Zuid-Holland opent voucherronde Energie & Klimaat

De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe voucherronde geopend voor het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Dit programma biedt vouchers tot 100.000 euro voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het testen van een innovatie in de praktijk. De deadline voor het indienen van een projectplan is 8 april.

Wat is het innovatieprogramma Energie & Klimaat?

Het doel van het innovatieprogramma Energie & Klimaat is het bevorderen en realiseren van regionale duurzame innovatie binnen specifieke innovatiethema’s. De provincie Zuid-Holland doet dit door ondernemers te ondersteunen bij het testen van hun innovatie in een voor hen relevante testomgeving. Daarnaast versterkt het programma de samenwerking tussen en de positionering van de fieldlabs en profileert het Zuid-Holland als ideale proeftuin op (inter)nationaal niveau. Fieldlabs spelen een verbindende rol om bedrijven en kennisinstellingen doelgericht innovatieve producten en technologieën te laten ontwikkelen, testen en implementeren. Ze hebben vaak een fysieke faciliteit of infrastructuur, maar kunnen ook virtueel zijn.

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, TNO en InnovationQuarter om innovatie op duurzame energie te versnellen.

Nieuwe voucherronde Energie & Klimaat

De provincie Zuid-Holland heeft voor deze ronde 350.000 euro beschikbaar gesteld voor innovatieprojecten in de vorm van vouchers. Mkb’s kunnen de vouchers inzetten voor een toepassingsstudie, fieldlab of real-life testing. Samen met een fieldlab (en/of ketenpartner) kunen zij een projectconsortium vormen en een projectplan indienen. Ter ondersteuning bij het indienen van het projectplan, vinden er deze ronde intakegesprekken plaats.  Een voucher heeft een waarde tussen de 30.000 en 100.000 euro afhankelijk van het type project. Voor ieder type project zijn er verschillende financieringsmogelijkheden en -voorwaarden:

 • toepassingssstudie: gericht op onderzoek om de toepassing van een innovatie in Zuid-Holland te evalueren en voor te bereiden. Voucherwaarde: maximaal 30.000 – 50.000 euro.
 • fieldlab testing: projecten zijn erop gericht om de ontwikkeling, tests en demonstratie van innovaties op fieldlabs mogelijk te maken. Voucherwaarde: maximaal 40.000 – 100.000 euro.
 • real-life testing: toepassing van een fysiek prototype/innovatie in ‘real life testing ground’ ofwel de echte wereld buiten de ‘veilige’ omgeving van een fieldlab. Voucherwaarde: maximaal 75.000 – 100.000 euro.

Vier innovatiethema’s

Het programma richt zich op vier thema’s die voor de regio Zuid-Holland belangrijk zijn. Alleen projecten die bijdragen aan minimaal één van deze thema’s komen in aanmerking voor een voucher:

1. Verduurzaming van de gebouwde omgeving

De regio Zuid-Holland staat voor een enorme uitdaging om de bestaande bouw op grote schaal te verduurzamen. Dit vraagt seriematige opschaling op wijk- en bedrijventerreinniveau. Denk aan projecten over e-mobiliteit en lokale energiesystemen.

2. Grootschalige opwek en opslag van energie

Het energieverbruik in de regio Zuid-Holland is hoog en er wordt een grote toename aan zonne- en windenergie verwacht. Dit leidt tot een innovatieopgave die zich richt op een slimme koppeling van opwek van energie, energieopslag en nieuwe infrastructuur. Er is daarom expertise nodig over stabiliteit van het grid, waterstof, batterijen, geothermie en warmte.

3. Power-2-X: elektrificatie van de industrie

Het Haven Industrieel Complex Rotterdam (HIC) staat voor een drastische vermindering van de CO2-uitstoot. Om dit te realiseren, moeten fossiel gedreven processen vervangen worden door elektrisch gedreven processen. Er is behoefte aan voorbeelden en expertiseontwikkeling op onderwerpen als elektrolyse van waterstof en de productie van chemicaliën en brandstoffen uit CO2en waterstof.

4. Circulaire grondstoffen in de industrie

Om de industrie in Zuid-Holland toekomstbestendig te maken, moeten partijen inzetten op hernieuwbare grondstoffen. Dit kan door het hergebruik van grondstoffen van biogene oorsprong, zoals biomassa en het verwaarden van afval en CO2.

Beoordelingscriteria

De subsidieverstrekker beoordeelt ingediende projectvoorstellen aan de hand van de volgende criteria:

 • fit met Energie & Klimaat thema’s
 • kwaliteit van het consortium
 • regionale fit en betrokkenheid
 • innovatief / onderscheidend
 • impact
 • hoe schaalbaar?
 • plan voor follow up?

Indieners van geselecteerde projecten krijgen een uitnodiging voor een pitch op 24 april. Daarna wordt bekend welke projecten definitief subsidie krijgen.

Meer weten?

De energie-experts van PNO Zuid-Holland vertellen u graag of uw innovatieplannen voor het Innovatieprogramma Energie & Klimaat in aanmerking komen. En helpen u uiteraard bij het opstellen van een projectplan of het vinden van een partner. Of ze wijzen op andere subsidieregelingen, die misschien beter passen bij uw project of organisatie. Wilt u meer weten over bovenstaande subsidie, of zoekt u ondersteuning van een deskundige partij? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement