Ministerie van EZK lanceert twee SBIR-oproepen Cybersecurity

Om twee complexe cybersecurity-uitdagingen te tackelen, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) twee SBIR-oproepen gepubliceerd. SBIR werkt als een innovatiecompetitie, waarbij de overheid als launching customer optreedt.

SBIR Cybersecurity zet in op digitale weerbaarheid

Met de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) 2022 – 2028 streeft de overheid ernaar de systemen en verbindingen, die de ruggengraat vormen van onze digitale maatschappij, veilig te houden. Als een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld spreekt het voor zich dat de uitdagingen, waarmee dit gepaard gaat, voor Nederland groot zijn. De twee SBIR-oproepen die in het kader van deze strategie worden gedaan, hebben op twee van deze uitdagingen betrekking.

SBIR oproepen Autonoom delen van dreigingsinformatie en Autonome IT/OT beveiliging

De twee oproepen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • via de SBIR-oproep ’Autonoom delen van dreigingsinformatie’ worden bedrijven uitgenodigd om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen waarmee bedrijven en overheidspartijen elkaar meer autonoom en pro-actief kunnen informeren over cybersecurity-dreigingen.
  • voor de bescherming van fysieke systemen die voor aansturing op afstand zijn gekoppeld aan digitale systemen wordt gezocht naar technologische innovaties die IT/OT-netwerken (informatietechnologie/operationele technologie) in staat stellen om zelf cybersecuritydreigingen op te sporen, tegen te houden of eventuele schade snel te herstellen.

SBIR verloopt in twee fasen

Voor beide oproepen geldt dat het idee moet kunnen worden gedemonstreerd in een realistische setting en dat de indienende onderneming, ook als financiering vanuit de SBIR is afgelopen, van de innovatie een succes wil maken. Indieners van de beste voorstellen ontvangen subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek, waarvoor de maximale subsidie voor een onderzoek 30.000 euro (inclusief BTW) bedraagt. De meest veelbelovende haalbaarheidsonderzoeken ontvangen een vervolgopdracht, en daar kan het subsidiebedrag oplopen tot 200.000 euro (incl. BTW).

Interesse voor deelneming aan de eerste fase – het haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie – kan tot en met 29 mei worden bekendgemaakt via de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Offertes voor de tweede fase kunnen worden ingediend tot en met 25 januari 2025, eveneens via RVO. Op 1 mei verzorgt RVO een informatiebijeenkomst. Meer info daarover vindt u in de Subsidieflits van 25 april.

Wilt u SBIR aanvragen?

Bent u actief op het gebied van cybersecurity, en overweegt u mee te doen aan de SBIR-opgave? Of wilt u graag weten of u mogelijk voor andere subsidies in aanmerking komt? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement