Horizon 2020

Werkt u aan onderzoeks- en innovatieactiviteiten? Dan kunt u een beroep doen op Horizon 2020. Horizon 2020 is het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie. In totaal is er in dit programma bijna 80 miljard euro beschikbaar. Er zijn talloze subsidies beschikbaar voor projecten binnen de pijlers Maatschappelijke uitdagingen, Industrieel leiderschap en Wetenschap op topniveau. Wij helpen u graag om de juiste Horizon 2020-subsidie voor u te vinden.

Voor wie is Horizon 2020?

U kunt Horizon 2020 subsidie aanvragen als u zich in Europees verband bezighoudt met onderzoek, technische ontwikkeling en innovatie. Een harde eis is vaak wel dat er minimaal drie partijen uit drie verschillende landen samenwerken. Onze consultants helpen u graag met het aanvragen van de subsidie.

Subsidies in Horizon 2020-pijler Excellent Science

Binnen de pijler Excellent Science vallen onder meer onderzoeks- en uitwisselingsprojecten. Fundamenteel onderzoek blijft een belangrijk thema. Horizon 2020 Excellent Science stelt subsidies beschikbaar voor de volgende programmaonderdelen:

Subsidies in Horizon 2020-pijler Industrial Leadership

Binnen de pijler Industrial Leadership vallen projecten die zorgen voor een versnelde ontwikkeling van technologieën en innovaties die het Europese bedrijfsleven helpen groeien tot wereldwijd toonaangevende bedrijven. Daaronder valt ook het mkb. Horizon 2020 Industrial Leadership stelt subsidies beschikbaar op de volgende terreinen:

Subsidies in Horizon 2020-pijler Societal Challenges

Binnen de pijler Societal Challenges vallen projecten die oplossingen zoeken voor specifieke maatschappelijke uitdagingen. Horizon2020 Societal Challenges stelt subsidies beschikbaar voor de volgende uitdagingen:

European Innovation Council (EIC) Pilot

De EIC Pilot ondersteunt top innovators, startups, kleine bedrijven en onderzoekers met briljante ideeën die radicaal verschillen van bestaande producten, diensten of bedrijfsmodellen, zeer riskant zijn en de potentie hebben om internationaal op te schalen.  Het gaat hierbij onder meer om de volgende instrumenten:

Horizon 2020-subsidie aanvragen

Heeft u ambities binnen de thema’s van Horizon 2020? Wij helpen u graag om de juiste subsidie te vinden. En we kunnen effectief een bijdrage leveren aan (internationale) projectontwikkeling, consortiumbouw en Europese subsidieaanvragen. Maak gerust een kennismakingsafspraak met een van onze consultants.

EPaper “Increasing impact of Horizon 2020”

Wilt u meer weten over de stand van zaken van Horizon 2020 en hoe dit programma verder verbeterd kan worden? Lees dan ons ePaper.