Topsector Energie (TSE)

Bent u betrokken bij innovatieve energieprojecten? En werkt u daarbij samen met andere partijen? Dan kunt u wellicht een van de vele subsidies uit de topsector Energie (TSE) aanvragen. Deze subsidies zijn bedoeld om financiële én kennisondersteuning te bieden voor baanbrekend energieonderzoek. Wij helpen u graag aan meer info over elke subsidie. En natuurlijk om de juiste subsidie voor uw project te vinden.

Topsector energie subsidie aanvragen (TKI Energie)

Topsector energieprojecten: thema’s in 2019

De Topsector energieprojecten (TSE) hanteert de volgende energiethema’s:

 • Biobased Economy en Groen Gas (Biomassa, BBEG): voor onderzoek en ontwikkeling van biomassa
 • Hernieuwbare Energieprojecten: projecten voor meer hernieuwbare energie
 • Wind op Zee R&D-project: voor kostenreductie van windenergie op zee
 • Urban Energy: voor innovatieprojecten in duurzame energie
 • MMIP: aardgasvrij maken bestaande woningvoorraad
 • Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+): voor het demonstreren van nieuwe energie-innovaties
 • Waterstof: voor innovaties in waterstof
 • Joint Industry Project (JIP): voor kennisontwikkeling in de procesindustrie
 • Early Adopter Projecten (EAP): voor technologieontwikkeling in de procesindustrie
 • Upstream Gas
 • Vloeibaar aardgas (LNG)
 • Topsector Energiestudies
 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI): voor projecten over ethische en morele vragen rond energie-innovatie
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS): voor innovatieve oplossingen in CO2

Wat zijn voor u geschikte subsidies uit topsector energie?

Het is belangrijk te weten wat voor uw innovatieproject de meest geschikte subsidies zijn binnen de topsector energie. Wij hebben de ervaring om samen met u te kijken naar de mogelijkheden die u heeft voor funding binnen deze topsector. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht


* = verplicht veld | Het PNO Privacy Statement is van toepassing