Friesland

Als het gaat om innovatie, en afgezet tegen de Europese regio’s, wordt Friesland getypeerd als ‘strong innovator’. Er wordt dan ook volop geïnnoveerd – vooral in de industrie, delfstoffenwinning en zakelijke dienstverlening. Om deze uitgangspositie te versterken, heeft de provincie het programma ‘Wurkje mei Fryslân’ opgesteld. In zeven werkdoelen wordt aangegeven hoe de provincie haar ambities kan behalen. Grote kans dat het programma aanknopingspunten bevat voor uw innovatie-activiteiten.

Friesland

Ambities van Friesland

Als u in Friesland bent gevestigd, is het belangrijk dat u weet waar de provincie naar toe wil. Als uw doelen en activiteiten namelijk aansluiten op die van ‘uw’ provincie is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies. Friesland doet dit via zeven werkdoelen, waarbij alle succesfactoren voor innovatief ondernemerschap aan de orde komen. Hierbij kunt u denken aan het toegankelijk(er) maken van kennis, samenwerking en middelen, en het verbeteren van infrastructuur, voorzieningen en internationaal ondernemersklimaat. Met interessante innovatieclusters als Dairy Campus (melkveehouderij), Region of Smart Factories en de Water Alliance op haar grondgebied is er genoeg gebundelde kennis aanwezig om grote stappen te zetten in deze sectoren. Friesland werkt er overigens hard aan om de cluster-, netwerk- en intermediaire organisaties toegankelijker te maken voor het bedrijfsleven.

Innoveren in Friesland?

Kortom, bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Friesland? Neem dan contact op met PNO Consultants in Leeuwarden. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht