Flevoland

Hoe innovatief kun je als provincie zijn? Als je zelf pas sinds midden jaren tachtig bestaat, weet je hoe je (bijna letterlijk) iets van de grond kunt krijgen. Flevoland geeft dan ook veel ruimte aan ondernemerschap. En die ruimte is er (ook weer: letterlijk!) volop. Ook wie kijkt naar de toekomst, ziet voldoende mogelijkheden. Denk alleen al aan de logistieke sector, die met de ontwikkelingen rond Schiphol nog wel eens een enorme boost kan krijgen.

Ambities van Flevoland

Als u in Flevoland bent gevestigd, is het belangrijk dat u weet waar de provincie naar toe wil. Als uw doelen en activiteiten namelijk aansluiten op die van ‘uw’ provincie is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies.

Flevoland voelt een sterke noodzaak om verder te bouwen aan een sterke economie. Die economie groeit weliswaar, maar blijft achter bij de andere regio’s in Nederland. De provincie zoekt de oplossing vooral in gedreven ondernemerschap. Naast innovatie steunt Flevoland dan ook groei en ondernemerschap in het mkb in brede zin. Hierbij zijn start-ups en scale-ups ook van harte uitgenodigd om onderdeel uit te maken van deze groeiambities. Bent u actief in High Tech of Logistiek, of kunt u uw plannen koppelen aan maatschappelijke vraagstukken? Dan kunt u wellicht samen optrekken met de provincie.

Subsidies in Flevoland

De provincie Flevoland stelt uiteenlopende subsidies beschikbaar. Wij noemen hieronder een aantal subsidies die voor u mogelijk interessant kunnen zijn:

SUBSIDIE BEKNOPTE OMSCHRIJVING
Interreg Deutschland-Nederland Europees programma bedoeld voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Samenwerking met één of meer organisaties is verplicht
Kansen voor West 2014-2020 Voor innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) en voor koolstofarme economie
Plattelandsontwikkeling POP3 Programma gericht op voor agrarische ondernemingen relevante thema’s zoals innovatie op het gebied van agrofood, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling
Regionale arbeidsmarkt/Human Capital Agenda Helpt bedrijven bij het vinden van het juiste personeel en onderwijsinstellingen met het opzetten van de juiste leerprogramma’s

 

Meer weten?

Bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Flevoland? Neem dan contact op met PNO Consultants in Amsterdam. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement