Staatssteuntoets

De Europese Unie bewaakt zorvuldig dat bevoordeling van de ene partij ten opzichte van de andere partij als gevolg van bijvoorbeeld overheidssubsidie niet plaatsvindt. Zo’n bevoordeling heet staatssteun: een bedrijf, instelling of project ontvangt dan een ‘publiek voordeel’ waarmee de mededinging wordt verstoord. PNO kan toetsen of er sprake is van staatsteun. Bijvoorbeeld bij het opzetten van een project of bij het opzetten van een subsidieregeling.

Staatssteuntoets

Regels voor staatssteun

Subsidieregelingen moeten onder meer voldoen aan de staatssteunregels, die zijn vastgelegd in het EU-Werkingsverdrag. Staatssteun is verboden wanneer het leidt tot het verstoren van de mededinging. Je mag ervan uitgaan dat er bij subsidies, die door een overheid beschikbaar worden, geen sprake is van verboden staatssteun. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de aanvrager.

Onze juristen helpen subsidieaanvragers en -verstrekkers met de staatssteuntoets

Vooral bij projecten met meerdere projectpartners, grensoverschrijdend en gebruik makend van diverse subsidies, is een Staatssteuntoets direct vanaf de start zeer belangrijk. Wij stellen in zo’n geval een staatssteunanalyse op, bepaalt de subsidiabele activiteiten en adviseert over de optimale projectvorming. Anderszijds ondersteunen we veel semi- en decentrale overheden met een staatssteuntoets, bijvoorbeeld van een door hen zelf opgezet subsidie-instrument.

Meer weten over de staatssteuntoets?

Start u met een project, of overweegt u als overheid een subsidieregeling op te zetten? Laat onze juristen dan eerst een staatssteuntoets uitvoeren. Zij hebben ruime ervaring met subsidie- en mededingingsrecht en kunnen u vooraf de gewenste zekerheid verschaffen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons een bericht






* = verplicht veld | Het PNO Privacy Statement is van toepassing