Friesland

Als het gaat om innovatie, en afgezet tegen de Europese regio’s, wordt Friesland getypeerd als ‘strong innovator’. Er wordt dan ook volop geïnnoveerd – vooral in de industrie, delfstoffenwinning en zakelijke dienstverlening. Om deze uitgangspositie te versterken, heeft de provincie het programma ‘Wurkje mei Fryslân’ opgesteld. In zeven werkdoelen wordt aangegeven hoe de provincie haar ambities kan behalen. Grote kans dat het programma aanknopingspunten bevat voor uw innovatie-activiteiten.

Ambities van Friesland

Als u in Friesland bent gevestigd, is het belangrijk dat u weet waar de provincie naar toe wil. Als uw doelen en activiteiten namelijk aansluiten op die van ‘uw’ provincie is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies. Friesland doet dit via zeven werkdoelen, waarbij alle succesfactoren voor innovatief ondernemerschap aan de orde komen. Hierbij kunt u denken aan het toegankelijk(er) maken van kennis, samenwerking en middelen, en het verbeteren van infrastructuur, voorzieningen en internationaal ondernemersklimaat. Met interessante innovatieclusters als Dairy Campus (melkveehouderij), Region of Smart Factories en de Water Alliance op haar grondgebied is er genoeg gebundelde kennis aanwezig om grote stappen te zetten in deze sectoren. Friesland werkt er overigens hard aan om de cluster-, netwerk- en intermediaire organisaties toegankelijker te maken voor het bedrijfsleven.

Subsidies in Friesland

De provincie Friesland stelt uiteenlopende subsidies beschikbaar. Wij noemen hieronder een aantal subsidies die voor u mogelijk interessant kunnen zijn:

SUBSIDIE BEKNOPTE OMSCHRIJVING
Fûns Skjinne Fryske Enerzjy Dit fonds financiert projecten die zich richten op energiebesparing en/of op een duurzame energieproductie
FOM Doefonds Voor mkb’s die op zoek zijn naar financiële middelen om te investeren in innovaties
Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 Subsidie voor mkb’s die willen inzetten op export. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor het in dienst nemen van een exportmedewerker
MKB Voucherregeling Deze regeling heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij ondernemers in de provincie Fryslân
Stimulering samenwerking MKB en mbo Stimuleert de samenwerking tussen mkb en onderwijsveld
Vestiging en diversificatie Fryslân 2018-2019 Regeling voor wie een bedrijf in Fryslân wil vestigen of voor Friese ondernemers die nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân willen starten
Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 Innovatie en verduurzaming van de agrarische sector

 

Meer weten?

Bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Friesland? Neem dan contact op met PNO Consultants in Leeuwarden. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement