REACT-EU investeert COVID-19-herstelgelden via EFRO in regio

Vanuit het Europese herstelpakket REACT-EU is er veel extra geld beschikbaar om de lidstaten uit de COVID-19 crisis te helpen. Dit geld komt bij de bestaande EFRO-programma’s (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) zodat het crisisherstel wordt gekoppeld aan de ontwikkelprioriteiten van de verschillende regio’s. Hiermee stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Snelheid is geboden, want wie het eerst komt, het eerst maalt!

REACT-EU: nieuwe prioriteit in EFRO-programma’s

De extra middelen die de regio’s vanuit REACT-EU inzetten, zijn bedoeld voor EU-programma’s in 2020, 2021 en 2022. Om de uitvoering te bespoedigen, komt er geen nieuw apart programma, maar geven de regio’s de beschikbare middelen via de bestaande EFRO– en ESF-programma’s uit. Met het oog hierop krijgen de EFRO-programma’s een nieuwe prioriteit erbij rond crisisherstel voor getroffen sectoren en/of investering ter vergroening en digitalisering van de economie. In Nederland vullen de regio’s dit in via de Operationele Programma’s: OP Zuid, OP Oost, OP Noord en Kansen voor West II.

REACT-EU: snel uitgeven en gericht op crisisherstel

Het initiële doel van de extra REACT-EU gelden is een snel herstel uit de crisis. Een voorwaarde van REACT-EU is dan ook dat 80% van de extra middelen in deze eerste tranche hun bestemming al in 2021 moeten krijgen. De boodschap aan mkb’s – die bij voorkeur onderdeel uitmaken van een samenwerkingsverband – is dan ook dat projecten al in een (ver)gevorderd stadium moeten zijn, willen ze in aanmerking komen voor extra EFRO-geld. Dit uiteraard naast de al geldende uitgangspunten dat in aanmerking komende projecten moeten aansluiten op de regionaal maatschappelijke doelen.

Project in uw regio? Wie het eerst komt, het eerst maalt!

EFRO-subsidie is Europees geld dat via regio’s wordt verdeeld. Nederland is in vier regio’s verdeeld, de zogenaamde landsdelen. Het extra geld uit REACT-EU wordt als volgt verdeeld:

  • Programmabureau OP Zuid (provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) verwacht circa 50 miljoen euro uit het REACT-EU fonds te ontvangen, waarvan 40 miljoen euro al in 2021 zal worden besteed. Het loket voor de eerste openstelling gaat open op maandag 29 maart 2021 om 09:00 uur.
  • De Management Autoriteit EFRO Oost-Nederland (provincies Overijssel en Gelderland) voegt 50 miljoen euro extra subsidiebudget toe aan het bestaande programma OP Oost 2014-2020. De eerste openstelling voor subsidieaanvragen staat gepland voor donderdag 1 april 2021.
  • Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) (provincies Drenthe, Friesland en Groningen) heeft de REACT-EU-gelden toegevoegd aan bestaande regionale subsidieprogramma’s zoals de Call Valorisatie en VIA-subsidie (Versneller Innovatieve Ambities). Het budget hiervoor is inmiddels uitgeput.
  • Het samenwerkingsverband Kansen voor West (provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland; steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) stelt binnen het huidige programma Kansen voor West II 90 miljoen euro extra beschikbaar. De eerste indieningsronde ging op 15 februari open. Het budget hiervoor is inmiddels uitgeput.

Bent u als mkb nieuwsgierig of uw project aansluit op de doelen in uw regio? PNO Consultants heeft vestigingen in alle regio’s. Wij zijn dus goed op de hoogte van de regionale ontwikkelingen en mogelijkheden. Neem snel contact op met onze experts, want wie het eerst komt, het eerst maalt!  Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement