Topsector Energie (TSE)

Bent u betrokken bij baanbrekende en innovatieve energieprojecten? Dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor een subsidie van de Topsector Energie (TSE). Dit is een brede verzameling subsidieregelingen met namen als de DEI+, MOOI, VEKI, HER+ en EKOO. Hieronder een (bijgewerkt) overzicht van de TSE-rondes in 2024.

MOOI-subsidie: voor missiegedreven onderzoek

MOOI staat voor ‘Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie’. De subsidies zijn bedoeld voor stevige samenwerkingsprojecten met meerjarig onderzoek rondom bepaalde innovaties en uitdagingen (‘missies’), met een integrale multidisciplinaire aanpak, die worden uitgevoerd door een breed samengesteld consortium met minstens drie ondernemingen.

De MOOI draait in 2024 om drie missies, die elk bestaan uit diverse innovatiethema’s:

 • Missie ‘Elektriciteit’: 1) innovaties voor snellere ontwikkeling van windenergie op zee, 2) arbeids- en materiaalbesparende innovaties voor hernieuwbare elektriciteitsproductie op land, en 3) innovaties gericht op meervoudig ruimtegebruik bij hernieuwbare elektriciteitsproductie op land
 • Missie ‘Gebouwde omgeving‘: 1) innovatieve verduurzamingsoplossingen voor de verduurzamingsopgave van de bestaande gebouwde omgeving, en 2) innovaties die bijdragen aan een toekomstbestendig energiesysteem voor woonwijken, bedrijventerreinen, kantoor- of winkelgebieden.
 • Missie ‘Industrie’: 1) procesvernieuwing door middel van elektrificatie en keteninnovaties, 2) duurzame grondstoffen en tussenproducten gebaseerd op CO en CO2, en 3) het nieuwe thema ‘Biobased Circular’.

De MOOI-subsidieronde staat dit jaar open voor aanvragen van 4 juni tot uiterlijk 5 september 2024. Let op: aanvragen kan slechts zolang het subsidiebudget reikt (ruim 61 miljoen euro). Ook moeten belangstellenden zich verplicht voor-aanmelden (tussen 19 maart en 18 april 2024). De subsidieverstrekker gaat uit van circa 45 MOOI-aanvragen (en circa 25 toekenningen). Zorg dus dat uw voorstel voldoende concurrerend is! Wij adviseren belangstellende partijen om hun plannen tijdig te bespreken met onze experts.

EKOO-subsidie: onderzoek en ontwikkeling

EKOO staat voor Subsidiemodule ‘Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling’. Dit is een nieuwe verzamelnaam voor een aantal bestaande TSE-regelingen, die nu een plek krijgen als thema’s onder de EKOO-paraplu:

 • TSE Industrie O&O
 • TSE Gebouwde Omgeving (i.o.)
 • Wind op Zee R&D-projecten (i.o.)
 • Systeemintegratie (i.o.)
 • Circulaire economie.

Voor deze EKOO-onderdelen zijn inmiddels twee nieuwe aanvraagrondes bekendgemaakt. Het onderdeel ‘TSE Industrie O&O’ draait om R&D-projecten rondom innovaties die bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale circulaire industrie, zorgen voor CO2-reductie en binnen 10 jaar in de markt kunnen worden gezet. De aanvraagronde van 2024 staat open van 1 april tot en met 14 mei 2024 (budget: 3 miljoen euro).

Het onderdeel ‘Circulaire Economie‘ mikt op R&D-projecten gericht op innovatieve circulaire producten (inclusief processen en diensten) die binnen 10 jaar na de start van het project tot een eerste toepassing in Nederland kunnen leiden en die niet (of nog niet) door een grootschalig consortium kunnen worden opgepakt. Deze aanvraagronde staat open van 7 mei tot en met 15 augustus 2024 (budget: 2,5 miljoen euro).

TSE Industrie Studies: verkennende studies

Deze regeling is interessant voor industriebedrijven die de haalbaarheid willen onderzoeken van CO2-reducerende pilots of demonstratieprojecten. Deze kunnen gericht zijn op:

 • programmalijn 1: CO2-reductie (anders dan Waterstof en Groene Chemie)
 • programmalijn 2: CO2-reductie door Waterstof en Groene Chemie.

In het tijdvak 2024/2025 starten hiervoor twee gloednieuwe subsidierondes. Deze hebben een identiek aanvraagtijdvak (van 1 mei 2024 tot en met 31 maart 2025), maar elk een eigen budget (resp. 26,4 miljoen euro voor programmalijn 1, en 10 miljoen euro voor lijn 2).

VEKI-subsidie: voor versnelde klimaatinvesteringen

Ook de VEKI-regeling maakt officieel deel uit van het TSE-instrumentarium. VEKI staat voluit voor subsidiemodule ‘Versnelde klimaatinvesteringen industrie’. De regeling mikt op industriebedrijven met plannen voor forse klimaatinvesteringen die bovendien een relatief lange terugverdientijd hebben (meer dan vijf jaar). De subsidie kan oplopen tot een bedrag van 30 miljoen euro. Aanvragen kan alleen binnen officiële rondes. Het indienen van VEKI-subsidieaanvragen is mogelijk van 22 april 2024 tot en met 31 januari 2025, echter zolang het budget reikt (first come, first serve). Het budget bedraagt 130 miljoen euro.

HER+ subsidie: voor een betaalbare energietransitie

Bij de HER+ gaat het om subsidies rondom de ‘Hernieuwbare Energietransitie’. Dat is een breed begrip, maar de subsidies zijn bedoeld voor kostenbesparende innovaties voor technieken die worden gestimuleerd via de SDE++ regeling (en dus zorgen voor toekomstige besparingen op SDE++ subsidie-uitgaven). De HER+ regeling zou eigenlijk aflopen na 2023, maar wordt nu met een jaar verlengd. Een budget en aanvraagtijdvak voor 2024 is nog niet bekend, maar belangstellenden kunnen hun plannen al wel voorleggen aan onze experts.

DEI+ subsidie: voor pilots en demonstratieprojecten

De DEI+ subsidie is misschien wel de bekendste van alle TSE-deelregelingen. De subsidies zijn bedoeld voor innovatieve pilots en demonstratieprojecten op het gebied van energie- en klimaat. De regeling werkt met één brede algemene aanvraagronde, die wordt aangevuld met verschillende specifieke rondes (rondom bepaalde thema’s). Zie ook ons actuele overzicht van DEI+ subsidiethema’s en -rondes in 2024.

Welke TSE-subsidies passen bij uw plannen?

De verschillende deelregelingen van de Topsector Energie vormen een complex subsidie-instrumentarium. Hierdoor is niet altijd meteen duidelijk welke regeling(en) de beste kansen bieden voor uw projectplannen of projectfase. Als PNO beschikken wij over verschillende expert-teams die veel ervaring hebben met deze regelingen, zowel bij PNO Consultants, PNO Chemistry en EGEN. Leg uw project of plannen aan ons voor! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement