Slagingspercentages Horizon Europe stijgen fors

De gemiddelde slaagkans van een Horizon Europe-aanvraag is met ruim een derde gestegen ten opzichte van Horizon 2020. Dit blijkt uit recente statistieken van de Europese Unie. Goed nieuws, want dit was een belangrijke doelstelling van het nieuwe programma. In dit artikel zetten we een aantal feiten voor u op een rij.

Slagingspercentages Horizon Europe fors gestegen

Horizon Europe is in juni 2021 gestart met een totale begroting van 95,5 miljard euro. Dit is inclusief de 5,4 miljard euro van het Next Generation Europe-instrument, met name bestemd voor ondersteuning van het groene en digitale herstel na de COVID-crisis. Nu het programma ruim twee jaar onderweg is, is het tijd voor een tussenbalans. Het goede nieuws is dat de laatste statistieken (mei 2023) van de Europese Unie laten zien dat de gemiddelde slaagkans van een Horizon Europe-aanvraag met ruim een derde is gestegen ten opzichte van Horizon 2020! Deze is nu 15,9%. Hoewel nog steeds veel goede voorstellen worden afgewezen (zeven op de tien) is de situatie beter dan bij Horizon 2020, waar het succespercentage 11,9% bedroeg.

Kerngegevens 2021-2022

We zetten voor u enkele andere kerngegevens van de afgelopen twee jaar van Horizon Europe op een rij:

 • Er is 16,3 miljard euro aan EU-bijdrage tot nu toe toegewezen via subsidies.
 • In totaal zijn er 5.509 ondertekende subsidies in 2021-2022.
 • Om alle voorstellen van hoge kwaliteit te kunnen financieren, zou er 34,3 miljard euro extra nodig zijn geweest
 • 82% van de financiering gaat naar samenwerkingsprojecten met gemiddeld twaalf deelnemers.
 • Er zijn 39.079 deelnemers van 14.182 verschillende organisaties uit 142 landen.
 • De gemiddelde subsidieomvang is 3 miljoen euro (was 1,9 miljoen euro onder Horizon 2020). Dit is een stijging van bijna 58%!

Wat verder opvalt

De kwaliteit van de voorstellen in Horizon Europe is verbeterd ten opzichte van Horizon 2020: externe deskundigen beoordelen 54% van de voorstellen als ‘van hoge kwaliteit’ tegenover 46% in het vorige programma. Dit is een stijging van ruim 17,4%. Het grootste deel van de aanvragen komt van instellingen voor hoger onderwijs (39%), gevolgd door (mkb-)bedrijven (29%, vergeleken met 17% onder Horizon 2020). Onderzoeksorganisaties komen op de derde plaats met 20% van de aanvragen, de helft van hun aandeel in Horizon 2020 (40,2%).

NB De statistieken geven niet alle percentages van Horizon 2020 weer.

Aanvragen per organisatietype Horizon Europe Horizon 2020
Hoger onderwijs 39% ?
(mkb)-bedrijven 29% 17%
Onderzoeksorganisaties 20% 40,2%
Overige 7% ?
Overheidsinstanties 5% ?

Hoger onderwijs domineert in Horizon Europe

Instellingen voor hoger onderwijs blijven op de eerste plaats staan wat betreft de ontvangen EU-bijdrage (5,3 miljard euro), gevolgd door particuliere organisaties zonder winstoogmerk (4,9 miljard euro) en onderzoeksorganisaties (4,4 miljard euro). Het aandeel van de financiering per type organisatie komt sterk overeen met wat we zagen in Horizon 2020, met een lichte daling voor instellingen voor hoger onderwijs ten gunste van onderzoeksorganisaties en (mkb-)bedrijven. Meer dan een derde van de begunstigden van Horizon Europe zijn nieuwkomers. Zij ontvangen 9% van de Horizon Europe-financiering en vertegenwoordigen vooral het bedrijfsleven en overheidsinstanties die niet hebben deelgenomen aan Horizon 2020.

Organisatietype EU-bijdrage
Hoger onderwijs 5,3 miljard euro
Particuliere organisaties zonder winstoogmerk 4,9 miljard euro
Onderzoeksorganisaties 4,4 miljard euro

Deelname mkb blijft stabiel

De deelname van het mkb aan Horizon Europa is redelijk gelijk gebleven ten opzichte van Horizon 2020. Het mkb vertegenwoordigt ongeveer een vijfde van de deelnames en EU-financiering in Horizon Europe-projecten. Eind 2022 namen 7.395 mkb’s deel aan Horizon Europe-projecten (19% van alle projecten), goed voor een totale EU-bijdrage van 2,9 miljard euro (18% van alle EU-financiering). 4.617 unieke mkb’s nemen aan ten minste één project deel. Als de huidige trends doorzetten, ontvangt het mkb in Horizon Europe meer dan 15 miljard euro tegen 2027.

Horizon Europe aanvragen?

Alle statistieken ten spijt, het indienen van een succesvolle Horizon Europe subsidieaanvraag valt of staat nog altijd met een goede voorbereiding. Heeft u innovatieplannen of -ideeën voor een Horizon Europe-voorstel? De experts van PNO helpen u graag verder bij het uitwerken ervan, het vinden van consortiumpartners en het indienen van een optimale aanvraag. Waardevolle informatie vindt u ook in het Horizon Europe magazine. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement