LimburgToekomstbestendig: subsidie voor slimme, duurzame of gezonde innovaties

LimburgToekomstbestendig is een meerjarig ontwikkelprogramma van LIOF, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg. Het programma richt zich op Limburgse mkb’s die slimme, duurzame of gezonde innovaties ontwikkelen. In dit artikel vertellen we je alles over het financieringsinstrument InnovatieProject, de verschillen tussen slimme, duurzame en gezonde innovaties en de voorwaarden waaraan jouw project moet voldoen.

Voor wie?

Het programma LimburgToekomstbestendig richt zich op innovatieve start-ups, scale-ups en mkb’s in vrijwel alle sectoren. Denk aan industrie, logistiek, agrofood, bouwnijverheid, waterbedrijven, afvalbeheer en energievoorziening.

Wat zijn slimme, duurzame en gezonde innovaties?

Om de maatschappelijke impact te bepalen, moet jouw innovatie bijdragen aan ten minste één van de drie voor Limburg relevante maatschappelijke opgaven: slim, duurzaam en gezond. Maar wat wordt hier precies onder verstaan?

Slim
Dit zijn innovaties die een bijdrage leveren aan de digitalisering en waarmee je jouw klanten in staat stelt om slimmer te werken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van slimme software die het mogelijk maakt om werkzaamheden die nu handmatig of mechanisch worden gedaan te automatiseren. Met technologieën of innovaties op het gebied van big data, automatisering, robotisering en slimme samenwerkingen draag je bij aan een duurzame en gezonde samenleving.

Duurzaam
Bij duurzame innovaties denk je vaak aan grote windmolenparken, energieneutrale gebouwen en circulaire economie. Maar het hoeft helemaal niet zo groot/omvangrijk te zijn om toch impact te maken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een accu die 100% recyclebaar is of het maken van bouwmaterialen van sloopafval. Kortom, draagt jouw innovatie bij aan de duurzaamheidstransitie?

Gezond
Gezonde innovaties zijn innovaties die bijdragen aan één van de volgende onderwerpen: mens, dier, natuur, milieu, betaalbaarheid en kwaliteit van het zorgsysteem.

Het InnovatieProject

LimburgToekomstbestendig bestaat uit drie financieringsinstrumenten:

 • CollectiefProject
 • AdviesProject
 • InnovatieProject

Het InnovatieProject is een subsidie die ondernemers ondersteunt bij het ontwikkelen van een functioneel prototype van een innovatief product, proces, bedrijfsmodel of innovatieve dienst. De tegemoetkoming is 35% voor de door jouw gemaakte kosten tot een maximaal bedrag van 50.000 euro.

Voorwaarden

 • Jouw onderneming is in Limburg gevestigd en de activiteiten, gerelateerd aan het gefinancierde project, worden overwegend in Limburg uitgevoerd.
 • Jouw onderneming is een mkb.
 • Jouw innovatie draagt bij aan minimaal één van de in Limburg gedefinieerde maatschappelijke opgaven ‘slim, duurzaam en gezond’.
 • Jouw innovatie heeft economische potentie.

Indiendata

In 2022 gelden nog de volgende deadlines voor het indienen van een subsidieaanvraag:

 • 24 augustus
 • 12 oktober
 • 23 november

Over PNO in Limburg

Met een kantoor op Maastricht Airport is PNO Consultants gevestigd in het hart van de Limburgs-Europese regio. In de ruim 37 jaar dat wij actief zijn, hebben we een groot en waardevol netwerk gecreëerd – zowel in Limburg als in de grotere Euregio.

LimburgToekomstbestendig is de voortzetting van een drietal subsidieregelingen waarmee wij veel ervaring hebben opgedaan: LimburgAgrofood, LimburgLogistiek en LimburgMakers. Onze usp’s:

 • Wij hebben jarenlange ervaring met de regelingen van LIOF.
 • PNO heeft een hoog slagingspercentage bij LIOF-regelingen.
 • PNO heeft veelvuldig contact met LIOF. Hierdoor hebben wij een goed beeld van het type projecten dat het fonds zoekt.

Lees ook het klantverhaal van Psylaris, een innovatief bedrijf dat wij hebben geholpen met het schrijven van een succesvolle subsidieaanvraag voor een LimburgToekomstbestendig InnovatieProject.

Belangstelling? Wees er op tijd bij

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag is woensdag 24 augustus. Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor de LimburgToekomstbestendig-subsidie? Neem dan contact op met PNO Consultants op Maastricht-Airport via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement