Interreg zoekt grensoverschrijdende duurzaamheidsprojecten

Is uw onderneming actief in één van onze grensregio’s? En wilt u, samen met partners over de grens, bijdragen aan een slimmer en groener Europa? Het Europese subsidieprogramma Interreg heeft onlangs twee interessante oproepen gelanceerd, wij vertellen u er graag meer over.

Interreg: voor meer samenwerking tussen Europese regio’s

Interreg is een Europese subsidieregeling, bedoeld om de samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Subsidies worden verstrekt aan grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten die gericht zijn op innovatie en duurzaamheid. De beschikbare gelden zijn afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Interreg verstrekt subsidies vanuit een aantal programma’s, elk met een eigen focus. De programma’s Interreg Vlaanderen-Nederland en Interreg Euregio Maas-Rijn hebben eerder deze maand nieuwe subsidieoproepen gepubliceerd. Wij denken dat deze oproepen zeer interessant voor u kunnen zijn – vooral wanneer u als bedrijf (of instelling) actief bent in één van onze grensregio’s, graag over grenzen heen denkt én wilt bijdragen aan een slim, groen, circulair en sociaal Europa. Hieronder gaan wij daarom dieper op de nieuwe oproepen in.

Interreg Vlaanderen-Nederland: slimmer, groener, socialer

De doelstelling van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland luidt: “het stimuleren van vernieuwende grensoverschrijdende projecten in de Vlaams-Nederlandse grensregio, die bijdragen aan een slimmer, groener, socialer Europa en een Europa zonder grenzen”. Na de succesvolle eerste subsidieoproep, die meer dan 100 aanmeldingen heeft opgeleverd, is op 10 november 2022 de tweede oproep gelanceerd. Het programma kent hiervoor 49,5 miljoen euro toe.

Wie, wat, waar?

Het programmagebied beslaat geheel Vlaanderen en de Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Zowel (mkb-)bedrijven als publiekrechtelijke organisaties komen in aanmerking voor subsidie. Het moet dan wel gaan om een project waarbij minimaal één Vlaamse en één Nederlandse partner met elkaar samenwerken.

De nieuwe subsidieoproep staat tot en met 9 februari 2023 (18:00 uur) open voor projectaanmeldingen. Het Comité van Toezicht van het programma selecteert op 17 mei 2023 de aanmeldingen die door mogen naar de volgende ronde. Tot en met 6 oktober 2023 is er dan gelegenheid om de geselecteerde aanmeldingen uit te werken tot volwaardige projectvoorstellen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project invulling geven aan één van de volgende doelstellingen:

 • Een slimmer Europa: onderzoek, technische vernieuwing, slimme specialisatie, ondernemerschap
 • Een groener Europa: duurzaam energiegebruik, klimaatadaptatie, rampen-risicopreventie, circulariteit, biodiversiteit, groene infrastructuur.
 • Een socialer Europa: inclusieve arbeidsmarkten, gelijke toegang tot inclusief en hoogwaardig onderwijs, cultuur en duurzaam toerisme.
 • Een Europa zonder grenzen: overwinnen van grensobstakels bij grensoverschrijdende communicatie en samenwerking.

De subsidie vanuit het programma bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Er geldt per project geen minimum- of maximumbudget.

Interreg Euregio Maas-Rijn: From Waste 2 Profit

Het project From Waste 2 Profit wordt gefinancierd vanuit het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn. Doel van het project is mkb’s in de Maas-Rijnregio aan te zetten tot afvalbeheer, bijvoorbeeld in de vorm van hergebruik of recycling. Het aanpakken van organisatorische, technologische en financiële knelpunten bij het afvalbeheer staat daarbij centraal.

Wie, wat, waar?

In aanmerking voor subsidie komen mkb’s die gevestigd zijn in de Maas-Rijnregio. Hieronder vallen de Belgische regio’s Luik, Limburg en Leuven, de Duitse regio’s Aken, Bitburg-Prüm en Vulkaneifel en de Nederlandse regio’s Zuid- en Midden-Limburg en Eindhoven.

Op 15 november 2022 is het project From Waste 2 Profit (opnieuw) opengesteld voor het indienen van subsidieaanvragen. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 • Een audit van de afvalstromen. In zo’n audit wordt exact geïdentificeerd hoeveel en welke soorten afval een onderneming produceert. Zo worden de kansen in beeld gebracht om de hoeveelheid afval te verminderen of materialen te hergebruiken/recyclen. De subsidie voor een audit bedraagt 2.500 euro, ongeacht de hoogte van de kosten voor de audit. Voorwaarde is wel dat de audit niet meer mag kosten dan 5.000 euro.
 • Een afval-optimalisatieproject. Het gaat hierbij onder meer om het implementeren van innovatieve technologische oplossingen en beheersystemen. Te denken valt bijvoorbeeld aan nieuwe infrastructuur en/of specifieke software. De subsidie voor een afval-optimalisatieproject bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten, met een maximum van 40.000 euro.

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een “financiële steunvoucher”. Mkb’s in de Maas-Rijnregio kunnen hun aanvraag indienen tot en met 20 januari 2023.

Wij zijn u graag van dienst

Bent u met uw bedrijf (of instelling) gevestigd in één van onze grensregio’s en denkt u graag óver grenzen heen? Draagt uw idee bij aan een slim, groen, circulair en sociaal Europa? De Interreg-subsidieoproepen waarover u in dit artikel gelezen heeft, kunnen dan zeker interessant voor u zijn! Maar er volgen de komende tijd nog meer oproepen – denk alleen al aan de aangekondigde openstelling van het programma Interreg Europe, van 15 maart tot en met 9 juni 2023.

PNO, met vestigingen in Nederland en in alle landen om ons heen, helpt u graag verder. Samen met u werken wij uw idee uit tot een voorstel waarmee u bij Interreg voor de dag kunt komen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement