West-Nederland (EFRO)

Kansen voor West III is een economisch stimuleringsprogramma voor West-Nederland dat loopt van 2022 tot en met 2029. De vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) hebben dit programma in nauwe samenwerking met diverse instanties samengesteld.

EFRO-programma ‘Kansen voor West III’

Naar een circulaire en klimaatneutrale economie

Het programma Kansen voor West III richt zich op de transitie naar een volledig circulaire en klimaatneutrale economie. De mijlpalen voor 2030 (het jaar na afsluiting van Kansen voor West III) zijn:

 • 55% CO₂-reductie
 • 50% circulair (minder primaire grondstoffen gebruiken: mineralen, metalen, fossiel).

Budget: 237 miljoen euro

In de periode van 2022 tot en met 2029 beschikt Kansen voor West III over een budget van 237 miljoen euro. Hiervan is 200 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de overige 37 miljoen euro wordt bijgedragen door het Rijk.

Thema’s van Kansen voor West III

Het programma Kansen voor West III is opgezet rond zes hoofdthema’s, gerelateerd aan de genoemde maatschappelijke transities:

 • Innovatie – versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën
 • Energie-efficiëntie – bevorderen van energie-efficiëntie maatregelen en verminderen van de CO₂-uitstoot
 • Hernieuwbare energie – bevorderen van hernieuwbare energie
 • Energiesystemen – ontwikkelen van slimme energiesystemen, grids en opslag
 • Circulaire economie – bevorderen van de transitie naar een circulaire economie
 • Duurzame stedelijke ontwikkeling – bevorderen van de geïntegreerde sociale, economische en ecologische/duurzame ontwikkeling, cultureel erfgoed, toerisme en veiligheid in stedelijke gebieden.

Aanvraagrondes

Kansen voor West III publiceert tweemaal per jaar een serie openstellingen. Deze richten zich op zeer uiteenlopende provinciale en stedelijke thema’s en hebben elk een eigen (deel)budget.

Meer weten?

Bij Kansen voor West III ligt de lat hoog: projecten moeten niet alleen relevant zijn voor de subsidieaanvrager zelf, maar moeten ook een aantoonbare impact hebben op de regionale economie. Bovendien moet aansluiting worden gezocht bij de regionale innovatiedoelstellingen en beleidsprioriteiten. Dit alles vraagt om een gedegen voorbereiding.

De regio-experts van PNO hebben veel ervaring met dit soort trajecten. Zij vertellen u graag wat de kansen zijn voor uw projecten. En uiteraard kunnen zij u helpen met het opstellen van een optimale subsidieaanvraag. Belangstelling? Vertel ons meer over uw plannen! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via onderstaand formulier:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement