Denk mee over nieuwe subsidies!

De Nederlandse overheid werkt steeds vaker met ‘internet-consultatie’. Daarbij worden belanghebbenden gevraagd om te reageren op overheidsplannen en regels. Regelmatig verschijnen er ook consultaties over voorgenomen subsidieregelingen. Voor wie zijn ze bedoeld, hoe doet u mee, en wat zijn de voordelen?

Waarom consultaties over nieuwe subsidies?

Wat is het nut van een consultatie over een nieuwe subsidieregeling? De overheid wil belanghebbende partijen de kans geven om ‘mee te denken’ over de plannen. Ook kritische opmerkingen zijn welkom. Want een beoogde subsidieregeling kan in de praktijk natuurlijk veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld door:

 • gebruik van onduidelijke definities, thema’s of doelstellingen
 • een onduidelijke (of onvolledige) afbakening van de doelgroep
 • slechte praktische uitvoerbaarheid, of te weinig flexibiliteit bij de uitvoering
 • onvoldoende aansluiting op andere regelgeving of prioriteiten
 • bedenkingen over de impact, efficiency, neveneffecten, enzovoorts.

Via een consultatie worden belanghebbenden geïnformeerd over de plannen en om hun mening gevraagd, doorgaans via een aantal heel specifieke vragen. Op die manier kunnen ‘stakeholders’ hun mening kenbaar maken, en kunnen eventuele fouten of tekortkomingen in de beoogde regeling tijdig worden hersteld (nog voordat de nieuwe subsidieregeling officieel van start gaat).

Enkele concrete subsidie-consultaties

Laten we kort ingaan op een paar concrete nieuwe ‘subsidieplannen’ waarvoor de overheid eerder dit jaar een internetconsultatie heeft opgestart.

 • Investeringssubsidie Maakindustrie Klimaatneutrale Economie’ (IMKE):
  Deze plannen gaan over een nieuwe subsidieregeling voor Nederlandse ondernemingen in de maakindustrie, die werken aan zonnepanelen, batterijen of elektrolyse-installaties. De subsidieregeling moet in de loop van 2024 van start gaan, met een beoogd budget van circa 200 miljoen euro. Meer informatie over deze consultatie (open voor reacties van 30 januari tot en met 3 maart 2024) staat hier. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze subsidie kunnen nu al contact opnemen met een PNO-expert.
 • Tijdelijke Subsidieregeling Omschakeling Naar Verwerking Circulaire Plastics:
  Deze plannen zijn interessant voor bedrijven die polymeren verwerken tot plastic deel- of eindproducten. De beoogde subsidie is vooral bedoeld voor ‘productietesten’ (ter voorbereiding op de omschakeling van het verwerken van fossiele plastics naar het verwerken van circulaire plastics in plastic producten). Meer informatie over deze consultatie (geopend voor reacties van 11 maart tot en met 9 april 2024) vindt u hier. Het beoogde tijdvak voor subsidieaanvragen loopt van 18 juni tot en met 3 oktober 2024 (wie het eerst komt). Belangstellenden adviseren we om nu al contact te zoeken met een van onze ‘circulaire’ expert-teams.
 • Subsidieregeling Ondersteuning Werkgevers Inzet Statushouders:
  Deze consultatie gaat over de plannen voor een nieuwe subsidie die werkgevers kunnen aanvragen voor activiteiten gericht op statushouders, rondom verkleining van cultuur- en taalverschillen. Meer informatie over deze consultatie (geopend van 20 maart tot en met 19 april 2024) vindt u hier. Voor de beoogde subsidieregeling wordt gedacht aan een aanvraagperiode in de maand september 2024.
 • Tijdelijke subsidieregeling haalbaarheidsstudies Green Corridors NL-VK:
  De overheid streeft naar een schoner zeevervoer tussen havens in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Deze subsidie-consultatie is vooral interessant voor Nederlandse reders en zeehaven-exploitanten, die samen met Britse partijen willen werken aan het verduurzamen van vaarroutes via inzet van duurzame energiedragers en haveninfrastructuur. Meer informatie over deze consultatie (geopend van 13 maart tot en met 10 april 2024) vindt u hier.
 • Subsidie Private Laadinfrastructuur e-Voertuigen:
  De overheid wil zorgen voor het sneller beschikbaar komen van (publieke en private) laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. De beoogde subsidie is voor ondernemers die willen investeren in de aanleg van private laadstations (die niet te allen tijde voor het publiek toegankelijk zijn). Deze consultatie is kort open voor reacties (van 4 tot en met 31 maart 2024). Meer informatie vindt u hier. De beoogde regeling wordt onderdeel van de (eveneens nieuwe) Tijdelijke Subsidieregeling Zero-Emissie Mobiliteit.

Wat kan PNO voor u doen?

Als PNO kunnen wij op verschillende manieren ondersteunen bij een consultatie over een nieuwe subsidieregeling. Zo kunnen wij belanghebbende partijen die willen reageren op een lopende consultatie helpen bij het opstellen van een goede reactie. Daarnaast kunnen wij samenwerkende partijen (zoals sectororganisaties of belangengroepen en lobby’s) helpen bij het formuleren van een sterke gezamenlijke reactie of visiedocument. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor advies over al gesloten consultaties. Want het kan voorkomen dat (na een consultatie) de publicatie of start van de nieuwe subsidieregeling nog even op zich laat wachten. Onze experts zijn als eerste op de hoogte, en beschikken vaak al over waardevolle inside-informatie. Neem dus gerust contact op en leg uw plannen vast voor. Dan staat u straks vooraan als er subsidie wordt verdeeld! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement