Circulaire subsidies in Kansen voor West III

Via het EFRO-subsidieprogramma Kansen voor West worden Europese gelden beschikbaar gesteld voor tal van projecten en activiteiten in de Randstad. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten deze projecten vallen binnen een van de zes geformuleerde doelstellingen. Het bevorderen van de transitie naar een circulaire economie is daar één van.

36 subsidieopenstellingen

Kansen voor West III stelt subsidies beschikbaar om via projecten op het gebied van innovatie, energie-efficiëncy, hernieuwbare energie, energiesystemen, circulaire economie of duurzame stedelijke ontwikkeling de economie in de Randstad een impuls te geven. Op de website van het programma zijn op dit moment 36 subsidieopenstellingen te vinden met elk een eigen doel en (resterend) budget.

Randstad in 2030: grotendeels circulair en zero-waste

Zoomen we in op ‘circulaire economie’, dan zien we dat de doelstelling voor de Randstad is om in 2030 grotendeels circulair en zero-waste te zijn (en in 2050 volledig). Een enorme opgave, waarbij het bedrijfsleven en kennisinstellingen nadrukkelijk worden uitgenodigd samen te zoeken naar oplossingen, ondersteund dus door subsidie. Het programma loopt van 2022 tot 2030. Van sommige openstellingen zijn de budgetten al vergeven, maar binnen het circulaire thema is, volgens de website van Kansen voor West III, momenteel nog ruim 10 miljoen euro beschikbaar. Verdeeld over de verschillende regio’s ziet dat er als volg uit:

 • Provincie Utrecht: samenwerkingsverbanden (bestaande uit tenminste één mkb) kunnen onder meer subsidie aanvragen voor projecten met betrekking tot het bevorderen van energie-efficiëntie in bestaande bouw, het ontwikkelen van slimme energiesystemen, grids en opslag; het nog beschikbare budget is 2,5 miljoen euro
 • Provincie Flevoland: voor de ontwikkeling en opschaling van in pilot en testopstelling bewezen circulaire toepassingen en het investeren in materiaal- of productieprocesaanpassingen die leiden tot een hogere mate van recycling, inclusief de herwinning van kostbare grondstoffen is het nog beschikbare subsidiebudget 1,5 miljoen euro
 • Provincie Noord-Holland: op dit moment is er nog 3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten gericht op het verminderen van fossiele grondstoffengebruik in de bouw door toepassing van biobased en secundaire materialen; deze subsidie is bedoeld voor woningbouwcorporaties met bezit in deze provincie
 • Amsterdam, Den Haag en Rotterdam: in totaal 1,55 miljoen euro voor het bevorderen van oplossingen en mechanismen ter bevordering van het draagvlak voor circulaire economie
 • Amsterdam: voor het bevorderen van circulariteit in de textielindustrie staat momenteel 570.000 euro open
 • Rotterdam: voor het ondersteunen van mkb’s die investeren in materiaal- of productaanpassingen die leiden tot een hogere mate van recycling, alsmede de doorontwikkeling en opschaling van in pilots bewezen circulaire toepassingen staat momenteel 1,4 miljoen euro open.

First come, first serve

In een recent webinar stonden programmamanagers stil bij de nog beschikbare budgetten. Van sommige onderdelen is het budget opgehoogd vanwege de grote belangstelling. Voor andere openstellingen zijn nog geen aanvragen ontvangen en van sommige openstellingen is bekend dat al enkele grote aanvragen in voorbereiding zijn. Maar voor alle openstaande subsidies worden potentiële aanvragers opgeroepen hun aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Want vóór alles geldt: tijd is van belang, omdat elke aanvraag op volgorde van binnenkomst wordt behandeld.

Ook Europees subsidiegeld voor uw regio?

Het hier beschreven Kansen voor West III programma is één van de vier zogenaamde EFRO-programma’s. Afhankelijk van waar uw bedrijfsactiviteiten zich bevinden zijn er mogelijk ook voor u aanknopingspunten met interessante subsidieopenstellingen:

 • Noord-Nederland, subsidie bedoeld voor versterking van het ondernemers- en innovatieklimaat in Friesland, Groningen en Drenthe
 • Oost Nederland: EFRO subsidie voor innovatie en samenwerking in Overijssel en Gelderland
 • Zuid-Nederland, dat betrekking heeft op het versterken van de concurrentie- en exportpositie van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Vanwege de enorme detaillering zijn EFRO-subsidies allerminst toegankelijke regelingen, maar vanwege de aansluiting op de regionale belangen van bedrijfsleven en economie niet minder aantrekkelijk. Laat u dan ook niet afschrikken maar neem contact op met uw PNO consultants in uw regio om te bespreken welke subsidiemogelijkheden er voor u liggen. Bel 088-8381381 of stuur een bericht: 


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement