Meer budget voor ontwikkelingsprojecten in Oost-Nederland

Innovatieve bedrijven in Overijssel en Gelderland kunnen gebruik maken van een speciale subsidieregeling voor ontwikkelingsprojecten. Het geld voor de eerste aanvraagronde was al snel op. Maar er is goed nieuws: afgelopen week is er weer extra subsidiebudget beschikbaar gesteld! Lees hier meer over de nieuwe aanvraagronde en de projecten die kans maken op deze subsidie.

Over deze subsidieregeling en REACT-EU

De subsidieregeling waar het hier om gaat wordt wel aangeduid als de ‘Subsidieregeling Ontwikkelingsprojecten REACT-EU’. De regeling geldt alleen in de provincies Overijssel en Gelderland, en is onderdeel van het –verlengde– programma OP Oost 2014-2020. Het geld is afkomstig van REACT-EU (een Europees steunpakket dat lidstaten helpt om te herstellen van de COVID-19 crisis).

Erg populair subsidieprogramma

De eerste aanvraagronde van de subsidie ging van start in april 2021. De regeling bleek zeer populair: door de grote belangstelling was het beschikbare subsidiebudget vrijwel meteen uitgeput. Er verschenen al vrij snel berichten over een mogelijke nieuwe aanvraagronde (‘tweede tranche’). En inmiddels is duidelijk dat die tweede ronde er ook zal komen!

Procedureel is het nog niet helemaal 100% rond, maar dat lijken slechts details en formaliteiten. Zo werd vorige week al bekend dat er extra budget beschikbaar is gesteld (vooralsnog ruim 1 miljoen euro). En belangstellenden worden nu alvast opgeroepen om te komen met goede projectideeën (hoewel de nieuwe ronde ‘officieel’ waarschijnlijk pas medio november van start gaat). Duidelijk is in ieder geval dat belangstellenden zeer snel zullen moeten schakelen als zij kans willen maken op deze populaire subsidie.

Welke ‘ontwikkelingsprojecten’ maken kans op subsidie?

De subsidieregeling is voor deze nieuwe ronde op zoek naar projecten die:

 • bestaan uit ‘experimentele ontwikkeling’ zoals bedoeld in TRL fase 5-8 (zie uitleg)
 • bijdragen aan een groen en/of digitaal en veerkrachtig herstel van de economie
 • betrekking hebben op Gelderland en/of Overijssel (Programmagebied Oost-Nederland)
 • uitvoeringsgereed zijn en direct kunnen starten na een positief subsidiebesluit.

Verder van belang bij deze regeling:

 • Het aanvragen van deze subsidie kan alleen door samenwerkingsverbanden. De samenwerking moet bestaan uit ten minste twee onafhankelijke partijen (waarvan minstens één mkb).
 • Ter indicatie: een project moet een financiële omvang hebben vanaf circa 1 miljoen euro. De subsidie vergoedt (waarschijnlijk weer) maximaal 70% van de goedgekeurde projectkosten.

Meer weten?

Is uw bedrijf gevestigd in Gelderland of Overijssel, en werkt u aan een nieuw ontwikkelingsproject zoals hierboven beschreven? Leg uw plannen dan tijdig voor aan de subsidie-experts van PNO’s kantoor in Enschede. Zij kunnen vertellen wat uw kansen zijn voor deze subsidieronde, en u helpen bij het indienen van een optimale aanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement