Welke samenwerkingsvorm kiezen in een subsidieproject?

Wanneer diverse partijen gezamenlijk een subsidieproject willen uitvoeren, zijn er verschillende manieren van samenwerken mogelijk. Deze keuzes kunnen aanzienlijke invloed hebben op de subsidie die de partners kunnen ontvangen, vooral in het kader van staatssteunregels. Het is dus essentieel om bij het kiezen van de samenwerkingsvorm te letten op een optimale governance.

Samenwerkingsopties

Partners kunnen kiezen voor een opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie, waarbij één partij de subsidie ontvangt en anderen worden ingehuurd voor specifieke taken. Een meer gelijkwaardige samenwerking is ook mogelijk, waarbij partijen op basis van gelijkheid samenwerken. Natuurlijk zijn er ook hybride vormen denkbaar. Elke vorm heeft zijn voor- en nadelen, afhankelijk van de aard en omvang van het project. We zetten ze hieronder voor u op een rij:

Opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie

In dit model draagt de opdrachtgever de hoofdverantwoordelijkheid, zowel inhoudelijk als financieel. Hoewel de opdrachtgever de resultaten van het project claimt, draagt deze ook de last van de uitvoering. Bij problemen, zoals vertraagde of kwalitatief onvoldoende uitvoering, is het aan de opdrachtgever om hier gevolgen aan te verbinden. Dit omvat het mogelijk terugvorderen van onterecht betaalde subsidiegelden of het aangaan van nieuwe samenwerkingen.

Ook is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de financiering van het project, waarbij de andere partijen beperkte mogelijkheden hebben om bij te dragen. De opdrachtgever moet hen namelijk een marktconforme vergoeding betalen, veelal vanwege de staatssteunregels of eisen van de subsidieverstrekker. In een opdrachtgever/opdrachtnemer-verhouding kan BTW ook een rol spelen, wat de kosten van het project kan verhogen. BTW is niet altijd subsidiabel.

Gelijkwaardige samenwerking

In een gelijkwaardige samenwerking is een heldere vormgeving van de samenwerking van groot belang, aangezien de hiërarchie van de opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie ontbreekt. Dit kan worden bereikt door een samenwerkingsovereenkomst op te stellen met afspraken over besturing, financiën en conflictprocedures.

Het uitgangspunt van dit model is dat de partijen zelf subsidieontvanger zijn en dat zij de activiteiten voor eigen rekening en risico uitvoeren. Dat betekent dat de partijen zelf voorzien in de bekostiging van hun eigen bijdrage als de subsidie minder dan 100% bedraagt. De verdeling van projectresultaten en financiële verplichtingen worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. In beginsel komen de resultaten van het project aan alle betrokken projectpartners toe, maar in de samenwerkingsovereenkomst kunnen daarover ook andere afspraken gemaakt worden.

Vanuit staatssteun-oogpunt worden partners individueel beoordeeld. Dat kan tot gevolg hebben dat de totale hoeveelheid steun voor een project hoger ligt. Kennisinstellingen kunnen vaak hogere percentages aan steun ontvangen, evenals mkb’s. Bij daadwerkelijke samenwerking met deze partijen kan de steun voor onderzoeks- en innovatieprojecten voor alle partners met 15% worden opgehoogd.

Flexibiliteit in governance

De besproken opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie en gelijkwaardige samenwerking zijn twee uitersten van een spectrum. Vaak zijn mengvormen mogelijk, waarbij de governance wordt aangepast aan de wensen van partijen en de aard van het project. Zo kan het meest efficiënte en voordelige samenwerkingsmodel worden bereikt.

Hoe kan PNO u helpen?

De juristen van PNO Consultants hebben ruime ervaring in het optimaliseren van de projectgovernance. Zij denken graag met u mee over de beste organisatievorm, binnen juridische grenzen en met oog voor praktische uitvoerbaarheid. Daarnaast bieden zij op maat gemaakte samenwerkingsovereenkomsten. Neem contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement