NL2120 ontvangt 110 miljoen uit Nationaal Groeifonds

De aanhouder wint. Na twee pogingen heeft het kennis- en innovatieprogramma NL2120 eind februari subsidie ontvangen vanuit het Nationaal Groeifonds. Met dit investeringsfonds draagt het kabinet bij aan het verdienvermogen van Nederland. In gesprek met Arjan Berkhuysen (initiatiefnemer en sociaal ondernemer), Olga Clevering (ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Alex Hekman (Sweco) over een uniek samenwerkingsproject en de rol van PNO bij de succesvolle aanvraag.

Achtergrond van NL2120

Voor het ontstaan van het NL2120 kennis- en innovatieprogramma moeten we drie jaar terug in de tijd. Arjan Berkhuysen (initiatiefnemer en sociaal ondernemer) vertelt: ”Toen ik hoorde van de lancering van het Nationaal Groeifonds dacht ik onmiddellijk dat dit een unieke kans was om te laten zien hoe we in de toekomst geld kunnen verdienen mét natuur, in plaats van ten koste van natuur. Ik ben van huis uit bedrijfskundige en ideologisch bevlogen en zag direct het potentieel: het groene verdienvermogen!”

Alex Hekman, business director Water bij architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco, sluit zich hierbij aan: “Ik was heel blij met het initiatief van Arjan omdat het de ‘groene en blauwe sector’ met elkaar verbindt. Als waterman word ik hier heel blij van. NL2120 is een uniek samenwerkingsverband van veel verschillende partijen die allemaal dezelfde idealen delen.” Olga Clevering, inmiddels oud-beleidsmedewerker van het ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Water en Bodem: “Met elkaar moeten we een klimaatbestendige en leefbare omgeving creëren in Nederland. NL2120 kan hieraan in positieve zin bijdragen.”

Nature-based solutions

In het NL2120 kennis- en innovatieprogramma werken overheden, natuurorganisaties, ingenieursbureaus, baggerbedrijven en kennis- en beroepsinstellingen samen aan ‘nature-based solutions’ voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en wonen. Het programma ontwikkelt oplossingen om in de ruimtelijke inrichting beter aan te sluiten bij de natuurlijke kenmerken van het water- en bodemsysteem, waardoor Nederland beter bestand is tegen de effecten van klimaatverandering en de biodiversiteit beter behouden blijft.

NL2120 is één van de meest omvangrijke samenwerkingsverbanden ter wereld op het gebied van nature-based solutions. Nature-based solutions komen niet vanzelf tot stand. Er is onderzoek nodig naar de barrières die totstandkoming ervan verhinderen. Partijen moeten hiervoor theorie en praktijk met elkaar verbinden.

Doel van NL2120

NL2120 ontvangt 110 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds, waarvan 40 miljoen voorwaardelijk. Wanneer het programma na vijf jaar bepaalde KPI’s heeft behaald, mag het ook daadwerkelijk over dit bedrag beschikken. Het uiteindelijke doel van het programma is om de opgedane kennis en inzichten wereldwijd te exporteren en mondiaal koploper nature-based solutions te worden. NL2120 heeft een looptijd van tien jaar en gaat naar verwachting een cumulatieve groei van het Nederlandse bruto binnenlands product van 1 miljard euro opleveren. Daarbij gaat het zowel om vermeden klimaatkosten als opbrengsten uit export.

Van idee naar uitvoering

Arjan: “Het NL2120-project is ontstaan uit een ideaalbeeld. De volgende stap was het vertalen van een visie naar een concreet project dat past binnen een economisch fonds. Na een eerste afwijzing, maar wel een reservering, hebben we PNO ingeschakeld. Zij hielden ons een spiegel voor en hamerden op het belang van het gebruik van een gemeenschappelijke taal. Dat was in de eerste ronde niet het geval.” Alex vult aan: ”We zijn in de eerste ronde niet diep genoeg op de criteria ingegaan. Dat hebben we in de tweede ronde wel gedaan. PNO heeft een economische rederneerlijn in ons verhaal gebracht. Hierdoor hebben we onze belangen op een transparante manier naar de criteria vertaald: krachtig, doelgericht en goed uitlegbaar. Bovendien hebben we keuzes gemaakt in de uitvoeringsprojecten, want we hadden er te veel.”

Zonder PNO was het niet gelukt

Alex: “De keuze om er een onafhankelijke adviseur – PNO – bij te halen, was vooral om een neutrale partner naar het project te laten kijken. Roger Brouwers, executive board member van PNO, met veel ervaring met het Nationaal Groeifonds was van mening dat bedrijven een grotere rol moesten krijgen in de aanvraag. We hebben Roger daarom voorzitter gemaakt van de stuurgroep om zo een onafhankelijke derde boven de partijen te plaatsen. Dit zorgde voor veel vertrouwen bij alle partners waardoor het aanvraagtraject goed op gang kwam.”

Olga: “Het hele aanvraagtraject is een proces van meer dan twee jaar geweest. Het project had een bepaalde gunfactor, maar paste eigenlijk niet goed in het Groeifonds. In de eerste ronde hebben we het project bovendien niet goed genoeg onderbouwd. Met het goede team van PNO, onder wie ook een zeer ervaren jurist, én de autoriteit, ervaring en rust van Roger, hebben we in de tweede ronde een succesvolle aanvraag ingediend.“ Gedrieën: “We kunnen wel stellen dat het zonder PNO niet was gelukt. Het persoonlijke contact, het commitment en de flexibiliteit hebben gezorgd voor een geslaagde en prettige samenwerking.”

Subsidie Nationaal Groeifonds is gamechanger

Alex vervolgt: “De subsidie van het Nationaal Groeifonds zorgt voor een eenmalige impuls die echt nodig is om met elkaar een cultuuromslag te bewerkstelligen. Zo maken we de transitie van meebewegen en aanpassen aan de natuur. Zonder deze subsidie was een centraal initiatief niet mogelijk geweest en zouden we slechts een aantal versplinterde initiatieven hebben gehad. Arjan vult aan: “NL2120 is het grootste kennisprogramma wereldwijd op het gebied van nature-based solutions met meer dan dertig organisaties én met de ambitie om mondiaal koploper te worden. Het is echt heel bijzonder dat zo veel verschillende partijen met elkaar samenwerken. Dit is echt een gamechanger en uniek in de wereld.”

Wat kan PNO voor ú betekenen?

Heeft u ook een innovatief project voor het Nationaal Groeifonds en heeft u behoefte aan ondersteuning bij het aanvragen ervan of van een andere innovatiesubsidie? De consultants van PNO kijken samen met u naar uw kansen en zetten uw ideeën om in een overtuigende subsidieaanvraag. Neem vrijblijvend contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement