Sectoren

De agro- en foodsector vult miljarden monden, elke dag opnieuw. Toch blijft onderzoek en innovatie noodzakelijk, bijvoorbeeld om voedselschaarstes te overwinnen en gezonde voeding te bevorderen. En bovendien om dit alles betaalbaar te houden.
De sector chemie voorziet vrijwel alle sectoren in innovatieve en duurzame oplossingen. De sector is sterk georganiseerd, en PNO is onderdeel van dit internationale netwerk van mkb's, multinationals en kennisinstellingen.
Duurzame en betaalbare energie vraagt om innovatie en nieuwe technologieƫn. Overheden stimuleren dit met subsidies en andere middelen. EGEN is de spin in het web die u helpt om, met behulp van de beschikbare middelen, uw energie-innovaties te realiseren.
ICT
In de ICT-sector creƫert elke nieuwe ontwikkeling weer een nieuwe uitdaging. ICT loopt dwars door alle andere sectoren heen en daarom hebben overheden het economische belang van de ICT-sector scherp op het netvlies.
Onze life sciences & health consultants werken onder de vlag van ttopstart: de absolute specialist en co-creator op het gebied van medische innovatie.
De maakindustrie en innovatie gaan hand in hand. Het belang van deze sector voor Nederland is evident. PNO heeft al tienduizenden maakbedrijven helpen innoveren door te ondersteunen bij de financiering van hun projecten.
PNO ondersteunt onderwijs en bedrijfsleven in hun gezamenlijk streven naar onderwijsvernieuwing en het vergroten van arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid. Daarbij ondersteund door stimuleringsbeleid van de overheid.
Terwijl in Europa de wijzer nu eens uitslaat naar fundamenteel onderzoek en dan weer naar toegepast onderzoek wordt de wetenschap steeds minder beperkt door grenzen. Internationalisering en samenwerking zijn dan ook absolute noodzaak.