Green Deal

Tegen 2050 moet Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn. Eind 2019 presenteerde de Europese Commissie hiervoor de Europese ‘Green Deal’: een ambitieus plan om de EU schoner en duurzamer te maken. De Green Deal bevat een ‘roadmap’ met de gewenste milieumaatregelen, de benodigde investeringen en de in te zetten financiële instrumenten.

Green Deal

Achtergrond en doel van de Green Deal

De Green Deal subsidieoproep mobiliseert onderzoek en innovatie om een rechtvaardige en duurzame maatschappelijke transitie te bevorderen met als doel ‘niemand achter te laten’. Projecten moeten relatief snel tastbare en zichtbare resultaten opleveren en laten zien hoe onderzoek en innovatie concrete oplossingen kunnen bieden voor de hoofdprioriteiten van de Green Deal.

De oproep ondersteunt:

 • proefprojecten, demonstratieprojecten en innovatieve producten
 • innovatie voor een beter beheer van de groene en digitale transitie
 • sociale en waardeketeninnovatie.

In verband met de huidige pandemie draagt de oproep bij aan het groene en digitale herstel en aan het vergroten van de maatschappelijke veerkracht, bijvoorbeeld in de landbouw, de versnelling van de biodiversiteit, hernieuwbare energiebronnen en schoon vervoer, en de modernisering in de richting van een schone en circulaire industrie.

Voor wie is de Green Deal interessant?

De Green Deal is interessant voor bedrijven die werken aan innovaties die Europa schoner en duurzamer maken. Het is een onderdeel van Horizon Europe met een eigen subsidiebudget van in totaal circa 1 miljard euro. U kunt Horizon Europe-subsidie aanvragen als u zich in Europees verband bezighoudt met onderzoek, technische ontwikkeling en innovatie. Een harde eis is meestal wel dat er minimaal drie partijen uit drie verschillende landen samenwerken.

Welke thema’s komen voor subsidie in aanmerking?

De Green Deal richt zich op een aantal aandachtsgebieden:

 • verhoging van de klimaatambitie: sectoroverschrijdende uitdagingen zoals het voorkomen en bestrijden van extreme bosbranden
 • schone, betaalbare en veilige energie
 • industrie voor een schone en circulaire economie
 • energie- en hulpbronnenefficiënte gebouwen
 • duurzame en slimme mobiliteit
 • van boer tot bord
 • biodiversiteit en ecosysteemdiensten
 • nulvervuiling, gifvrije omgeving
 • versterking van onze kennis ter ondersteuning van de Europese Green Deal
 • burgers mondig maken voor de overgang naar een klimaatneutraal, duurzaam Europa
 • internationale samenwerking

Meer weten? Hulp nodig bij een aanvraag?

Bij een Green Deal aanvraag gaat het om grote projecten, Afhankelijk van het onderwerp heeft een project een omvang van tussen de 2 en 25 miljoen euro. Draagt u met uw innovatie bij aan een schoner en duurzamer Europa? De energie- en milieuexperts van PNO en EGEN kunnen u meer vertellen over de Green Deal subsidie en andere subsidies. Vertel dan eerst wat meer over uw plannen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement