ESF (Europees Sociaal Fonds): Duurzame Inzetbaarheid

 

Natuurlijk wilt u uw werknemers gezond en gemotiveerd houden. En hen duurzaam kunnen inzetten. Wilt u zich laten adviseren hierover dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF stelt hiervoor per aanvrager 12.500 euro beschikbaar.

ESF subsidie aanvragen voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Doel van ESF Duurzame Inzetbaarheid

Het Europees Sociaal Fonds wil werknemers gezond en gemotiveerd houden. Daarvoor stelt het fonds subsidie beschikbaar via het ESF Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI). Hiermee subsidieert het ESF organisaties met trajecten van redelijke omvang (lees: minimale kosten per traject van 12.000 euro) die:

  • gezond en veilig werken bevorderen. Hieronder valt een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • een leercultuur voor werkenden bevorderen. Daar valt onder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  • interne mobiliteit van werkenden stimuleren, anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en werknemers naar ondernemerschap begeleiden.
  • een flexibele werkcultuur bevorderen. Daaronder valt het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Per traject is 12.500 euro beschikbaar voor:

  • het krijgen van advies met bijbehorend plan en
  • begeleiding die u nodig heeft bij het uitvoeren of toepassen van het advies (exclusief reis- of verblijfkosten).

Het ESF subsidieert geen trajecten op het gebied van procesverbetering, scholing of technische innovatie. Ook voor activiteiten die plaatsvinden in het kader van een wettelijke verplichting, zoals de Arbowet, kan geen subsidie worden aangevraagd. Heeft u een vraag, bijvoorbeeld of een duurzaam inzetbaarheidsproject en de bijbehorende subsidie iets voor uw organisatie is, stuur ons dan uw gegevens. Een van onze ESF-experts neemt dan contact met u op.

Voor wie is ESF Duurzame Inzetbaarheid?

Bedrijven of instellingen met minimaal twee werknemers in dienst kunnen ESF-DI aanvragen. Een adviestraject mag maximaal twaalf maanden duren en moet dus minimaal 12.000 euro kosten. Die twaalf maanden gaan in op de dag dat u schriftelijk hoort dat u subsidie krijgt. De subsidie moet worden aangevraagd voordat u met het traject begint. Houd er daarbij rekening mee dat u zich bijtijds registreert bij het online portal Agentschap SZW, die verantwoordelijk is voor de verdeling van deze subsidie.

Door wie kunt u zo’n adviestraject laten uitvoeren?

Om u te helpen bij het selecteren van een geschikte adviseur heeft PNO contact met een aantal professionele organisatie-adviesorganisaties, die voldoen aan de eisen die in het kader van de ESF-DI subsidie aan hen wordt gesteld.

ESF-subsidie aanvragen en verantwoorden

In 2019 was de voorlopig laatste aanvraagronde voor bedrijven en instellingen: van 8 tot en met 12 april. Wilt u op de hoogte blijven? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw berichtJa, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

* = verplicht veld.

Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons Privacy Statement