Drenthe

Drenthe ziet kennis en innovatie als basis voor een sterk bedrijfsleven. De provincie zet dan ook in op het op innovatie gerichte mkb in het algemeen en een aantal kansrijke sectoren in Drenthe in het bijzonder. Daarbij probeert ze Drentse initiatieven beter te laten aanhaken bij het nationale topsectorenbeleid. Bent u een Drents bedrijf en innoveert u? Dan kan het zeker geen kwaad om te kijken of en hoe u samen met de provincie kunt optrekken.

Ambities van Drenthe

Als u in Drenthe bent gevestigd, is het belangrijk dat u weet waar de provincie naar toe wil. Als uw doelen en activiteiten namelijk aansluiten op die van ‘uw’ provincie is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies. Drenthe ziet de aanwezige combinatie van een aantal sterke clusters en technologische ontwikkeling als kansrijk voor innovatie.

Als voorbeeld wordt een combinatie van slimme sensortechnologie en grootschalige dataverwerking genoemd. Van hieruit kunnen innovaties worden ontwikkeld die van belang zijn voor energie, mobiliteit, gezondheidszorg en waterbeheer. Drenthe stimuleert kennisuitwisseling, samenwerking en projectontwikkeling. Dit is een regelrechte uitnodiging aan elke organisatie met innovatieve ambities in Drenthe.

Subsidies in Drenthe

De provincie Drenthe stelt uiteenlopende subsidies beschikbaar. Wij noemen hieronder een aantal subsidies die voor u mogelijk interessant kunnen zijn:

SUBSIDIE BEKNOPTE OMSCHRIJVING
Cofinancieringsaanvraag OP-EFRO Provinciale cofinanciering die Drentse instellingen en bedrijven grotere kansen moet geven bij Europese projectaanvragen
Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019 Gericht op bedrijven in Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo of Westerveld die willen innoveren, groeien of veranderen
Bedrijvenregeling Dutch Techzone Ondernemers in de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen die met hun activiteiten meehelpen de regio economisch te versterken
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Gericht op het voorkomen en beheersen van waterproblemen in agrarische gebieden, en het sterker maken van de landbouw
Expeditieregeling Energieneutraal Wonen Subsidie gericht op initiatiefnemers die een energiecollectief en/of een lokaal energieproject willen opzetten (niet voor particulieren)
Subsidie Internationaal Ondernemen Drenthe Stimuleert ondernemers zich meer op export te richten
VIA 2018 plus Voor mkb’s die hun organisatie- of verdienmodel willen vernieuwen; ook voor het ontwikkelen van een nieuwe dienst, product of proces
Ik ben Drents ondernemer.nl Door gebruik te maken van een zogenaamde ‘kennisleveranciers’ worden ondernemers gestimuleerd tot groei van hun bedrijf, tot innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt
Human Resource mkb Drenthe Subsidie voor het professionaliseren van of investeren in de inzetbaarheid van medewerkers. Met deze subsidie kan een externe adviseur worden ingehuurd

 

Meer weten?

Bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Drenthe? Neem dan contact op met PNO Consultants in Groningen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement