DHI

Nederlandse mkb’s kunnen vanaf 15 januari 2024 weer een aanvraag indienen voor de DHI-subsidie (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten). Deze subsidie helpt hen om succesvol zaken te doen in het buitenland. Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) verlengt de regeling met twee jaar. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Doel van DHI

DHI staat voor ‘subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten’. De DHI-regeling steunt Nederlandse ondernemingen om succesvol te zijn op buitenlandse markten. U kunt voor drie typen projecten subsidie aanvragen:

Demonstratieproject

U demonstreert een technologie, kapitaalgoed of dienst die uw bedrijf aanbiedt op een buitenlandse markt. Met de demonstratie toont u de toegevoegde waarde en toepasbaarheid aan voor meerdere partijen, onder lokale omstandigheden in een reële praktijksituatie (geen tentoonstelling of beurspresentatie). U krijgt tot 50% van de voor subsidie in aanmerking komende projectkosten vergoed. Het maximum-subsidiebedrag is 200.000 euro.

Haalbaarheidsstudie

U voert een haalbaarheidsonderzoek uit voor een geïnteresseerde buitenlandse klant. Deze klant overweegt te investeren in een technologie, kapitaalgoed of dienst van uw bedrijf. Met het resultaat van de studie kan de beoogde klant een investeringsbesluit nemen. Uw studie is dus gericht op de technische en financiële haalbaarheid. Denk aan technische toepasbaarheid en specificaties, lokale wensen en omstandigheden, terugverdientijd en financierbaarheid. U krijgt tot 50% van de voor subsidie in aanmerking komende projectkosten vergoed. Het maximum-subsidiebedrag is 100.000 euro.

Investeringsvoorbereidingsproject

U doet een studie naar een voorgenomen investering door uw bedrijf in een buitenlandse markt. Denk aan plannen voor een buitenlandse productiefaciliteit. Met de studie onderzoekt u de technische en financiële haalbaarheid van de investering. U krijgt tot 50% van de voor subsidie in aanmerking komende projectkosten vergoed. Het maximum-subsidiebedrag is 100.000 euro.

Brede ontwikkelingslanden

In het geval van projecten gericht op fragiele staten of brede ontwikkelingslanden geldt een subsidiepercentage van ten hoogste 60% van de voor subsidie in aanmerking komende projectkosten, tot bovengenoemde maximale bedragen. Brede ontwikkelingslanden zijn: Benin, Burkina Faso, Burundi, Ethiopië, Jemen, Mali, Mozambique, Niger, Oeganda, Palestijnse Gebieden, Soedan, Zuid-Soedan.

Voor wie is DHI?

U kunt DHI aanvragen als uw bedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • een Nederlands mkb of een mkb uit het Caribische deel van het Koninkrijk met minimaal drie werknemers in dienst (inclusief directie)
  • een gemiddelde jaaromzet van minstens 100.000 euro over de drie jaar voor de subsidieaanvraag
  • eigen exportproducten en plannen voor buitenlandse investeringen.

Er is voor 2024 in totaal 8,5 miljoen euro beschikbaar voor de DHI-regeling. Hiervan is 4 miljoen euro beschikbaar voor brede ontwikkelingslanden. De overige 4,5 miljoen euro is beschikbaar voor activiteiten in andere landen.

DHI-subsidie aanvragen

Wilt u DHI-subsidie aanvragen? Zorg dan dat u eerst een quickscan indient. Aan de hand daarvan toetst RVO of uw plan binnen het DHI-programma past. Met het (niet-bindende) advies op zak bepaalt u of u een aanvraag indient. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Dat betekent dat goede projecten subsidie krijgen zolang het (jaar)budget reikt. Dus wacht niet af, want wie het eerst komt, het eerst maalt! Onze specialisten helpen u graag om uw project succesvol te maken. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement