Groningen publiceert Innovatief & Duurzaam MKB-5

Mkb’s willen best verduurzamen, maar beschikken niet altijd over de daarvoor benodigde bedrijfsmiddelen. Met de nieuwe subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB-5 stimuleert de provincie Groningen investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting.

Wat is het doel van Innovatief & Duurzaam MKB-5?

Recent heeft de provincie Groningen de subsidie Innovatief & Duurzaam MKB-5 gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe subsidie (voluit: Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB-5 provincie Groningen) is het stimuleren en ondersteunen van innovatie en duurzaamheid bij het Groningse mkb door investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting die de regio economisch versterken en economisch perspectief creëren.

Wie kunnen aanvragen?

Een mkb dat gevestigd is in de provincie Groningen en er ondernemingsactiviteiten uitvoert, kan subsidie aanvragen, mits het niet valt onder de sectoren ‘detailhandel’, ‘logies, maaltijd- en drankverstrekking’ en ‘landbouw’, ‘bosbouw’ en ‘visserij’.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Eén of meerdere Groningse mkb’s kunnen subsidie aanvragen voor projecten met een innovatief karakter gericht op investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting. Een duurzame bedrijfsuitrusting is een investering die u activeert op de balans en die u niet binnen twee jaar afschrijft, tenzij u de bedrijfsuitrusting willekeurig kunt afschrijven op grond van fiscale regelgeving. Bij bedrijfsuitrusting gaat het onder meer om bedrijfsmiddelen zoals machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris en dergelijke. Een project mag ook eventueel de inzet van eigen uren, kosten voor inhuur van externe expertise en scholingskosten bevatten.

Voorwaarden Innovatief & Duurzaam MKB-5

Een project moet aan een aantal eisen voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • Een of meer Groningse mkb’s voeren het project uit. U mag ook samenwerken met een kennisinstelling.
 • Het project heeft een innovatief karakter en zorgt voor een significante verbetering van een product of productieproces. NB De technologisch nieuwheid van de investeringen telt mee bij het bepalen van het innovatieve karakter van het project. De provincie kijkt ook in hoeverre u na uitvoering van het project vooroploopt binnen uw branche.
 • Het is duurzaam: de provincie beoordeelt dit aan de hand van twaalf duurzaamheidsthema’s (zie de bijlage bij de regeling). Het project geeft invulling aan:
  • minimaal twee van de subthema’s binnen het onderdeel ‘Planet’ (bijvoorbeeld energie en materialen)
  • één van de subthema’s van ‘People’ (bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit of cultuur/welzijn/leefomgeving)
  • één van de subthema’s van ‘Profit/Prosperity’ (bijvoorbeeld investeringen of vestigingsklimaat).
 • Het project leidt aantoonbaar tot economisch toegevoegde waarde, hierbij kijkt de provincie naar: marktpotentie, marktverbreding, versterking van de concurrentiepositie, extra omzet en extra werkgelegenheid.
 • U moet het project binnen twee jaar na subsidieverlening afronden.

Subsidiebedragen, -percentages en budget

Afhankelijk van de omvang van de investeringen, gelden er verschillende subsidiebedragen en -percentages:

 • Bij totale subsidiabele kosten gelijk of minder dan 250.000 euro: de subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50.000 euro.
 • Bij totale subsidiabele kosten hoger dan 250.000 euro maar lager dan 1 miljoen euro: de subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 100.000 euro.
 • Het minimale subsidiebedrag is 10.000 euro per project.

Voor de periode 2023 tot en met 2025 is een totaalbudget van 2 miljoen euro beschikbaar, waarvan 1 miljoen specifiek voor het aardbevingsgebied. Het aardbevingsgebied bestaat uit de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Oldambt en Midden-Groningen.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

U kunt sinds 1 maart 2023 tot 1 maart 2025 een aanvraag indienen bij de provincie Groningen. Zij verstrekt subsidies volgens het first-come-first-serve principe. Wacht dus niet af en kom in actie! Samen met PNO kunt u in een korte tijd een kwalitatief hoogwaardige aanvraag opstellen. Heeft u vragen, neem dan contact op met onze experts in Noord-Nederland. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement