European Defence Fund lanceert nieuwe subsidieoproep

Het European Defence Fund heeft een nieuwe subsidieoproep (‘call for proposals’) gepubliceerd op het gebied van gezamenlijk defensieonderzoek en -ontwikkeling. 32 specifieke onderwerpen komen voor subsidie in aanmerking. De deadline voor het indienen van voorstellen is 22 november 2023.

Wat is het European Defence Fund?

Het European Defence Fund (EDF) is in 2017 opgericht en bevordert het concurrentievermogen, de efficiëntie en de en innovatiecapaciteit van de Europese industriële en technologische defensiebasis (EDTIB). Het fonds draagt bij aan de strategische autonomie en de vrijheid van handelen van de EU door het:

 • ondersteunen van samenwerkingsacties en grensoverschrijdende samenwerking tussen partijen in de hele EU, in het bijzonder mkb’s en mid-caps
 • versterken en verbeteren van de flexibiliteit van zowel de toeleveranciers als de afnemers van defensiematerieel
 • verbreden van de grensoverschrijdende samenwerking tussen partijen
 • bevorderen van een betere benutting van het industrieel potentieel van innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling, in elk stadium van de industriële levenscyclus van defensieproducten en -technologieën.

Wie komen voor EDF-subsidie in aanmerking?

Consortia van minimaal drie onafhankelijke bedrijven en/of kennisinstellingen die zijn gevestigd in minimaal drie verschillende EU-lidstaten kunnen EDF-subsidie aanvragen. Kleinere consortia zijn mogelijk bij disruptieve technologieën. Dan geldt de voorwaarde voor minstens twee deelnemers uit minimaal twee EU-lidstaten.

Welke onderwerpen ondersteunt het European Defence Fund?

Het European Defence Fund heeft 32 specifieke onderwerpen (’topics’) benoemd die voor subsidie in aanmerking komen. We zetten hier een aantal onderwerpen voor u op een rij:

 1. Laser Communications: ontwikkeling van een Airborne Laser communicatiesysteem (ALCoS), dat in staat is om een tweerichtingscommunicatieverbinding met zeer hoge datasnelheid tot stand te brengen naar de satelliet
 2. Detect and avoid: noodzakelijke stappen zetten naar een gestandaardiseerde, gekwalificeerde en gecertificeerde DAA-oplossing (Detect and Avoid) die kan worden geïntegreerd in veel verschillende onbemande luchtsystemen
 3. Smart technologies for next generation fighter systems: bestuderen, ontwerpen en demonstreren, binnen een tijdsbestek van drie jaar, van sleutelcomponenten voor een volgende generatie militaire geïntegreerde modulaire componenten voor verschillende militaire platformen die kunnen opereren in het harde digitale slagveld zoals voorzien in de toekomst
 4. Counter unmanned aerial systems: veiligheids- en beveiligingsproblemen aanpakken (bijvoorbeeld kwaadwillende gebruikers die proberen opzettelijk vijandige missies uit te voeren, zoals het gebruik van explosieve ladingen)
 5. Main battle tank platform systems: Main Battle Tanks (MBT) blijven een centraal element in militaire landmanoeuvres, vooral in een conventionele oorlogscontext. Doel is het upgraden van de huidige en en de ontwikkeling van toekomstige hoofdgevechtstanktechnologieën die uitstekende operationele effectiviteit en missiesucces in alle mogelijke toekomstige scenario’s mogelijk maken.

Voor een overzicht van alle onderwerpen neemt u contact op met de experts van PNO.

Budget, subsidie en projectduur

Het European Defence Fund stelt voor deze oproep ruim 714 miljoen euro beschikbaar. De subsidie bedraagt minimaal 20% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten en kan – afhankelijk van het soort activiteit – met bonussen oplopen tot maximaal 100%. Bonussen zijn er bijvoorbeeld voor deelname aan het project van mkb’s of midcaps. Projecten duren tussen minimaal 12 en maximaal 48 maanden.

EDF-toekenningscriteria

Het European Defence Fund toetst aanvragen aan de hand van acht toekenningscriteria. De volgende drie criteria wegen daarbij dubbel zo zwaar als de overige vijf criteria:

 • uitmuntendheid en verstoringspotentieel
 • EDTIB-autonomie
 • creatie van nieuwe grensoverschrijdende samenwerking.

Nationale cofinanciering

Om het Nederlandse (mkb-)bedrijven mogelijk te maken om deel te nemen aan consortia en projecten voor het European Defence Fund is er de Regeling stimulering deelname Europees Defensiefonds. De regeling bestaat uit twee modules:

 • Module 1 (consultancysteun) richt zich op het ondersteunen van mkb’s wanneer zij specifieke externe expertise moeten inhuren om zich te positioneren voor deelname aan EDF-consortia
 • Module 2 (cofinanciering) verstrekt een deel van de projectfinanciering aan Nederlandse deelnemers aan een EDF-consortium die ontwikkelactiviteiten willen verrichten.

Voor consultancysteun is er  250.000 euro beschikbaar. Aan cofinanciering is er 5,95 miljoen euro beschikbaar voor 2023. Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat kan PNO voor u doen?

Wilt u meer weten over het European Defence Fund en welke andere onderwerpen er voor subsidie in aanmerking komen? PNO vertelt u er graag alles over. Wij helpen bij het vinden van samenwerkingspartners, en kunnen uiteraard een optimale subsidieaanvraag voor u opstellen. We zijn bereikbaar via 088-8381381 of via het onderstaande formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement