Werkprogramma’s Horizon Europe zien eindelijk het licht

De Europese Commissie heeft het hoofdwerkprogramma van Horizon Europe voor de periode 2021-2022 goedgekeurd. Met ruim vijf maanden vertraging gaat het volledige programma nu eindelijk officieel van start. De subsidieoproepen voor de komende twee jaar, met een budget van bijna 15 miljard euro, staan vanaf 22 juni open voor het indienen van aanvragen.

Waarom gaat Horizon Europe met vertraging van start?

De vertraagde start van Horizon Europe komt voort uit het feit dat de lidstaten pas medio december vorig jaar een akkoord bereikten over een nieuwe EU-begroting. Ze wendden daarmee een crisis af, maar een vertraagde invoering van Horizon Europe was eigenlijk onvermijdelijk. Begin 2021 had de Commissie de juridische details grotendeels geregeld, maar op een paar uitzonderingen na, zoals de European Innovation Council, publiceerde ze de werkprogramma’s nog niet. De reden was het besluit van de Commissie om derde landen te verbieden aan kwantum- en ruimteonderzoek te doen. In het akkoord over de toegang van derde landen is nu bepaald dat zij mogen deelnemen op voorwaarde dat zij de verzekering geven dat zij de strategische activa, belangen, autonomie of veiligheid van de EU beschermen.

Hoe ziet Horizon Europe eruit?

We hebben u al eerder geïnformeerd over de structuur en inhoud van het nieuwe Horizon Europe programma op basis van de zogenaamde ontwerp-Werkprogramma’s (‘drafts’). Het programma is opgebouwd aan de hand van drie pijlers:

  1. ‘Excellent Science’: steunen van de beste wetenschap en de beste wetenschappers zonder het ene gebied te bevoordelen boven het andere
  2. ‘Global Challenges and European Industrial Competitiveness’: steunen van onderzoek en innovatie die betrekking hebben op door de EU vastgestelde uitdagingen en prioriteiten
  3. ‘Innovative Europe’: financiert acties die gericht zijn op de totstandbrenging van nieuwe en onvoorspelbare op technologie gebaseerde bedrijven en bedrijfsmodellen.

Pijler 2 krijgt het grootste deel van het budget: 53,8 miljard euro, ofwel 56% van het totaal budget van 95,5 miljard euro voor de periode 2021-2027. Pijler 2 bestaat uit zes clusters die we de afgelopen weken al uitgebreid voor u op een rij hebben gezet:

Horizon-Europe-Structure

15 miljard euro en 1000 subsidieoproepen

Voor de komende twee jaar stelt de Commissie bijna 15 miljard euro beschikbaar die ze toekent aan partijen via meer dan 1000 subsidieoproepen (‘calls for proposals’). Hoe verdeelt de Commissie dit budget? We zetten de belangrijkste thema’s op een rij:

Green Deal en klimaatneutraliteit

Van het totale budget gaat ongeveer 5,8 miljard euro naar onderzoek en innovatie ter ondersteuning van de Europese Green Deal. Een deel van het budget is ook bestemd voor de verplichting van de Unie om van de EU in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. De subsidies ondersteunen projecten die de wetenschap van de klimaatverandering vooruithelpen en oplossingen ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zich aan het veranderende klimaat aan te passen.

Digitale kerntechnologieën

Een van de kerndoelstellingen van het programma is om van dit decennium Europa’s digitale decennium te maken en de basis te leggen voor nieuwe digitale ondernemingen in de toekomst. Dit zorgt voor een toename van investeringen op dit gebied. Daarbij gaat het onder meer om het optimaal benutten van het potentieel van digitale instrumenten en data-enabled onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg, media, cultureel erfgoed en creatieve economie, energie, mobiliteit en voedselproductie. De Commissie steunt de ontwikkeling van digitale kerntechnologieën in de periode 2021-2022 met ongeveer 4 miljard euro.

Opbouwen van een post-coronavirus Europa

Het werkprogramma investeert in totaal ongeveer 1,9 miljard euro om de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de pandemie van het coronavirus te helpen herstellen. In overeenstemming met NextGenerationEU (tijdelijk herstelinstrument van 750 miljard euro) moet de financiering bijdragen aan de opbouw van een post-coronavirus Europa dat én groener én digitaler én beter bestand is tegen de huidige en toekomstige uitdagingen. Dit omvat thema’s die gericht zijn op de modernisering van de gezondheidsstelsels en bijdragen aan de onderzoekscapaciteiten, met name voor de ontwikkeling van vaccins.

Wat kan PNO voor u doen?

Bent u op zoek naar financiering voor de innovatieplannen van uw organisatie of consortium? De experts van PNO Consultants, EGEN, ffiqs, INNFLOW, ttopstart, Nehem (allen onderdeel van de PNO Groep) zijn dagelijks bezig met het aanvragen van (Europese) subsidies en financieringen voor projecten op het gebied van chemie, agro & food, industrie, ICT, energie, klimaat, mobiliteit, financieringsstrategieën, life sciences & health, onderwijs, onderzoek, arbeid en alle andere relevante Horizon Europe thema’s. En met succes! De slaagkans van onze EU-aanvragen bedraagt het dubbele van wat in de markt gebruikelijk is. Heeft u projectplannen of -ideeën voor een Horizon Europe subsidie? Leg ze aan ons voor! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement