MIT R&D-samenwerking bijna open voor aanvragen

Innovatieve mkb’s die een R&D-samenwerkingsproject starten met een ander mkb kunnen vanaf 6 juni tot en met 12 september subsidie aanvragen voor de MIT R&D-Samenwerking. In dit artikel een interview met MIT-expert Eduard de Jong over alle ins en outs van de regeling.

Waar draait het om bij de MIT-regeling?

“Met de MIT-regeling stimuleert de overheid mkb’s om gezamenlijk innovaties te ontwikkelen die bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Om goed ontwikkelde oplossingen op de markt te brengen, moeten bedrijven tijd en geld investeren. Voor het verlagen van deze risico’s financiert de overheid projecten die zij beoordeelt op basis van kwaliteit. Dus is het belangrijk om een goed idee helder te verwoorden.

De overheid heeft de maatschappelijke uitdagingen vastgelegd in de zogenoemde kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s). Deze zijn:

 • energietransitie & duurzaamheid (met drie aparte deelagenda’s rondom klimaat/energie, mobiliteitssystemen en circulaire economie)
 • landbouw, water en voedsel
 • gezondheid & zorg
 • veiligheid
 • sleuteltechnologieën
 • maatschappelijk verdienvermogen.

In een MIT R&D-samenwerkingsproject werken mkb’s samen om zo’n innovatie te ontwikkelen.”

Wat is de gemiddelde omvang van een MIT R&D-samenwerkingsproject?

“De gemiddelde projectgrootte ligt tussen de 600.000 en 700.000 euro maar kan oplopen tot 1 miljoen euro. Een MIT R&D-samenwerkingsproject duurt maximaal twee jaar en vergoedt maximaal 35% (of 21 euro per uur) tot 350.000 euro van de goedgekeurde projectkosten (zoals personeelskosten, apparatuur, machines en materialen). In de praktijk zijn dit tussen 1 en 4 fte per projectpartner die twee jaar aan een project werken. We zien veel projecten waar alleen uren worden opgevoerd, maar projectpartners mogen dus ook ‘kosten derden’ meenemen.”

Waar kijkt de subsidieverstrekker naar bij de MIT R&D-subsidie?

“Bij het aanvragen van deze regeling zijn er vier criteria waarop de subsidieverstrekker let:

 1. Innovatie: Is het project technisch vernieuwend en risicovol?
 2. Markt: Draagt het project bij aan economische waarde voor de samenwerkingspartners en de (regionale) economie?
 3. Samenwerking: Is er sprake van serieuze samenwerking? Het loont absoluut wanneer mkb’s op zoek gaan naar de voor hun beste samenwerkingspartner en dat is vaak buiten het eigen netwerk (zie ook het artikel Zoek nu al een samenwerkingspartner).
 4. Impact: Hoeveel positieve impact realiseert het project binnen een of meer van de missies uit de kennis- en innovatieagenda’s?

Voor elk van deze vier onderwerpen krijgt een project maximaal 25 punten. Hoe beter een project aan deze criteria voldoet, hoe meer punten de subsidieverstrekker toekent en hoe groter de kans op subsidie is.”

Hoe innovatief moet een project zijn?

“Bedrijven denken vaak dat hun project ‘cutting edge’, disruptief en volledig nieuw moet zijn om voor de MIT R&D-subsidie in aanmerking te komen en dat helpt ook zeker. Innovativiteit is echter maar één van de criteria. Je mag een bestaand product, proces of dienst ook significant verbeteren met nieuwe technologieën. Ook projecten met minder vernieuwende elementen slagen, maar dan moeten ze wel goed scoren op de andere onderdelen. Uiteindelijk gaat het erom dat het project in zijn geheel goed in elkaar steekt en dat de partners goed zijn uitgerust om dit met succes uit te voeren.”

Hoe zit het met de budgetten dit jaar?

“Ondanks krapte op de arbeidsmarkt, is het voor bedrijven, maar ook voor de overheid, van belang om te blijven investeren in innovaties voor de toekomst en voor het behoud van werkgelegenheid. De provincies snappen dat heel goed en anticiperen daarop. Samen met het rijk stellen ze bijna 37 miljoen euro beschikbaar voor R&D-samenwerkingsprojecten.”

Heb je ook voorbeelden van MIT R&D-samenwerkingsprojecten?

“MIT R&D-samenwerkingsprojecten die eerder MIT-subsidie hebben ontvangen, zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van een:

MIT R&D-subsidie aanvragen? Vul quickscan in!

Innovatieve mkb’s met samenwerkingsplannen rondom technische innovaties kunnen vanaf 6 juni tot en met 12 september 2023 MIT R&D-subsidie aanvragen. Alleen de beste projectplannen ontvangen subsidie. Heeft u plannen voor een R&D-samenwerkingsproject? Vul de quickscan in! De MIT-experts van PNO helpen u graag bij het uitwerken van uw plannen tot een optimale subsidieaanvraag. Of neem direct contact op via 088-838 13 81 of het contactformulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement