DKTI-Transport

DKTI-Transport staat voor Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport. Deze subsidie is interessant voor partijen met een goed idee voor een innovatie die bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van CO2 in de transportsector. 

DKTI-Transport

Doel van de DKTI-Transport-subsidie

De transportsector moet schoner en groener worden gemaakt. Om dat proces te versnellen, zijn nieuwe innovaties nodig, gericht op nieuwe uitstoot-verminderende technieken en producten. De DKTI-Transport-subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen, testen en in de praktijk demonstreren van innovaties die het beste bijdragen aan deze doelstellingen. Het gaat daarbij met name om:

 • nieuw ontwikkelde emissiearme vervoermiddelen voor goederenvervoer over de weg (zoals brandstofcel-voertuigen, elektrisch vrachtvervoer, of motortechnologie voor schone brandstoffen)
 • de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (zoals waterstof, biobrandstoffen en elektriciteit)
 • innovaties die specifiek zijn gericht op bussen, schepen voor goederenvervoer (zowel binnenvaart als zeevaart), mobiele machines (bijvoorbeeld voor luchthavens) en elektrische tweewielers.

Voor wie is de DKTI-Transport interessant?

De DKTI-Transport subsidie is met name bedoeld voor partijen die werken aan transportinnovaties die voldoen aan de volgende basisvoorwaarden:

 • Het gaat om een innovatie die nog niet op de markt is.
 • Het draait om een transportoplossing die de totale CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagt.
 • De innovatie is levensvatbaar en bestaat uit een sterke ‘businesscase’.
 • De projectfase ligt tussen de ontwikkeling van een prototype en de marktvoorbereiding/demonstratie.

Projecttypen en subsidiebedragen

Aanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende subsidiecategorieën:

 • Proeftuinen. Dit zijn realistische gebruiksomgevingen waar een nieuwe innovatie voor het eerst in de praktijk wordt toegepast.
 • Experimentele ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Hierbij gaat het om het bouwen van een prototype, het testen en valideren ervan (‘proof of principle’), pilots en demonstraties.
 • Haalbaarheidsstudies ter voorbereiding van een experimenteel ontwikkelingsproject
 • Innovatieclusters. Dit zijn samenwerkingsverbanden rondom gedeelde faciliteiten en sectorgerichte kennisnetwerken.
 • Cofinanciering. Wanneer er een investering in lokale infrastructuurvoorzieningen plaatsvindt die onderdeel is van een project waarvoor ten dele subsidie vanuit een Europees subsidieprogramma van de Europese Unie is toegekend. Via de DKTI-Transport kan de aanvrager deze subsidie aanvullen tot een bepaald maximum subsidiebedrag.

De regeling is momenteel gesloten. Het is nog niet bekend wanneer er een nieuwe indieningsronde opengaat.

Meer weten?

Zoekt u inspiratie? Lees meer over de aanvraag voor het consortium FLEX EV rondom een snellaadplein waarbij PNO was betrokken. Heeft u plannen die aansluiten op de bovenstaande onderwerpen en wilt u meer weten over de DKTI-Transport-subsidie? Leg uw plan of vraag voor aan de experts van PNO of EGEN (onderdeel van PNO Group). Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement