Horizon Europe belicht: Cluster 1 Health

 

Rondom het nieuwe Horizon Europe-programma dat naar verwachting eind mei 2021 definitief van start gaat, publiceert PNO een serie artikelen die uitgebreid ingaan op de verschillende onderdelen van het programma. Deze week het laatste cluster in de reeks: Cluster 1 ‘Health’.

Wat is het doel van Horizon Europe Cluster 1?

Met het oog op het herstel van de economische en sociale schade van de coronaviruspandemie hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de leiders van de Europese Unie een Herstelplan (‘Recovery Plan’) opgesteld. Dit plan vormt de basis voor een moderne en duurzamere Europese Unie. Horizon Europe Cluster 1 is vooral gericht op de uitvoering van dit plan. Het focust op onderzoek en innovatie ter ondersteuning van het herstel van mensen en gemeenschappen na COVID-19, maar ook om de samenleving veerkrachtiger te maken en de gezondheidsstelsels beter voor te bereiden op eventuele toekomstige noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid.

Cluster 1 heeft een budget van 8,25 miljard euro.

Welke structuur heeft Cluster 1?

De Commissie heeft de structuur van het Werkprogramma opgezet aan de hand van een aantal bestemmingen (‘destinations’). Deze bestemmingen zijn de volgende:

 1. Gezond blijven in een snel veranderende samenleving
 2. Leven en werken in een gezondheidsbevorderende omgeving
 3. Aanpak van ziekten en vermindering van de ziektelast
 4. Het waarborgen van toegang tot innovatieve, duurzame en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg
 5. Optimaal gebruikmaken van het potentieel van nieuwe instrumenten, technologieën en digitale oplossingen voor een gezonde samenleving
 6. Behoud van een innovatieve, duurzame en wereldwijd concurrerende gezondheidsindustrie

Cluster 1 toegelicht

In deze paragraaf gaan we dieper in op de verschillende bestemmingen.

Bestemming 1: Gezond blijven in een snel veranderende samenleving

Bestemming 1 is gericht op grote maatschappelijke uitdagingen die deel uitmaken van de politieke prioriteiten van de Europese Commissie, met name voeding en gezondheid (obesitas), vergrijzing en demografische veranderingen, geestelijke gezondheid, digitale mondigheid in gezondheidsvaardigheden, en gepersonaliseerde preventie. Er zijn diverse subsidieoproepen (‘calls for proposals’) waarbij onder meer de volgende onderwerpen (‘topics’) aan bod komen:

 • Naar een moleculair en neurobiologisch begrip van geestelijke gezondheid en geestesziekten voor burgers en patiënten
 • Ondersteuning van digitale zelfredzaamheid en gezondheidsvaardigheden – Gezonde burgers 2.0
 • Een routekaart voor gepersonaliseerde preventie

De hoogte van de subsidie ligt voor de meeste onderwerpen rond de 3 miljoen euro.

Bestemming 2: Leven en werken in een gezondheidsbevorderende omgeving

Deze bestemming richt zich op het verbeteren van het kennisniveau over de effecten op onze gezondheid en ons welzijn van die milieu-, beroeps- en sociaaleconomische risicofactoren die de belangrijkste of meest verbreide maatschappelijke gevolgen hebben, zoals luchtverontreiniging en klimaat- en andere milieuveranderingen. Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) en gezondheid
 • Luchtkwaliteit binnenshuis en gezondheid
 • Effecten van klimaatverandering op de gezondheid, kosten en baten van actie en niets doen

De hoogte van de subsidie ligt tussen de 8 en 10 miljoen euro.

Bestemming 3: Aanpak van ziekten en vermindering van de ziektelast

Bestemming 3 heeft betrekking op belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals de bestrijding van kanker en andere niet-overdraagbare ziekten, betere diagnose en behandeling van zeldzame ziekten, reactie op en bewaking van gezondheidsbedreigingen en epidemieën. Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Naar betere ondersteunende, palliatieve, overlevings- en levenseindezorg voor kankerpatiënten
 • Oprichting van een Europees innovatieplatform voor de herbestemming van geneesmiddelen
 • Klinische validering van kunstmatige-intelligentieoplossingen voor behandeling en zorg
 • Opzetten van een Europees partnerschap voor onderzoek en innovatie met het oog op paraatheid voor pandemieën

De hoogte van de subsidie ligt afhankelijk van het onderwerp tussen de 0,5 en 25 miljoen euro.

Bestemming 4: Waarborgen van toegang tot innovatieve, duurzame en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg

Deze bestemming ondersteunt gezondheidszorgstelsels bij hun transformatie om te zorgen voor eerlijke toegang tot duurzame gezondheidszorgdiensten van hoge kwaliteit voor alle burgers. Activiteiten ondersteunen de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor gezondheids- en zorgstelsels. Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Verbetering van de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt
 • Datagestuurde besluitvormingsondersteunende instrumenten voor betere gezondheids- en zorgverlening en beleidsvorming
 • Netwerk voor de inkoop van innovatie op het gebied van gezondheidszorg en zorg

De hoogte van de subsidie varieert afhankelijk van het onderwerp van 5 miljoen tot 10 miljoen euro.

Bestemming 5: Optimaal gebruikmaken van het potentieel van nieuwe instrumenten, technologieën en digitale oplossingen voor een gezonde samenleving

Bestemming 5 zet in op de ontwikkeling van instrumenten, technologieën en digitale oplossingen voor behandelingen, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en betere gezondheidsresultaten, rekening houdend met onder meer veiligheid, doeltreffendheid, geschiktheid, als ook met kwesties van ethische, juridische en regelgevende aard. Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Slimme medische hulpmiddelen en de chirurgische implantatie daarvan voor gebruik in omgevingen met beperkte middelen
 • Geavanceerde therapieën van de volgende generatie voor de behandeling van veel voorkomende ziekten met een zware last waarin nog niet is voorzien
 • Innovatieve instrumenten voor het gebruik en hergebruik van gezondheidsgegevens (met name elektronische medische dossiers en/of patiëntenregisters)

De hoogte van de subsidie ligt tussen de 6 en 8 miljoen euro.

Bestemming 6: Behoud van een innovatieve, duurzame en wereldwijd concurrerende gezondheidsindustrie

Deze bestemming richt zich op het vergemakkelijken van de markttoegang van innovatieve gezondheidstechnologieën (medische technologieën, farmaceutica, biotechnologieën en digitale gezondheidstechnologieën). Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Groene farmaceutische producten
 • Ontwikkeling, aankoop en verantwoord beheer van nieuwe antimicrobiële stoffen
 • Bevordering van een betrouwbaar mobile Health-keurmerk in Europa: invoering van technische specificaties voor “kwaliteit en betrouwbaarheid van gezondheids- en wellness-apps”

De hoogte van de subsidie varieert afhankelijk van het onderwerp van 2 miljoen tot 8 miljoen euro.

Meer weten?

Wij volgen de ontwikkelingen binnen Horizon Europe op de voet en informeren u direct zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Volgende week in deze Horizon Europe artikelreeks: Hoe bouwt u een succesvol consortium voor grote onderzoeksprojecten?

Met bijna duizend ingediende projecten en een slagingspercentage van ruim twee keer het marktgemiddelde in Horizon 2020, zijn we u in het Horizon Europe programma ook weer graag van dienst. Heeft u vragen over Horizon Europe? Meld u hieronder aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Of neem direct contact op met de Life Sciences & Healthcare experts van ttopstart (onderdeel van de PNO Group). Voor al uw overige vragen, bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement