Universiteiten & Onderzoeksinstellingen

NEHEMOnderwijs en onderzoek laten zich steeds minder beperken door grenzen. Dat is ook nodig. Want om de fundamentele bijdrage van onderwijs en onderzoek aan de kenniseconomie te waarborgen (en daarmee de concurrentiekracht van Nederland en Europa te versterken) is hoge kwaliteit een vereiste. Alle krachten in Europa moeten daartoe gebundeld worden en internationalisering en samenwerking in onderwijs en onderzoek is dan ook een absolute noodzaak. Nehem (onderdeel van de PNO Groep) helpt organisaties en overheden met het oplossen van deze maatschappelijke opgaven.

Impact by knowledge

Voor uw instelling betekent dit dat u een actieve(re) rol gaat vervullen in internationale samenwerkingsverbanden. Hierin komen kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven bijeen in een intensieve en vooral vaak creatieve samenwerking. De kracht zit in de combinatie tussen de kennisinfrastructuur van onderwijs-, onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheden, ook over grenzen heen. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de manier waarop u onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie organiseert.

Meer weten?

Het vinden van de juiste beleidsprogramma’s, zoeken naar samenwerkingspartners, aansluiten bij consortia en realiseren van de juiste funding. De specialisten van Nehem kunnen u hierbij goed van dienst zijn. Bekijk de website van Nehem of neem contact op via 088-838 13 81.