ESF (Europees Sociaal Fonds): Duurzame Inzetbaarheid

Natuurlijk wilt u uw werknemers gezond en gemotiveerd houden. En hen duurzaam kunnen inzetten. Wilt u zich laten adviseren hierover dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF stelt hiervoor per aanvrager 12.500 euro beschikbaar. Het totale budget voor 2018 bedraagt 30 miljoen euro.

Doel van ESF Duurzame Inzetbaarheid

Het Europees Sociaal Fonds wil werknemers gezond en gemotiveerd houden. Daarvoor stelt het fonds subsidie beschikbaar via het ESF Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI). Hiermee subsidieert het ESF organisaties met trajecten van redelijke omvang (lees: minimale kosten per traject van 12.000 euro) die:

  • gezond en veilig werken bevorderen. Hieronder valt een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • een leercultuur voor werkenden bevorderen. Daar valt onder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  • interne mobiliteit van werkenden stimuleren, anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en werknemers naar ondernemerschap begeleiden.
  • een flexibele werkcultuur bevorderen. Daaronder valt het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Per traject is 12.500 euro beschikbaar voor:

  • het krijgen van advies met bijbehorend plan en
  • begeleiding die u nodig heeft bij het uitvoeren of toepassen van het advies (exclusief reis- of verblijfkosten).

Het ESF subsidieert geen trajecten op het gebied van procesverbetering, scholing of technische innovatie. Ook voor activiteiten die plaatsvinden in het kader van een wettelijke verplichting, zoals de Arbowet, kan geen subsidie worden aangevraagd. Heeft u een vraag, bijvoorbeeld of een duurzaam inzetbaarheidsproject en de bijbehorende subsidie iets voor uw organisatie is, stuur ons dan uw gegevens. Een van onze ESF-experts neemt dan contact met u op.

 Voor wie is ESF Duurzame Inzetbaarheid?

Bedrijven of instellingen met minimaal twee werknemers in dienst kunnen ESF-DI aanvragen. Een adviestraject mag maximaal twaalf maanden duren en moet dus minimaal 12.000 euro kosten. Die twaalf maanden gaan in op de dag dat u schriftelijk hoort dat u subsidie krijgt. De subsidie moet worden aangevraagd voordat u met het traject begint. Houd er daarbij rekening mee dat u zich bijtijds registreert bij het online portal Agentschap SZW, die verantwoordelijk is voor de verdeling van deze subsidie.

Door wie kunt u zo’n adviestraject laten uitvoeren?

Om u te helpen bij het selecteren van een geschikte adviseur heeft PNO contact met een aantal professionele adviesorganisaties, die voldoen aan de eisen die in het kader van de ESF-DI subsidie aan hen wordt gesteld.

ESF-subsidie aanvragen en verantwoorden

Het aanvragen van ESF-DI is niet ingewikkeld. Wel moet u zich goed voorbereiden op het aanvragen, uitvoeren en verantwoorden van ESF-subsidie. Er zijn namelijk veel financiële, juridische en administratieve voorwaarden van toepassing. Hierover, en over de andere openstellingen van dit ESF-DI dit jaar informeren wij u graag.

In de periode 2018-2019 zijn er drie aanvraagrondes voor bedrijven en instellingen:

  • 25 tot en met 29 juni 2018
  • 12 tot en met 16 november 2018
  • 8 tot en met 12 april 2019

Neem gerust contact met ons op, ook als u op zoek bent naar adviesorganisatie.