Overzicht van DEI+ subsidierondes in 2024

Van alle subsidieregelingen die vallen onder de ‘paraplu’ van de Topsector Energie is de bekendste waarschijnlijk de DEI+. Die afkorting staat voor ‘Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie’. De subsidie zijn bestemd voor pilots en demonstratieprojecten gericht op energie- en klimaatinnovaties. Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende aanvraagrondes in 2024.

DEI+ subsidie: thema’s en openstellingsrondes

Als u al langer werkt met de DEI-subsidies is het u vast opgevallen: de DEI-regeling wordt steeds groter. Om die reden werd de regeling al eerder omgedoopt tot ‘DEI+’. Maar de regeling blijft verder ‘uitdijen’ met nieuwe onderdelen, thema’s en rondes, en wordt daarmee niet echt overzichtelijker.

Kort gezegd bestaat de DEI+ uit een ‘gewone’ regeling met een brede opzet, en daarnaast een aantal bijzondere openstellingsrondes rondom specifieke onderwerpen. Hieronder zetten we alles kort op een rijtje (met de nadruk op de lopende subsidierondes in 2024).

DEI+ subsidieronde voor Energie en Klimaatinnovaties

Laten we eerst kijken naar de ‘gewone’ algemene DEI+ subsidieronde. Die biedt subsidiekansen voor pilots en demonstratieprojecten rondom de volgende DEI+ thema’s:

 • Energie-efficiëntie (het energie-efficiënter maken van productieprocessen)
 • Bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen (zoals zon, waterkracht, geothermie)
 • Flexibilisering van het energiesysteem (gericht op onder meer het voorkomen van netcongestie)
 • Lokale energie-infrastructuur met een open/openbaar karakter (zoals stadsverwarming)
 • Circulaire economie (alleen grote projecten vanaf 3 miljoen euro subsidie)
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS).
 • Overige CO2-reducerende maatregelen (rest-categorie).

Een uitgebreidere beschrijving per thema is te vinden op de website van EGEN (onderdeel van PNO Group). Deze DEI+ aanvraagronde werkt met één budget en één aanvraagronde. De ronde ging van start op 21 november 2023 en staat nog open voor subsidieaanvragen tot en met uiterlijk 29 augustus 2024 (echter zolang het budget reikt). Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

DEI+ subsidierondes rondom specifieke thema’s

Naast de bovenbeschreven generieke aanvraagrondes heeft de DEI-regeling ook verschillende specifieke ‘openstellingsrondes’, die draaien om bepaalde thema’s. Het gaat daarbij om:

 • ‘Vergassing van reststromen’. Dit gloednieuwe DEI+ onderdeel was al eerder aangekondigd en gaat nu snel van start. Deze subsidies zijn gericht op bedrijven die investeren in installaties voor het omzetten van biogene of gemengde reststromen naar duurzame energiedragers (groen gas, methanol etc.).
  De subsidie is voor de hele vergassingsketen (inclusief voorbehandeling, torrefactie, reiniging en opwaardering). De aanvraagronde start op 15 februari 2024, en staat dan open tot uiterlijk 29 augustus 2024 maar… slechts zolang het budget reikt (98 miljoen euro). De subsidieverdeling gebeurt ook hier op basis van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Ben er dus op tijd bij!
 • Waterstof en groene chemie’. Deze specifieke DEI+ subsidieronde is medio 2023 gestart. Het indienen van subsidieaanvragen kan nog tot uiterlijk 25 juni 2024 (echter zolang het budget reikt). Voor verdere details over deze subsidieronde verwijzen wij naar ons eerdere nieuwsartikel op de website van PNO Chemistry.
 • Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen‘: dit specifieke DEI+ deelprogramma draait om het afkoppelen en aardgasloos maken van bestaande woningen. Een nieuwe subsidieronde voor het jaar 2024 is nog niet bekendgemaakt. Het lijkt bovendien erg onzeker óf die er zal komen.
 • Circulaire Economie‘: ook voor dit DEI+ deelprogramma is nog geen specifieke aanvraagronde in 2024 bekendgemaakt. We verwachten dat die er wel gaat komen. Tot die tijd kan soms al wel een beroep worden gedaan op de algemene DEI+ oproepronde (zie hierboven). Onze experts kunnen helpen bij het vormgeven van een kansrijke subsidieaanvraag.

Tot besluit: enkele andere TSE-subsidies

Zoals gezegd vallen de DEI-subsidies onder de programma’s van de Topsector Energie (TSE). Onder die paraplu vallen ook verschillende andere subsidieregelingen, zoals de MOOI, VEKI, HER+ en de EKOO (nieuw!). Bij deze regelingen gaat het niet om subsidies voor pilot- en demonstratieprojecten, maar om projecten met een andere (energie-gerelateerde) insteek, zoals gezamenlijk onderzoek, duurzame innovaties en klimaatinvesteringen. Op de nieuwe subsidiekansen binnen deze TSE-regelingen zullen wij ingaan in een volgend artikel.

Heeft u plannen die niet langer kunnen wachten? Of wilt u weten of uw project kans maakt op een DEI+ subsidie? De experts van PNO Consultants, PNO Chemistry en EGEN helpen u graag verder! Neem contact op met onze Servicedesk via onderstaand formulier en wij zorgen dat uw vraag terecht komt bij het juiste expert-team.






  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement