Utrecht

Drie thema’s staan centraal voor Utrecht: gezond leven, groene economie en diensteninnovatie. Door ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden te verbinden, wil de provincie hieraan invulling geven. Bent u bij (een van) deze thema’s betrokken, dan kunt u dit beschouwen als een open uitnodiging: grote kans dat Utrecht uw ideeën verder ontwikkeld wil zien.

Ambities van Utrecht

Als u in Utrecht bent gevestigd, is het belangrijk dat u weet waar de provincie naar toe wil. Als uw doelen en activiteiten namelijk aansluiten op die van ‘uw’ provincie, is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies.

Op het gebied van gezondheid ziet Utrecht graag dat mensen langer en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Maar ook op het gebied van preventie en bestrijding van infectieziekten, voedselveiligheid en life sciences zal Utrecht positieve ontwikkelingen zeker toejuichen. Daarnaast steekt de provincie veel energie in duurzaamheid en circulaire economie. En hecht ze waarde aan diensteninnovatie, waaronder ook valt het versnellen van next generation infra- en infostructuren. Aanknopingspunten genoeg voor innovatieve bedrijven, zou je zo zeggen.

Subsidies in Utrecht

De provincie Utrecht stelt uiteenlopende subsidies beschikbaar. Wij noemen hieronder een aantal subsidies die voor u mogelijk interessant kunnen zijn:

SUBSIDIE BEKNOPTE OMSCHRIJVING
Plattelandsontwikkeling POP3 Deze subsidieregeling heeft tot doel de ondernemer uit te dagen om te kiezen voor een investering die goed past bij het verder innoveren en moderniseren van zijn of haar bedrijf
Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt provincie Utrecht Voor samenwerkingsprojecten voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in de provincie Utrecht
Fysieke investeringen eerste uitrol innovaties en modernisering Helpt ondernemers te kiezen voor investeringen die goed passen bij het innoveren en moderniseren van hun bedrijf
Innovatieprogramma fysieke leefomgeving (IFL) Projectsubsidie als impuls voor actuele maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en het beter benutten van groengebieden
Stimuleren economie en innovatie Voor activiteiten van bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden gericht op het stimuleren van kenniseconomie en innovatie

 

Meer weten?

Bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Utrecht? Neem dan contact op met PNO Consultants in Utrecht. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement