Subsidie Cyberweerbaarheid: samen tegen cybercrime

Cybercrime is actueler dan ooit. Toch zijn veel bedrijven nog steeds onvoldoende beveiligd tegen cyberdreigingen. Bedrijfsprocessen en -informatie zijn zo een geliefd doelwit voor cybercriminelen. Heeft u ideeën voor een cyberweerbaarheidsplan? Zoekt u partijen om mee samen te werken? Vraag dan van 1 september tot en met 16 oktober 2023 de subsidie Cyberweerbaarheid aan.

Wat is het doel van de subsidieregeling Cyberweerbaarheid ?

De subsidieregeling Cyberweerbaarheid is in 2018 in het leven geroepen om nieuwe netwerken te creëren voor het toepassen van kennis en kunde op het terrein van cyberweerbaarheid. Een cyberweerbaarheidsnetwerk kenmerkt zich door de samenwerking van ondernemers met andere organisaties. Het doel is het vergroten van de cyberweerbaarheid binnen en tussen branches, sectoren en regio’s.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

De subsidie is alleen bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk:

 • Een penvoerder, een ondernemer, vraagt namens een aantal individuele bedrijven die gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan hebben opgesteld, subsidie aan. In dit geval moet het samenwerkingsverband bestaan uit minimaal twee en maximaal acht deelnemers. Het doel is het behartigen van de belangen van ondernemingen die actief zijn in ‘niet-vitale’ sectoren.
 • Een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting) die de cyberweerbaarheid behartigt van een groep ondernemingen in ‘niet-vitale’ sectoren, vraagt subsidie aan. De stichting ontvangt de subsidie. Samenwerking met minstens twee ondernemingen is verplicht.

Met een ‘niet-vitale’ onderneming wordt een onderneming bedoeld die geen product of dienst aanbiedt waarvan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving. Hiertegenover staat de ‘vitale’ sector, denk bijvoorbeeld aan energie, ICT/telecom, luchtvaart en bankwezen.

De subsidieregeling Cyberweerbaarheid richt zich weliswaar op niet-vitale ondernemingen, maar ook ondernemingen die actief zijn in vitale sectoren mogen deel uitmaken van het netwerk. Deze kunnen namelijk met hun kennis en expertise de slagingskans van het netwerk vergroten.

Aanvraagronde, bedragen, rangschikkingscriteria

De subsidie Cyberweerbaarheid kan in 2023 worden aangevraagd vanaf 1 september tot en met 16 oktober. Het beschikbare budget voor dit jaar is 800.000 euro. De subsidie bedraagt 50% van de in aanmerking komende projectkosten en is maximaal 200.000 euro per project.

De beste projecten krijgen subsidie. Een onafhankelijke adviescommissie toetst daarbij aan de volgende rangschikkingscriteria:

 • de bijdrage die het cyberweerbaarheidsplan levert aan het versterken van de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, waardoor maatschappelijke en economische schade kan worden beperkt
 • het doel, de samenstelling en de grootte van het netwerk dat het cyberweerbaarheidsplan uitvoert
 • de mate van innovativiteit van het cyberweerbaarheidsplan.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Voor het verkrijgen van subsidie geldt een aantal voorwaarden. We zetten hier de belangrijkste op een rij:

 • Het cyberweerbaarheidsplan richt zich op het versterken van de cyberweerbaarheid van ondernemingen in de niet-vitale sectoren van Nederland.
 • Ten minste twee niet in een groep verbonden niet-vitale ondernemingen voeren het project uit of werken mee in het project.
 • Het cyberweerbaarheidsplan kenmerkt zich door een integrale visie op hoe niet-vitale ondernemingen hun cyberweerbaarheid duurzaam kunnen versterken.
 • De looptijd van het project ligt tussen de een en drie jaar.
 • Gedurende én na de looptijd moet het netwerk openstaan voor nieuwe toetreders.

Let op: het cyberweerbaarheidsplan is niet gericht op:

 • het ontwikkelen van hardware of software om de cyberweerbaarheid van ondernemingen te versterken, of het aanschaffen daarvan anders dan voor het verwerken of delen van informatie voor de versterking van cyberweerbaarheid
 • het continu op afstand monitoren van de cybersecurity van ondernemingen om aanvallen op de IT-infrastructuur te voorkomen, af te weren, op te sporen of op te lossen
 • het adviseren van ondernemingen die door een cybersecurity-incident zijn getroffen, over het oplossen van het incident.

Voorbeeldprojecten subsidieregeling Cyberweerbaarheid

In de subsidieronde van vorig jaar heeft de adviescommissie zes projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor de subsidie Cyberweerbaarheid. We lichten er enkele uit ter inspiratie:

 • Synthesis: houdt zich bezig met een pakket voor bibliotheken.
 • CYRA: werkt aan een brede cyberweerbaarheidscoalitie om zo een landelijke beweging in gang te zetten.
 • CyberAnt: richt zich op kwetsbaarheden bij webwinkels

Wat kan PNO voor u doen?

Heeft u een idee voor een cyberweerbaarheidsplan? Bijvoorbeeld als branchevereniging, belangenorganisatie of expertisecentrum? PNO heeft een schat aan ervaring met het bijeenbrengen van partijen en het schrijven van kansrijke subsidieaanvragen op dit gebied. Onze cyberexperts zijn u graag van dienst. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement