Tender Valorisatie 2022 zet in op kennisdeling in Noord-Nederland

In het Programma EFRO Noord-Nederland 2021-2027 (EFRO-NNL) ligt de focus op het versterken van het ondernemers- en innovatieklimaat in Friesland, Groningen en Drenthe. Medio september ging de eerste subsidieregeling van dit programma van start: de ‘Tender Valorisatie 2022’. Alleen de (aller)beste projecten krijgen subsidie.

Nieuwe innovaties ontwikkelen

Een slimmer, groener en innovatiever Noord-Nederland, zo kunnen we de prioriteiten van EFRO-NNL samenvatten. De drie noordelijke provincies staan voor de uitdaging om, op basis van bestaande sterkten en competenties, nieuwe innovaties te ontwikkelen en die te laten uitgroeien tot nieuwe specialisaties. Bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden die hiermee aan de slag gaan, kunnen een beroep doen op het subsidieprogramma.

De komende jaren is voor EFRO-NNL een budget van 108 miljoen euro beschikbaar. Europa, het Rijk en de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe leveren elk hun financiële bijdrage. De Europese steun is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Tender Valorisatie 2022

De eerste subsidieregeling van EFRO-NNL is de ‘Tender Valorisatie 2022’. Deze ging half september van start en loopt tot eind november 2022. De subsidie is vooral bedoeld voor ondernemingen (mkb’s) en is bestemd voor het ontwikkelen, testen en demonstreren van een vernieuwd prototype product, dienst of proces. Samenwerking met andere ondernemingen, innovatiehubs of kennisinstellingen is daarbij belangrijk – het gaat erom dat beschikbare kennis en kunde wordt gedeeld en in de praktijk wordt benut (‘kennisvalorisatie’).

De subsidie is in de basis bedoeld voor Noord-Nederlandse mkb’s. Maar ook andere partijen – van binnen én buiten de regio – mogen meedoen en een aanvraag indienen. Voorwaarde is wel dat de effecten van het project ten gunste komen van Noord-Nederland.

Het subsidiepercentage ligt tussen de 25% en 45%. Per project wordt minimaal 50.000 euro en maximaal 600.000 euro subsidie verstrekt.

Medio september ging het indieningsproces van start. Er zijn twee fasen: eerst zijn de kleinere projecten aan de beurt, daarna de grotere projecten. Elke fase bestaat uit twee stappen, de planning ziet er als volgt uit:

 • Kleinere projecten (omvang 50.000 tot 200.000 euro):
  • Stap 1 (afgerond) – Indienen beknopt projectvoorstel van 19 tot 22 september 12:00 uur. Uitslag 11 oktober.
  • Stap 2 – Indienen volledige aanvraag van 25 oktober tot 8 november 12:00 uur.
 • Grotere projecten (omvang 250.000 tot 600.000 euro):
  • Stap 1 – Indienen beknopt projectvoorstel van 3 tot 6 oktober 12:00 uur. Uitslag 24 oktober.
  • Stap 2 – Indienen volledige aanvraag van 15 tot 29 november 12:00 uur.

Wat is er veranderd?

De ‘Tender Valorisatie 2022’ lijkt weliswaar op de subsidieregeling ‘Valorisatie en Kennisontwikkeling’ die eerder in Noord-Nederland van kracht was, maar er zijn wel belangrijke verschillen. Zo wordt er nu veel meer ingezet op samenwerking, onder meer met kennisinstellingen. De achterliggende gedachte is dat kennisdeling leidt tot versterking van het regionale ecosysteem voor innovaties. Daarnaast is het nu gemakkelijker om met een kleiner project mee te doen, de impact daarvan wordt meer op waarde geschat dan voorheen. En ten slotte is er nu dus die ‘tweetraps’ indiening: eerst een beknopt projectvoorstel van maximaal twee pagina’s, en dan – na goedkeuring – de volledige versie. Hiermee toetst de subsidieverstrekker een projectvoorstel tussentijds en kan de aanvrager waardevolle feedback verkrijgen voor de uitwerking van het volledige voorstel.

Meer weten?

Aangezien het hier een tenderregeling betreft, krijgen alleen de beste projecten subsidie. Het is dus van groot belang dat uw project optimaal aansluit bij de doelstellingen van dit EFRO-programma. Onze regio-experts in Noord-Nederland helpen u daarbij – zij zorgen samen met u voor het ontwikkelen van uw projectvoorstel en het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement