EFRO Oost zet in op innovatie en samenwerking

Europa, het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland investeren de komende jaren weer fors in de Oost-Nederlandse economie. Het subsidieprogramma EFRO Oost stimuleert zowel innovatie als samenwerking bij mkb’s in de regio. Een nieuwe openstelling voor test- en demonstratieprojecten staat gepland op 1 maart, met subsidies die kunnen oplopen tot 1 miljoen euro per project. Ons advies: wees er snel bij!

Slim en groen

De regionale economie van Oost-Nederland versterken via slimme en groene investeringen. Dat is het doel van het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland, kortweg EFRO Oost. Europa, het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland stellen voor dit subsidieprogramma een budget van 126 miljoen euro beschikbaar.

Innovatie en samenwerking

EFRO Oost is zowel een innovatie- als een samenwerkingsprogramma. De subsidies zijn niet alleen bedoeld om innovatie in het mkb te stimuleren. Ze moeten ook leiden tot meer samenwerking tussen mkb’s onderling en met grote bedrijven en kennisinstellingen. Daarbij zijn ‘slim’ en ‘groen’ de sleutelwoorden. ‘Slim’ duidt op innovatie en ‘groen’ op de energietransitie.

Concurrentiekracht

Het subsidieprogramma wordt deels gefinancierd met EU-middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland leggen geld bij. Aan de basis van het programma staat het Europese regiobeleid, gericht op het bevorderen van de concurrentiekracht van de regio’s.

EFRO Oost versus OP Oost

EFRO Oost sluit in belangrijke mate aan op het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OP Oost) voor de periode 2014-2020. Wel zijn er inhoudelijke verschillen. In het nieuwe programma zijn er namelijk meer mogelijkheden voor demonstratieprojecten. Het ‘groene’ deel – voorheen: koolstofarm – richt zich nu meer op de energietransitie. Of, specifieker gedefinieerd: ‘hernieuwbare energiebronnen en slimme energiesystemen’.

Test- en demonstratieprojecten

Een nieuwe openstelling van EFRO Oost staat gepland van 1 maart 2023 tot en met 28 februari 2024. Er wordt gezocht naar test- en demonstratieprojecten (TRL 6-8) die gericht zijn op:

  • prioriteit 1 (‘slim’): een slimmer Oost-Nederland door de bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie door het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën of
  • prioriteit 2 (‘groen’): een groener Oost-Nederland door innovatie, demonstratie en acceptatie van slimme oplossingen in de energietransitie.

Mkb’s kunnen tot 50% van de subsidiabele kosten vergoed krijgen, niet-mkb’s tot 40%. De subsidie bedraagt minimaal 350.000 euro en maximaal 1 miljoen euro per project. Binnen het project moet er sprake zijn van ten minste twee samenwerkende partners, waarvan minimaal één partner een mkb moet zijn.

Budget en indieningssystematiek

In totaal is voor deze nieuwe ronde een budget van 8,25 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ (het is dus géén tender). Overigens loopt OP Oost ook nog een tijdje door, dit om alle lopende projecten te kunnen afronden.

Scoren met uw project? Wij helpen u!

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, is het van cruciaal belang dat uw project goed in elkaar steekt en dat u tijdig een overtuigende aanvraag indient. Onze regio-experts helpen u daar graag bij! Heeft u ideeën voor slimme of groene innovaties in Oost-Nederland? Bijvoorbeeld op het gebied van (duurzame) voedings-, materiaal- of medische technologie? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement