EFRO Oost zet in op innovatie en samenwerking

Europa, het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel investeren de komende jaren fors in de Oost-Nederlandse economie. Het subsidieprogramma EFRO Oost stimuleert zowel innovatie als samenwerking bij mkb’s in de regio. Nieuwe openstellingen voor innovatie- en samenwerkingsprojecten staan gepland vanaf 1 februari, met subsidies die kunnen oplopen tot 2 miljoen euro per project. Ons advies: wees er snel bij!

Slim en groen

De regionale economie van Oost-Nederland versterken via slimme en groene investeringen. Dat is het doel van het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland, kortweg EFRO Oost. Europa, het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland stellen voor dit subsidieprogramma een budget van 126 miljoen euro beschikbaar.

Innovatie en samenwerking

EFRO Oost is zowel een innovatie- als een samenwerkingsprogramma. De subsidies zijn niet alleen bedoeld om innovatie in het mkb te stimuleren. Ze moeten ook leiden tot meer samenwerking tussen mkb’s onderling en met grote bedrijven en kennisinstellingen. Daarbij zijn ‘slim’ en ‘groen’ de sleutelwoorden. ‘Slim’ duidt op innovatie en ‘groen’ op de energietransitie.

Concurrentiekracht

Het subsidieprogramma wordt deels gefinancierd met EU-middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel leggen geld bij. Aan de basis van het programma staat het Europese regiobeleid, gericht op het bevorderen van de concurrentiekracht van de regio’s.

Innovatieprojecten

Een nieuwe openstelling van EFRO Oost voor innovatieprojecten staat gepland van 1 februari 2024 tot en met 31 januari 2025. Er wordt gezocht naar innovatieprojecten (TRL 4-8) die gericht zijn op:

 • prioriteit 1 (‘slim’): een slimmer Oost-Nederland door de bevordering van algemene innovatieprojecten
 • prioriteit 2 (‘groen’): een groener Oost-Nederland door het stimuleren van energie-innovatieprojecten.

Mkb’s en kennisinstellingen krijgen tot 50% van de subsidiabele projectkosten vergoed, niet-mkb’s tot 40%. De subsidie bedraagt minimaal 250.000 euro en maximaal 2 miljoen euro per project. Binnen het project moet er sprake zijn van ten minste drie samenwerkende partners, waarvan minimaal één partner een mkb moet zijn.

Samenwerking: test- en demonstratieprojecten

Een nieuwe openstelling van EFRO Oost voor samenwerkingsprojecten staat gepland van 1 maart 2024 tot en met 31 januari 2025. Er wordt gezocht naar test- en demonstratieprojecten (TRL 6-8) die gericht zijn op:

 • prioriteit 1 (‘slim’): een slimmer Oost-Nederland door de bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie door het versterken van de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën
 • prioriteit 2 (‘groen’): een groener Oost-Nederland door innovatie, demonstratie en acceptatie van slimme oplossingen in de energietransitie.

Mkb’s en kennisinstellingen krijgen tot 50% van de subsidiabele kosten vergoed, niet-mkb’s tot 40%. De subsidie bedraagt minimaal 250.000 euro en maximaal 2 miljoen euro per project. Binnen het project moet er sprake zijn van ten minste twee samenwerkende partners, waarvan minimaal één partner een mkb moet zijn.

Budget en indieningssystematiek

In totaal is voor deze nieuwe rondes een budget van bijna 38 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt als volgt verdeeld:

 • innovatieprojecten prioriteit 1: 14 miljoen euro.
 • innovatieprojecten prioriteit 2: 11,5 miljoen euro
 • test- en demonstratieprojecten prioriteit 1: 6 miljoen euro.
 • test- en demonstratieprojecten prioriteit 2: 6,2 miljoen euro.

De subsidieverstrekker beoordeelt aanvragen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ (het is dus géén tender). Ons advies: wees er snel bij!

Scoren met uw project? Wij helpen u!

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, is het van cruciaal belang dat uw project goed in elkaar steekt en dat u tijdig een overtuigende aanvraag indient. Onze regio-experts helpen u daar graag bij! Heeft u ideeën voor slimme of groene innovaties in Oost-Nederland? Bijvoorbeeld op het gebied van (duurzame) voedings-, materiaal- of medische technologie? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement