MIT R&D-samenwerking bijna open voor aanvragen

Innovatieve mkb’s die een R&D-samenwerkingsproject starten met een ander mkb kunnen vanaf 1 juni tot en met 13 september MIT R&D-subsidie aanvragen. In dit artikel een interview met MIT-expert Eduard de Jong over alle ins en outs van de regeling.

Waar draait het om bij de MIT-regeling?

“Met de MIT-regeling stimuleert de overheid mkb’s om innovaties te ontwikkelen en bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven die vastgelegd zijn in de zogenoemde kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s). Deze zijn:

 • energietransitie & duurzaamheid (met drie aparte deelagenda’s rondom klimaat/energie, mobiliteitssystemen en circulaire economie)
 • landbouw, water en voedsel
 • gezondheid & zorg
 • veiligheid
 • sleuteltechnologieën
 • maatschappelijk verdienvermogen.

In een MIT R&D-samenwerkingsproject werken mkb’s samen om zo’n innovatie te ontwikkelen. De subsidieverstrekker beoordeelt de ingediende projecten op kwaliteit, dus het is belangrijk om een goed idee helder op papier te krijgen.”

Wat is de gemiddelde omvang van een MIT R&D-samenwerkingsproject?

“De gemiddelde projectgrootte van een MIT R&D-samenwerkingsproject ligt tussen de 600.000 en 700.000 euro maar kan oplopen tot 1 miljoen euro. Een MIT R&D-samenwerkingsproject duurt maximaal twee jaar en vergoedt maximaal 35% tot 350.000 euro van de goedgekeurde projectkosten (zoals personeelskosten, apparatuur, machines en materialen). Concreet heb je het dan over 8.000 tot 15.000 manuren of tussen de vijf en tien mensjaren verdeeld over twee partners. In de praktijk praat je dus over 1 tot 4 fte per projectpartner die twee jaar aan een project werken. Softwareontwikkelaars brengen in een project vaak alleen uren in, maar kosten derden mogen dus ook worden meegenomen.”

Waarnaar kijkt de subsidieverstrekker bij de MIT R&D-subsidie?

“Bij het aanvragen van deze regeling zijn er vier criteria waarop de subsidieverstrekker let:

 1. Is het project technisch innovatief?
 2. Draagt het project bij aan economische waarde voor de samenwerkingspartners, de topsectoren of de (regionale) economie?
 3. Is er sprake van serieuze samenwerking? Het loont absoluut wanneer mkb’s op zoek gaan naar de voor hun beste samenwerkingspartner en dat is vaak buiten het eigen netwerk (zie ook het artikel Zoek nu al een samenwerkingspartner).
 4. Hoeveel positieve impact realiseert het project binnen een of meer van de missies uit de kennis- en innovatieagenda’s ?

Voor elk van deze vier onderwerpen krijgt een project maximaal 25 punten. Hoe beter een project aan deze criteria voldoet, hoe meer punten de subsidieverstrekker toekent en hoe groter de kans op subsidie is.”

Het eerste criterium gaat over technische innovatie. Hoe innovatief moet een project zijn?

“Bedrijven denken vaak dat hun project ‘cutting edge’ of disruptief moet zijn om voor de MIT R&D-subsidie in aanmerking te komen, maar innovativiteit is maar één van de criteria. Wanneer sprake is van een nieuwe technische ontwikkeling of een vernieuwing van een product, productieproces of dienst, ben je vaak al een heel eind op weg. Ook projecten met minder vernieuwende elementen slagen, maar dan moeten ze wel goed scoren op de andere onderdelen. Uiteindelijk is het wel zo dat meer technologische vernieuwing of écht nieuwe toepassingen de meeste punten opleveren.”

Hoe zit het met de budgetten dit jaar?

“Ondanks krapte op de arbeidsmarkt, is het voor bedrijven, maar ook voor de overheid, van belang om te blijven investeren in innovaties voor de toekomst en voor het behoud van werkgelegenheid. De provincies snappen dat heel goed en anticiperen daarop. Samen met het rijk stellen ze ruim 40 miljoen euro beschikbaar voor R&D-samenwerkingsprojecten, een toename van zo’n 8% ten opzichte van vorig jaar.”

Heb je tot slot nog voorbeelden van MIT R&D-samenwerkingsprojecten?

“MIT R&D-samenwerkingsprojecten die eerder MIT-subsidie hebben ontvangen, zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van een:

MIT R&D-subsidie aanvragen? Vul quickscan in!

Innovatieve mkb’s met samenwerkingsplannen rondom technische innovaties kunnen vanaf 1 juni tot en met uiterlijk 13 september 2022 MIT R&D-subsidie aanvragen. Alleen de beste projecten ontvangen subsidie. Heeft u plannen voor een R&D-samenwerkingsproject? Vul de quickscan in! De MIT-experts van PNO helpen u graag bij het uitwerken van uw plannen tot een optimale subsidieaanvraag. Of neem direct contact op via 088-838 13 81 of het contactformulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement