Startups met innovatieve oplossingen gezocht!

Een kans die je als startup eigenlijk niet kunt laten liggen: bedenk een oplossing voor een maatschappelijke uitdaging en haal daarmee de overheid binnen als klant! Het programma Startup in Residence komt nu met twaalf nieuwe ‘challenges’ waarvoor het innovatieve oplossingen zoekt. Wij zeggen: laat dit niet liggen, kom snel in actie!

Actuele vraagstukken in stedelijk gebied

Startup in Residence is een programma dat jonge bedrijven – startups – uitdaagt om oplossingen te pitchen voor maatschappelijke uitdagingen van overheidsinstellingen. Uitdagingen die vooral te maken hebben met actuele vraagstukken in het stedelijk gebied. De startups met de beste oplossingen worden geselecteerd voor een uniek programma waarin zij samen met de ‘probleemeigenaren’ de oplossingen verder gaan uitwerken. Het ultieme doel voor de startup is het binnenhalen van de overheid als ‘launching customer’ of opdrachtgever.

Professionele coaching bij productontwikkeling

De inschrijving voor Startup in Residence Noord-Nederland is inmiddels van start gegaan, einddatum is 1 maart 2022 (12:00 uur). Deze Noord-Nederlandse editie biedt startups de kans om gedurende zes maanden actief samen te werken met de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Coevorden en Emmen, Hanzehogeschool en Campus Groningen, Groningen Seaports, Waterbedrijf Vitens, Waterschap Noorderzijlvest en de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen. De ondernemers krijgen daarbij ondersteuning en begeleiding van professionele coaches om hun idee en prototype verder te ontwikkelen tot een heus product. Aan het einde van het programma kunnen de producten – de oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen – daadwerkelijk door de betreffende overheidsinstellingen worden ingekocht.

Twaalf maatschappelijke uitdagingen

In totaal hebben de overheidsinstellingen die meedoen aan Startup in Residence Noord-Nederland, twaalf maatschappelijke uitdagingen – ‘challenges’ – gedefinieerd waarvoor startups zich kunnen inschrijven. We zetten ze hieronder op een rij:

 • Innovatieve inkoopplanning (Gemeente Groningen)
  De inkoopplanning van de gemeente Groningen is complex. Ontwikkel een oplossing om tot een gestroomlijnde inkoopplanning te komen, passend binnen de ICT-infrastructuur van de gemeente.
 • Circulair afvalbeheer (Gemeente Groningen)
  Groningen streeft naar 100% hergebruik van afval in 2030, alleen is er nu nog niet voor alle afvalstromen een bruikbare toepassing. Ontwikkel een duurzame oplossing die het realiseren van 100% hergebruik van afval dichterbij brengt.
 • Effecten van klimaatverandering (Gemeente Leeuwarden)
  Klimaatverandering heeft negatieve gevolgen die beheerst moeten worden, denk aan langdurige droogte en extreme regenval. Ontwikkel een oplossing die deze negatieve effecten in het stedelijk gebied helpt beheersen.
 • Waterbesparing (Gemeente Leeuwarden, Waterbedrijf Vitens)
  Bevolkingsgroei en hetere zomers leiden tot toenemend drinkwaterverbruik. Maar het verbruik moet juist omlaag. Ontwikkel een oplossing die ertoe leidt dat Leeuwarder huishoudens in 2030 5% minder drinkwater verbruiken.
 • Duurzaam assetmanagement (Groningen Seaports)
  Verduurzaming is voor Groningen Seaports een prioriteit. Ontwikkel een oplossing voor het verduurzamen van het assetmanagement en de waterbouwkundige haveninfrastructuur van Groningen Seaports.
 • Verantwoorde afvalscheiding (Hanzehogeschool Groningen, Campus Groningen)
  Hanzehogeschool Groningen wil in 2025 een ‘zero waste’ instelling zijn, maar de afvalscheiding valt nu nog tegen. Ontwikkel een fysieke oplossing die mensen in en rond de gebouwen stimuleert om het afval goed te scheiden.
 • Reishubs (Provincies Groningen en Drenthe)
  Een reishub is een plek waar mensen kunnen overstappen tussen vervoermiddelen. Ontwikkel een oplossing om de hubs (nu 57 stuks in Groningen en Drenthe) te transformeren tot plekken met meerwaarde voor de leefomgeving.
 • Waterslibtransport (Waterschap Noorderzijlvest)
  Afvalwaterzuiveringsinstallaties produceren afvalwaterslib dat moet worden vervoerd naar een verwerkingslocatie. Hoe minder vervoer, hoe beter. Ontwikkel een oplossing die leidt tot minder vervoer van afvalwaterslib.
 • Fietsveiligheid in landelijk gebied (Provincie Drenthe)
  Fietsen in het donker, langs onverlichte fietspaden in landelijke gebieden, wordt als onprettig en onveilig ervaren. Ontwikkel een oplossing voor slimme, duurzame, onderhoudsarme verlichting langs landelijke fietspaden.
 • Monitoring van zoet/zout grondwater (Provincie Fryslân)
  Langs de kust is zout/brak grondwater een probleem voor landbouwgewassen. Infiltrerend (zoet) regenwater is juist gunstig. Ontwikkel een meetinstrument waarmee het zoutgehalte van het grondwater continu gevolgd kan worden.
 • Groen in transformatiegebieden (Gemeente Emmen, Gemeente Coevorden)
  In Zuid- en Oost-Drenthe kampen de binnensteden met leegstand van winkelpanden. Deze gebieden moeten getransformeerd worden tot aantrekkelijke woongebieden. Ontwikkel een oplossing om hier meer groen toe te passen.
 • Afvaloverlast bij ondergrondse containers (Gemeente Emmen, Gemeente Coevorden)
  Rond ondergrondse afvalcontainers wordt vaak afval gedumpt. Dit brengt vervuiling en stankoverlast met zich mee. Ontwikkel een passende oplossing die leidt tot vermindering van deze overlast.

Doe ook mee!

Startups uit heel Nederland – natuurlijke personen of rechtspersonen die maximaal vijf jaar staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel – kunnen zich met hun oplossingen voor de challenges van Startup in Residence Noord-Nederland aanmelden tot 1 maart 2022 (12:00 uur). In mei beginnen de geselecteerde startups aan het coachingsprogramma. Heeft jouw startup dé oplossing voor een van deze maatschappelijke uitdagingen? Wij zeggen: aarzel niet, ga ervoor! Al naderen we de deadline van 1 maart, samen transformeren we jouw oplossing tijdig tot een kansrijke indiening. Neem snel contact met ons op, bel 088-838 13 81 of stuur een bericht: 


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement