WBSO-realisatiecheck

Wie WBSO aanvraagt moet jaarlijks ‘mededeling doen’. Via zo’n mededeling geeft u aan de subsidieverstrekker RVO aan hoeveel S&O-uren, -kosten en -uitgaven u heeft gerealiseerd. Zijn die hoger dan op uw S&O-verklaring staat, dan wordt uw WBSO-vergoeding niet hoger. Zijn ze lager, dan kan dit leiden tot een correctie of zelfs een boete. Met de WBSO-realisatiecheck helpen wij u nare verrassingen te voorkomen.

RAAK-MKB

Wat is een WBSO-mededeling?

Jaarlijks maken duizenden innoverende bedrijven zoals u gebruik van de WBSO. Sommige voor één R&D-project, andere hebben gedurende het jaar meerdere projecten lopen. Als uw WBSO-aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u een S&O-verklaring. Daarin staat het aantal S&O-uren (Speur en Ontwikkeling) vermeld dat u in een bepaalde periode verwacht te besteden. Verwacht u kosten en uitgaven te maken die zijn gerelateerd aan S&O (en maakt u geen gebruik van het WBSO-forfait) dan staan deze ook in de S&O-verklaring vermeld. Na afloop van het kalenderjaar moet u de werkelijk gerealiseerde uren en, voor zover van toepassing, de kosten en uitgaven melden aan RVO.

Het belang van een goede mededeling

Als het werkelijk aantal gerealiseerde uren, kosten of uitgaven lager is dan op de S&O-verklaring(en) staat vermeld, zal RVO een correctie-S&O-verklaring afgeven. Bij een eventuele controle door RVO is de realisatie in combinatie met de aanvraag het uitgangspunt. Het is dus belangrijk om tijdig een juiste mededeling te doen. Doet u bij de WBSO een onjuiste mededeling, dan kunt u daar zelfs een boete voor krijgen!

WBSO-realisatiecheck: zekerheid en optimale WBSO-opbrengst

Zeker bij meerdere WBSO-projecten is het nog niet eenvoudig een optimale mededeling op te stellen. Gelukkig mag u, als projecten uitlopen of niet doorgaan, ‘schuiven’ met de uren en eventueel kosten en uitgaven. Maar hoe komt u  dan tot een correcte urentoewijzing en hoe weet u zeker dat u de maximale WBSO-opbrengst realiseert? Dat kan bijvoorbeeld door ons een WBSO-realisatiecheck te laten uitvoeren!

Voor een WBSO-realisatiecheck verricht een van onze WBSO-experts de volgende werkzaamheden voor u:

 • wij toetsen de opzet en inrichting van uw WBSO-proces en -administratie aan de vereisten van de regeling
 • wij brengen de werkelijke S&O-uren, -kosten en -uitgaven bij u op kantoor in kaart
 • wij optimaliseren de uiteindelijke mededeling, waar mogelijk, om uw WBSO-opbrengst te maximaliseren*)
 • u ontvangt een verslag met onze bevindingen
 • en wij verzorgen uw verplichte mededeling aan RVO.

Wilt u ook nare WBSO-verrassingen voorkomen?

Onze WBSO-experts voeren de WBSO-realisatiecheck jaarlijks bij honderden bedrijven uit. Wilt u ook gebruik maken van hun kennis en ervaring, uw WBSO-opbrengst maximaliseren en nare verrassingen voorkomen? Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons een bericht  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  * = verplicht veld.

  Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement