Limburg

 

Limburg ziet zichzelf als investeerder, lobbyist en verbinder. Dat doet de provincie door bedrijven en multinationals aan zich te binden, nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en te zorgen voor goede opleidingen. Deze visie, gecombineerd met een aantal mooie campussen (Chemelot, Health, Greenport en Smart Services), maakt de provincie tot een prima voedingsbodem voor innovatieve bedrijven.

Ambities van Limburg

MaastrichtAls u in Limburg bent gevestigd, is het belangrijk dat u weet waar de provincie naar toe wil. Als uw doelen en activiteiten namelijk aansluiten op die van ‘uw’ provincie, is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies.

Als het gaat om kennis, heeft Limburg uitstekende contacten met universiteiten in Maastricht, Eindhoven, Luik, Leuven en Aken, diverse hogescholen en mbo-instellingen. Daarnaast maakt de provincie deel uit van specifieke regio’s waardoor Europese gelden voor innovatiestimulering beschikbaar zijn. Dit alles helpt de provincie haar doel te bereiken, namelijk op een aantal inhoudelijke terreinen tot de mondiale top te behoren.

Subsidies in Limburg

De provincie Limburg stelt uiteenlopende subsidies beschikbaar. Wij noemen hieronder een aantal subsidies die voor u mogelijk interessant kunnen zijn:

SUBSIDIE BEKNOPTE OMSCHRIJVING
LimburgMakers Subsidieprogramma, gericht op het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie
LimburgAgrofood Dit programma is specifiek gericht op het versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse agrofoodsector
LimburgLogistiek Via dit subsidieprogramma investeert de provincie in het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse Logistieke sector
Limburg Business Development Fonds (LBDF) Financiële ondersteuning aan mkb’s om ideeën met zakelijke potentie te toetsen, ontwikkelen en/of vermarkten
CrossRoads2 Sustainable Energy Subsidie voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Zuid-Nederlandse en Vlaamse mkb’s, gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot in de grensregio
Bevordering economie en concurrentiekracht Subsidie voor projecten die het Limburgse vestigingsklimaat verder verbeteren en de Limburgse concurrentiekracht vergroten
Euregionaal Onderwijs Stimulering om voor (toekomstige) werknemers, werkzoekenden en werkgevers vanzelfsprekend en gemakkelijker te maken om over de grens te leren en te werken
MIT Zuid-Nederland Subsidie voor de ontwikkeling van innovatieve producten
Onderzoek naar technologische haalbaarheid van innovatieve ideeën Voor het laten uitvoeren van technologisch haalbaarheidsonderzoek naar innovatieve ideeën die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid
OPZuid Cofinanciering en subsidies voor het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem
Interreg V Vlaanderen-Nederland Voor projecten op het gebied van innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt in de regio Vlaanderen-Nederland
Interreg Duitsland-Nederland De verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens
Interreg Maas-Rijn Ondersteuning van projecten op (een van de) gebieden duurzaam ondernemen, inclusieve groei of economische, sociale en territoriale samenhang creëren in de Maas-Rijn regio

 

Meer weten?

Dus, bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Limburg? Neem dan contact op met PNO Consultants op Maastricht-Airport. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    * = verplicht veld.

    Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement