Gelderland

Duidelijker kan de provincie het niet verwoorden: “Tot 2020 investeren we 100 miljoen euro in de economie van de toekomst.” Maar de ambitie liegt er ook niet om: Gelderland wil de eerste afvalloze provincie en de derde industrie van Nederland worden. Dat zal u, als in Gelderland gevestigd innoverend bedrijf, als muziek in de oren klinken.

Ambities van Gelderland

Als u in Gelderland bent gevestigd, is het belangrijk dat u weet waar de provincie naar toe wil. Als uw doelen en activiteiten namelijk aansluiten op die van ‘uw’ provincie is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies.

Gelderland wil bedrijven helpen met duurzame innovatie op gebieden als digitale technologieën en het zo lang mogelijk (her)gebruiken van grondstoffen. Daarnaast ziet de provincie het tekort aan goede technische en ICT-vakmensen  als een groot probleem – en wil daar samen met het onderwijs en bedrijfsleven in investeren. Met onder meer Wageningen als het (mondiale) centrum van de agro-food-wereld, een Energy Business Park in Arnhem en een Clean Mobility Center vormt deze provincie een uitstekende broedplaats voor veelbelovende innovaties.

Subsidies in Gelderland

De provincie Gelderland stelt uiteenlopende subsidies beschikbaar. Wij noemen hieronder een aantal subsidies die voor u mogelijk interessant kunnen zijn:

SUBSIDIE BEKNOPTE OMSCHRIJVING
Energieloketten 2019 Voor gemeentes die hun bestaande energieloketten verder willen professionaliseren d.m.v. het vergroten van bekendheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid
Gelderse Gebiedsopgaven Bedoeld om de economie van de gebieden Achterhoek, Veluwe, Arnhem/Nijmegen, Ede/Wageningen, Stedendriehoek en de Gelderse Corridor te versterken via projecten die het unieke van dat gebied benadrukken
Gelderse proeftuin aardgasvrije gemeenten Subsidie bedoeld gemeenten die woonwijken aardgasvrij willen maken
Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen Bedoeld voor de uitvoering van energiescans bij bedrijven en instellingen
Voorfinanciering ontwikkelingskosten windpark of zonnepark Voor onderzoek naar de financiering van de realisatie van een windpark of zonnepark
Logistiek en goederenvervoer Subsidie bestemd voor onderzoek naar het multimodaal of efficiënt en schoon uitvoeren van goederenvervoer
Mobiliteitsprojecten Voor een haalbaarheidsstudie, onderzoek, pilot of een project om het gedrag op het gebied van verkeer en vervoer te beïnvloeden
Vrachtauto’s op LNG Subsidie bij de aanschaf of leasen van vrachtauto’s die op LMG rijden
Groeiversneller Een voucher of lening waarmee mkb’s een externe partij kunnen inschakelen die helpt bij het maken/uitvoeren van een groeiplan
MIT Haalbaarheid Subsidie voor mkb’s die haalbaarheidsstudie uitvoeren voor aan de topsector gerelateerd innovatietraject
Onderwijs en arbeidsmarkt Bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het verkleinen van de arbeidsongelijkheid

 

Meer weten?

Bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Gelderland? Neem dan contact op met PNO Consultants in Utrecht of Enschede. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement