Overzicht van DEI+ subsidierondes in 2024

Van alle subsidieregelingen die vallen onder de ‘paraplu’ van de Topsector Energie is de bekendste waarschijnlijk de DEI+. Die afkorting staat voor ‘Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie’. De subsidie zijn bestemd voor pilots en demonstratieprojecten gericht op energie- en klimaatinnovaties. Dit artikel geeft een (geactualiseerd) overzicht van de verschillende aanvraagrondes in 2024.

DEI+ subsidie: thema’s en openstellingsrondes

De DEI-subsidieregeling wordt steeds groter. Om die reden werd de regeling al eerder omgedoopt tot ‘DEI+’. Maar de regeling blijft verder ‘uitdijen’ met nieuwe onderdelen, thema’s en rondes. Hieronder zetten we alles kort op een rijtje (met de nadruk op de subsidierondes in 2024). Kort gezegd bestaat de DEI+ uit een ‘gewone’ regeling met een brede opzet, en daarnaast een aantal bijzondere openstellingsrondes rondom specifieke onderwerpen.

DEI+ subsidieronde voor Energie en Klimaatinnovaties

Laten we eerst kijken naar de ‘gewone’ algemene DEI+ subsidieronde. Die biedt subsidiekansen voor pilots en demonstratieprojecten rondom de volgende thema’s (‘programmalijnen’):

 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)
 • Circulaire economie (projecten vanaf 3 miljoen euro subsidie)
 • Energie-efficiëntie (anders dan in gebouwen)
 • Bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen (zoals zon, waterkracht, geothermie)
 • Flexibilisering van het energiesysteem (gericht op onder meer het voorkomen van netcongestie)
 • Lokale energie-infrastructuur met een open/openbaar karakter (zoals stadsverwarming)
 • Andere CO2-reducerende maatregelen (rest-categorie).

Deze DEI+ ronde heeft één budget en één aanvraagtijdvak (gestart op 21 november 2023). Een nadere beschrijving van bovenstaande thema’s is te vinden op de website van EGEN (onderdeel van PNO Group). Het indienen van subsidieaanvragen is nog mogelijk tot en met uiterlijk 29 augustus 2024, echter… zolang het budget reikt! Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

DEI+ rondes rondom specifieke thema’s

Naast de bovenstaande generieke aanvraagronde heeft de DEI-regeling ook ‘openstellingsrondes’ rondom specifieke thema’s (met een eigen budget en vaak afwijkende aanvraagtermijnen). Het gaat om:

 • ‘Aardgasloze gebouwde omgeving‘: dit specifieke DEI+ deelprogramma draait om het afkoppelen en aardgasloos (of ‘aardgasloos-ready’) maken van bestaande woningen, woongebouwen en utiliteitsbouw. Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk van 1 maart tot en met uiterlijk 29 augustus 2024, maar… slechts zolang het budget reikt (6 miljoen euro).
 • ‘Vergassing van reststromen’. Dit relatief nieuwe DEI+ onderdeel is gericht op bedrijven die investeren in installaties voor het omzetten van biogene of gemengde reststromen naar duurzame energiedragers (groen gas, methanol etc.). De subsidie is voor de hele vergassingsketen (inclusief voorbehandeling, torrefactie, reiniging en opwaardering). De ronde staat open van 15 februari 2024 tot en met uiterlijk 29 augustus 2024, maar… slechts zolang het budget reikt (98 miljoen euro).
 • ‘Waterstof en groene chemie’. Deze specifieke DEI+ subsidieronde is medio 2023 gestart. Zie ook dit artikel op de website van PNO Chemistry. Subsidie aanvragen kan nog tot en met uiterlijk 25 juni 2024, echter zolang het budget reikt (40 miljoen euro).
 • ‘Circulaire Economie‘: dit thema wordt in 2024 ondergebracht bij een nieuw TSE-programma (‘EKOO’) en gaat open voor aanvragen van 5 mei tot en met uiterlijk 15 augustus 2024. Soms kan een beroep worden gedaan op de algemene DEI+ voor grote circulaire projecten (zie hierboven).

Enkele andere TSE-subsidies

Onder de ‘paraplu’ van de Topsector Energie vallen ook andere regelingen dan de DEI+ voor pilot- en demonstratieprojecten. Denk aan de MOOI, VEKI, HER+ en EKOO. Deze subsidieregelingen bieden kansen voor projecten met een andere (energie-gerelateerde) insteek, zoals gezamenlijk onderzoek, duurzame innovaties en klimaatinvesteringen. Meer weten over die subsidieregelingen? Lees dan snel het vervolg van deze pagina, met een actueel overzicht van de overige TSE-subsidies en aanvraagrondes.

Heeft u plannen die niet langer kunnen wachten? Of wilt u weten of uw project kans maakt op de DEI+ of een andere TSE subsidie? De experts van PNO Consultants, PNO Chemistry en EGEN helpen u graag verder! Neem contact op met onze Servicedesk via onderstaand formulier en wij zorgen dat uw vraag terecht komt bij het juiste expert-team.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement