Startups met innovatieve oplossingen gezocht!

Een kans die je als startup eigenlijk niet kunt laten liggen: bedenk een oplossing voor een maatschappelijke uitdaging en haal daarmee de overheid binnen als klant! Het programma Startup in Residence komt met twaalf nieuwe ‘challenges’ waarvoor het innovatieve oplossingen zoekt. Ga de uitdaging aan en kom in actie!

Actuele vraagstukken in stedelijk gebied

Startup in Residence is een programma dat jonge bedrijven – startups – uitdaagt om oplossingen te pitchen voor maatschappelijke uitdagingen van overheidsinstellingen. Uitdagingen die vooral te maken hebben met actuele vraagstukken in het stedelijk gebied. De startups met de beste oplossingen worden geselecteerd voor een uniek programma waarin zij samen met de ‘probleemeigenaren’ de oplossingen verder gaan uitwerken. Het ultieme doel voor de startup is het binnenhalen van de overheid als ‘launching customer’ of opdrachtgever.

Professionele coaching bij productontwikkeling

De inschrijving voor Startup in Residence Noord-Nederland is inmiddels van start gegaan, einddatum is 1 maart 2023 (12:00 uur). Deze Noord-Nederlandse editie biedt startups de kans om gedurende zes maanden actief samen te werken met de gemeenten Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Campus Groningen, Groningen Seaports en de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen. De ondernemers krijgen daarbij ondersteuning en begeleiding van professionele coaches om hun idee en prototype verder te ontwikkelen tot een heus product. Aan het einde van het programma kunnen de producten – de oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen – daadwerkelijk door de betreffende overheidsinstellingen worden ingekocht.

Twaalf maatschappelijke uitdagingen

In totaal hebben de overheidsinstellingen die meedoen aan Startup in Residence Noord-Nederland, twaalf maatschappelijke uitdagingen – ‘challenges’ – gedefinieerd waarvoor startups zich kunnen inschrijven. We zetten hieronder een aantal op een rij:

 • Korte leveringsketens (Gemeente Groningen)
  • Achtergrond: Regionale voedselsystemen en korte leveringsketens zijn een manier om de overgang naar circulaire landbouw vorm te geven en nieuwe verdienmodellen te creëren.
  • Challenge: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een groter deel van het lokaal geproduceerde voedsel ook lokaal wordt geconsumeerd?
 • Vermindering van stikstofemissies (provincie Fryslân)
  • Achtergrond: Een deel van de landbouwemissies ontstaat bij het uitrijden van dierlijke mest op het land van de boer. Hoeveel stikstof daarbij vrijkomt, hangt onder meer af van de weersomstandigheden.
  • Challenge: Ontwikkel een oplossing die landbouwers in staat stelt, informeert en motiveert om mest te gebruiken onder weersomstandigheden die leiden tot minder stikstofuitstoot.
 • Effecten van recreatieve druk (provincie Drenthe)
  • Achtergrond: Genieten van de natuur is goed, maar een verhoogde recreatiedruk kan ook leiden tot overlast, hogere onderhoudskosten en verstoring van de natuur.
  • Challenge: Ontwikkel een instrument/methodologie om de recreatiedruk ruimtelijk, kwantitatief en in de tijd te begrijpen.
 • Autonome haveninspectie (Groningen Seaports)
  • Achtergrond: Het huidige inspectieproces in de havens van Groningen Seaports is arbeidsintensief, relatief duur en niet innovatief.
  • Challenge: Moderniseer het inspectieproces, onder en boven water.
 • Volg de groei en het maaien van waterplanten in real-time (provincie Groningen)
  • Achtergrond: Het Oldambtmeer is een van de grotere meren van Nederland. Vanaf mei zorgen maar liefst drie maaiboten ervoor dat het Oldambtmeer begaanbaar blijft voor de pleziervaart.
  • Challenge: Ontwikkel een oplossing die het mogelijk maakt om in real time de maaibootroutes en de groei van waterplanten zichtbaar te maken voor recreatieve schippers op het Oldambtmeer.
 • Campus Groningen ontmoet Campus Leeuwarden: innovatief ondernemerschap (NHL Stenden Hogeschool en Campus Groningen)
  • Achtergrond: Samenwerking gericht op het versterken van het Noord-Nederlandse innovatie-ecosysteem.
  • Challenge: Hoe kunnen we de gemeenschap van Campus Groningen en Campus Leeuwarden nauwer met elkaar verbinden, waardoor complementariteit ontstaat en het (locatiegebonden) Noord-Nederlandse innovatie-ecosysteem wordt versterkt?

Doe ook mee!

Startups uit heel Nederland – natuurlijke personen of rechtspersonen die maximaal vijf jaar staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel – kunnen zich met hun oplossingen voor de challenges van Startup in Residence Noord-Nederland aanmelden tot 1 maart 2023 (12:00 uur). In mei beginnen de geselecteerde startups aan het coachingsprogramma. Heeft jouw startup dé oplossing voor een van deze maatschappelijke uitdagingen? Aarzel niet en ga ervoor! Al naderen we de deadline van 1 maart, samen transformeren we jouw oplossing tijdig tot een kansrijke indiening. Neem snel contact met ons op, bel 088-838 13 81 of stuur een bericht: 


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement