DHI-subsidie 2019 aanvragen: één ronde en first-come, first-serve

De nieuwe indieningsronde voor de DHI-subsidie (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies) opent op dinsdag 15 januari. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er in 2019 nog maar één indieningsronde en vindt toekenning van de subsidie plaats op basis van het first-come, first-serve principe. Haast is dus geboden, want op is op!

Zo snel mogelijk quickscan indienen

Een belangrijke eis bij het aanvragen van DHI-subsidie is dat de aanvrager eerst een quickscan bij subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) moet indienen. Pas zodra RVO een positief advies heeft gegeven over de quickscan, kan de aanvrager de feitelijke aanvraag indienen. Gemiddeld duurt de verwerking van een quickscan twee weken. Het indienen van een aanvraag kan vanaf 15 januari. Echter, in tegenstelling tot voorgaande jaren vindt toekenning van de subsidie in 2019 plaats op basis van het first-come, first-serve principe. Hierdoor is het dus heel belangrijk om zo snel mogelijk de quickscan en de eventuele aanvraag in te dienen bij RVO. Bovendien is er in 2019 nog maar één indieningsronde. Het beschikbare budget hiervoor is 9 miljoen euro waarvan 4 miljoen euro voor DGGF-landen (Dutch Good Growth Fund) en 5 miljoen euro voor de overige landen.

DHI stimuleert internationaal zakendoen

Met de DHI-subsidie kunnen Nederlandse bedrijven succesvol ‘internationaliseren’ in buitenlandse markten. Dit doen ze door al in een vroeg stadium te onderzoeken of een export/investeringsproject haalbaar is of door te demonstreren dat een bepaald exportproduct of een bepaalde technologie toepasbaar is. De regeling geldt voor zowel ontwikkelde landen, opkomende markten als ontwikkelingslanden.

Wie kunnen DHI-subsidie aanvragen?

Bedrijven die voldoen aan de volgende basiscriteria kunnen DHI-subsidie aanvragen:

 • is een Nederlands mkb of een mkb uit het Caribische deel van het Koninkrijk
 • heeft minimaal drie werknemers (inclusief directie)
 • bezit eigen exportproducten (technologie, diensten, kapitaalgoederen) en
 • heeft plannen voor export naar (of investeringen in) een ‘DHI-land’. In 2019 zijn dit alle landen, met uitzondering van Nederland en zogenaamde sanctielanden.

Welke projecten komen in aanmerking?

Mkb’s kunnen DHI-subsidie aanvragen voor drie verschillende typen projecten:

 • demonstratieproject: dit is een project gericht op het demonstreren van de technologie, kapitaalgoed of dienst in een nieuwe buitenlandse doelmarkt. De subsidie vergoedt maximaal 50% van de projectkosten die voor subsidie in aanmerking komen, en maximaal 200.000 euro.
 • haalbaarheidsstudie: dit is een haalbaarheidsonderzoek dat het mkb uitvoert voor een geïnteresseerde buitenlandse klant die wil investeren in zijn technologie, kapitaalgoed of dienst. De subsidie vergoedt maximaal 50% van de projectkosten die voor subsidie in aanmerking komen, en maximaal 100.000 euro.
 • investeringsvoorbereidingsstudie: dit is een studie naar de technische en financiële haalbaarheid van een door het mkb voorgenomen buitenlandse investering in (het neerzetten van) een nieuwe productiefaciliteit, of uitbreiding van een bestaande productie- of dienstfaciliteit. De subsidie vergoedt maximaal 50% van de projectkosten die voor subsidie in aanmerking komen, en maximaal 100.000 euro.

Meer weten?

Heeft u ook plannen om te gaan ondernemen in het buitenland? Neem dan gauw contact op met een van onze experts. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje. 


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement