Universiteiten & Onderzoeksinstellingen

Onderwijs en onderzoek laten zich steeds minder beperken door grenzen. Dat is ook nodig. Want om de fundamentele bijdrage van onderwijs en onderzoek aan de kenniseconomie te waarborgen (en daarmee de concurrentiekracht van Nederland en Europa te versterken) is hoge kwaliteit een vereiste. Alle krachten in Europa moeten daartoe gebundeld worden en internationalisering en samenwerking in onderwijs en onderzoek is dan ook een absolute noodzaak.

PNO voor universiteiten & onderzoeksinstellingen

Voor uw instelling betekent dit dat u een actieve(re) rol gaat vervullen in internationale samenwerkingsverbanden. Hierin komen kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven bijeen in een intensieve en vooral vaak creatieve samenwerking. De kracht zit in de combinatie tussen de kennisinfrastructuur van onderwijs-, onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheden, ook over grenzen heen. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de manier waarop u onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie organiseert. De uitdaging? Het vinden van de juiste beleidsprogramma’s, zoeken naar samenwerkingspartners, aansluiten bij consortia en realiseren van de juiste funding. PNO Consultants kan u hierbij ondersteunen.