heel Europa met het oog op de verbetering van hun beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling. In Nederland gaat het bijvoorbeeld om de regionale EFRO-programma’s. Een interregionaal samenwerkingsproject bestaat uit partners uit ten minste drie verschillende landen.

Wie kunnen aanvragen?

Organisaties uit alle 27 EU-landen plus Zwitserland en Noorwegen komen in aanmerking voor Interreg Europe. Partners uit andere landen kunnen op eigen kosten deelnemen. Beleidsmakers zijn de primaire doelgroep, maar andere partijen mogen ook meedoen:

 • Publieke instanties: nationale, regionale en lokale overheden; andere relevante instanties die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en/of uitvoering van het regionale ontwikkelingsbeleid; autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en/of uitvoering van werkgelegenheids- en groeiprogramma’s
 • Organisaties die relevant zijn voor het regionale ontwikkelingsbeleid: bedrijfsondersteunende organisaties (ontwikkelingsagentschappen, innovatieagentschappen, Kamers van Koophandel, clusters, enzovoort); milieuorganisaties (milieuagentschappen, energieagentschappen, NGO’s, enzovoort); onderwijs- en onderzoeksinstellingen (universiteiten, onderzoekscentra, enzovoort).

Interreg Europe prioriteiten

Het Interreg Europe programma heeft voor de periode 2021-2027 één centraal thema: een beter, op samenwerking gebaseerd bestuur (“better cooperation governance”). Daarbij gaat het om het verbeteren van het regionale beleid voor de volgende prioriteiten:

 • Beter regionaal bestuur: beleidsmatig bestuur
 • Slimmer Europa: zoals onderzoeks- en innovatiecapaciteit, digitalisering en concurrentievermogen mkb
 • Groener Europa: zoals energie-efficiëntie, klimaatverandering en circulaire economie
 • Meer verbonden Europa: duurzaam TEN-T (Trans-European Transport Network) en duurzame mobiliteit
 • Socialer Europa: zoals onderwijs, sociale integratie en gezondheidszorg
 • Europa dichter bij de burger: geïntegreerde (niet-)stedelijke ontwikkeling.

Deadline, budget en subsidiepercentage

Organisaties kunnen aanvragen indienen voor de derde aanvraagronde vanaf 20 maart tot en met 7 juni 2024. Het beschikbare budget is nog niet bekend. Het subsidiepercentage voor Nederlandse aanvragers bedraagt maximaal 80% met een gemiddeld subsidiebedrag van 1 à 2 miljoen euro per project. Voor particuliere non-profitorganisaties bedraagt dit maximaal 70% van de projectkosten.

Wij zijn u graag van dienst

Bent u een (overheids)organisatie en denkt u graag óver grenzen heen? Draagt uw idee bij aan een beter regionaal bestuur of een slimmer, groener, meer verbonden en socialer Europa? Dan is Interreg Europe zeker interessant voor u! Zodra de derde aanvraagronde definitief is gepubliceerd, hoort u dat van ons. PNO, met vestigingen in Nederland en in alle landen om ons heen, helpt u graag verder. Samen met u werken wij uw idee uit tot een voorstel waarmee u bij Interreg voor de dag kunt komen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement