WBSO-realisatiecheck

Wie WBSO aanvraagt ,is verplicht 'mededeling te doen'. Via zo'n mededeling geeft u aan de subsidieverstrekker, RVO, aan hoeveel S&O-uren en kosten en uitgaven u heeft gerealiseerd. Is dat hoger dan op uw S&O-verklaring staat, dan ontvangt u niet méér WBSO. Is het lager, dan kan dit leiden tot een correctie of zelfs een boete. Met de WBSO-realisatiecheck kunt u dit voorkomen.

WBSO Realisatiecheck

WBSO: speur- en ontwikkelingswerk bij R&D

De WBSO is een populaire fiscale tegemoetkoming voor innoverende bedrijven. Jaarlijks maken duizenden bedrijven hier gebruik van. Sommige voor één R&D-project. Andere hebben door het jaar heen meerdere projecten lopen. Op een WBSO-beschikking staat het aantal S&O-uren (Speur en Ontwikkeling) vermeld dat de aanvrager verwacht te gaan besteden. Daarnaast kan het aantal verwachte aan S&O gerelateerde kosten en uitgaven worden vermeld – indien de aanvrager die verwacht te maken, en hij of zij hiervoor geen gebruik maakt van het WBSO-forfait. Het is van belang dat de uiteindelijke realisatie aansluit op deze gegevens. Daarvoor hebben wij de WBSO-realisatiecheck.

Wat houdt de WBSO-realisatiecheck in?

Met een WBSO-realisatiecheck geven wij u een gedetailleerd advies hoe u een juiste, tijdige en volledige mededeling kunt doen. Daarvoor:

  • brengen wij de realisatie in kaart
  • bespreken wij het WBSO-proces met u
  • bepalen wij de optimale mededeling van uw realisatie
  • verzorgen wij de verplichte mededeling aan RVO

Zeker als u meerdere WBSO-projecten heeft lopen is het nog niet eenvoudig een optimale mededeling op te stellen. Vooral als projecten anders lopen dan verwacht (en laten we eerlijk zijn: wanneer gebeurt dat niet?). Gelukkig mag er dan, binnen grenzen, worden ‘geschoven’ met de uren, kosten en uitgaven. Als wij voor u een WBSO-realisatiecheck uitvoeren dan zorgen wij gelijk voor een optimale verdeling van uw uren, kosten en uitgaven. Een belangrijk voordeel!

Wilt u ook een optimale WBSO-mededeling?

Wij voeren de WBSO-realisatiecheck jaarlijks bij honderden bedrijven uit. Wilt u ook een optimale WBSO-mededeling? Neem dan direct contact met ons op.