WBSO

De WBSO is een populaire fiscale subsidie waarmee de kosten van R&D kunnen worden verlaagd. Jaarlijks maken meer dan 20.000 bedrijven gebruik van deze afdrachtvermindering. Wilt u ook uw loonkosten en overige kosten en uitgaven verminderen? Of wilt u méér halen uit uw bestaande WBSO? Maak dan gebruik van ons gratis WBSO-adviesuur.

WBSO, voor korting op uw R&D-activiteiten

WBSO: wat is dat?

Met de WBSO wil de overheid innovatie stimuleren. Ook u kunt voor uw R&D gebruikmaken van deze subsidie. Deze korting op de loonbelasting of premie volksverzekeringen heeft betrekking op loonkosten voor werknemers die speur- en ontwikkelingswerk (R&D) uitvoeren en voor andere kosten en uitgaven die horen bij het WBSO-project. Voor een optimale WBSO-aanvraag zijn uitgebreide innovatiekennis, kennis van uw sector en kennis van de WBSO van belang. Die combinatie vindt u alleen bij PNO Consultants!

Voor wie is de WBSO?

De WBSO is bedoeld voor elk bedrijf dat onderzoeks- of ontwikkelingswerk uitvoert. Voor sommige sectoren en activiteiten geldt een ander soort beoordelingssystematiek:

WBSO berekenen met onze rekentool

Wilt u vooraf berekenen of u in aanmerking komt voor de WBSO, gebruik dan onze WBSO rekentool.

WBSO-subsidie aanvragen: waarom kiezen voor PNO?

Innovatie stimuleren zit ons in het bloed. Dat hebben wij, als het gaat om de WBSO, inmiddels al zo’n 70.000 keer gedaan! Ervaring genoeg dus. En die stellen wij u graag ter beschikking. Hoe?

  • Wij helpen u bij het in kaart brengen van al uw potentiële WBSO-activiteiten.
  • Wij schrijven voor u de WBSO-aanvraag, daarbij rekening houdend met de laatste WBSO-inzichten.
  • We beantwoorden de vragen die de subsidieverstrekker kan stellen over de ingediende aanvraag.
  • Bij een (gedeeltelijke) afwijzing kunnen onze ervaren juristen een bezwaar- of beroepsprocedure uitvoeren.
  • We bewaken termijnen en deadlines.
  • We verzorgen de inrichting van de verplichte WBSO-administratie.
  • We doen een realisatiecheck en vervolgens de optimale mededeling.
  • We voeren audits uit.
  • Als RVO een controle van uw administratie aankondigt, voeren wij voor u een proefcontrole uit.

WBSO: hoe werkt het? (VIDEO)

Hoe werkt WBSO nu precies, en waar moet u rekening mee houden? Onze experts leggen het allemaal aan u uit in onze serie WBSO-video’s. Alles over de aanvraagperiode, WBSO voor ICT, kosten en uitgaven en nog veel meer vindt u in deze films. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op over de WBSO.